Andningsträning för hälsa, prestation och uthållighet

Andning är inte bara viktigt för människans överlevnad - det påverkar kroppens maximala syreupptagningsförmåga (V02max) och är därför viktigt för både prestation och välmående. Därför erbjuder Kraftsportkliniken individanpassad andningsträning.

Hur fungerar andningsträning?

 1. 1
  Första besöket
  Under konsultationen går vi igenom din träningshistorik. Du berättar om ditt mål och dina förutsättningar. Vad är målet med din träning? 
 2. 2
  Andra besöket
  Andra besöket gör vi en undersökning av din andningskapacitet. Testet går ut på att undersöka in- och utandningsförmåga och baserat på resultatet kommer vi fram till en lämplig träningsmetod som passar mål och förutsättningar. Sedan blir det träning!
 3. 3
  Tredje besöket
   Vi återkopplar dina resultat till målsättningen och fortsätter träningen med nya utmaningar. Beroende på din progression tränar vi styrka-, uthållighet eller intervaller för dina andningsmuskler.

Träningseffekter av respirationsträning 

 • Stärker diafragman och andningsmuskler kring revbenen som bidrar till att höja bröstkorgen
 • Leder till förbättrad lungventilation 
 • Leder till förbättrad rörlighet i bröstryggen
 • Minskad trötthet pga ökad syreupptagning
 • Mindre snarkningar och besvär med sömnapné

Varje andetag räknas - därför gör respirationsträning skillnad

Träning av andningsmuskler främjar uthållighet i olika idrottsaktiviteter och minskar utmattning mellan träningstillfällen. Genom att träna dina andningsmuskler skapar du förutsättningar för hållbart idrottsutövande oavsett målsättning.