Bicepstendinit

Här är en diagnos som lätt blandas ihop med impingement och andra jobbiga axelbesvär. Det beror på att långa bicepshuvudet och långa bicepssenan som fäster vid axeln blir inflammerad vilket orsakar smärta även i axeln.

Bicepstendinit, bicepstendalgi eller senetendinit i biceps som det också kallas, är inflammation i bicepssenan. När den långa bicepssenan, som sträcker sig till axelns framsida där biceps långa huvud fäster in i skuldran, blir inflammerad kan detta över tid leda till skador på senan och närliggande vävnader men också smärtsamma rörelsebegränsningar. Inflammation i bicepssenan kan lätt misstas för axelbesvär, eftersom den långa bicepssenan fäster på axelns framsida kan smärta från senan leta sig vidare till axeln. Det är inte ovanligt att patienter med skador och besvär i axel på grund av inklämningssyndrom, frusen skuldra eller rotatorcuffruptur, även har problem med inflammation i långa bicepssenan. Inom vården kan man ibland höra att ju längre tid en patient har haft axelbesvär, på grund av nedsatt funktion i rotatorcuffen, desto större är chansen att man vid undersökning även upptäcker att det även finns bicepstendinit.

Du kan ha det ena utan det andra, men det är inte ovanligt att patienter med olika axelbesvär har utvecklat inflammation i långa bicepssenan. En inflammation kan låta som ett ganska harmlöst besvär. Problemet är egentligen inte att det uppstår en inflammation i senan, utan att kroppen inte kan läka från det trauma som har drabbat den och detta skadar senans strukturer, vilket påverkar funktion och orsakar smärta. Ju längre tid skadan, orsakad av detta trauma, går obehandlad desto större är risken för fler komplikationer. Vid fall av kombinerade axelbesvär, där bicepstendinit ibland förekommer, kan det finnas en överhängande risk att det uppstår ruptur i rotatorcuffen.

Symptom

Smärta i bicepssenan och i axelns framsida. Inte sällan med tendinit i rotatorcuff eller andra axelbesvär som impingementsyndrom (inklämningssyndrom i axelleden). Symptomen är väldigt lika besvär vid impingement, varför de två diagnoserna ofta blandas ihop. Patienter med bicepstendinit har, på grund av inflammation i långa bicepssenan, nedsatt funktion och rörlighet som kan vara smärtsam. Smärta tilltar vid aktiviteter ovanför huvudet och vid armbågsflexion över 90 grader. Andra symptom är strålande smärta, muskelspasmer, svaghet och nedsatt greppstyrka i samma arm.

Hur ska man träna med bicepstendinit?

Behandling av bicepstendinit börjar alltid med en ordentlig läkarundersökning. Enklare tester kan användas för att utesluta andra besvär. Den konservativa behandlingen består av anti-inflammatoriska läkemedel, vila från aktiviteter som är svåra att göra inom smärtfritt rörelseuttag (till exempel pressar ovanför huvudet och intensiva bicepscurls) och sedan sjukgymnastik för att återställa funktion. Ibland används kortisoninjektion när konservativ behandling inte visar sig vara effektiv. Efter den akuta behandlingen kommer träning vara en viktig del av rehabiliteringen för patienter med bicepstendinit. Målet med rehabiliteringen är att minimera smärta, förbättra styrkan i biceps och rotatorcuffen och återställa funktionell kapacitet. Om nattsmärta i axel och biceps ökar under behandling är det viktigt att ta ett steg tillbaka och omvärdera progressionsupplägget.

Här kan vi se hur bicepssenan, som fäster in i skuldran, på överarmsbenets huvud ligger ganska exakt under axeln och är tätt ihopkopplad med rotatorcuffens gemensamma sena. Varför inflammation i biceps kan ge smärta i axel.

Bicepstendinit är knepigt att behandla av flera skäl. Ett skäl är att diagnosen ofta misstas för impingement eller andra axelbesvär. Ett annat är att skadan på grund av att den har misstagits för axelbesvär går obehandlad, varpå traumat förvärras med tiden. Den positiva nyheten är att det inte är stor skillnad på att behandla bicepstendinit och impingementsyndrom när det kommer till träning. Att få rätt diagnos är fortfarande viktigt för att få rätt behandling. Oavsett om du enbart har bicepstendinit eller bicepstendinit på grund av axelbesvär eller tvärtom, så är det oerhört viktigt att du får en grundlig initial undersökning hos vårdgivare eftersom diagnosen kommer hjälpa dig att få rätt behandling för dina besvär. I vissa fall kan bicepstendinit försvinna av sig självt med tiden, särskilt om närliggande axelbesvär som har föranlett till det successivt blir mindre. Men det kan påverka läkningen, hur lång tid det tar för kroppen att återhämta sig. Det är också viktigt att engagera sig i någon form av träning som tar hänsyn till besvären, för att inte förvärra smärta eller försämra funktionell kapacitet, men också för att hjälpa kroppen att läka ordentligt. En bra sak att komma ihåg är att senor har låg vaskularitet, vilket betyder att tillförsel av näring som stödjer läkningsprocessen, är mindre i senor jämfört med t.ex muskler som har hög vaskularitet. Träning hjälper kroppen att läka genom att öka näring- och blodtillförsel till området.

Detta är något vi kan hjälpa dig med på Kraftsportkliniken i Göteborg. Vi är en specialistklinik inriktad på medicinsk träning och post-rehabilitering. Här samarbetar vi med ortopeden, idrottsläkare, fysioterapeut och andra vårdgivare, för att tillsammans hjälpa dig med de verktyg som du behöver – hela vägen fram – både under din rehabilitering och efter den. En stor utmaning för många som drabbas av både axelbesvär och bicepstendinit är att man inte vet hur man ska förhålla sig till besvären, inte bara under rehabilitering som ibland uteblir på grund av otillräcklig undersökning utan också efter rehabilitering. Många slutar träna helt och hållet efter sin rehabilitering vilket ökar risken för återfall, att skadan återuppstår på nytt och därmed förvärras ytterligare. Medan andra börjar träna för hårt för snabbt utan en tydlig plan att följa, så hårt och så snabbt att man inte ger kroppen en ärlig chans att läka skadade vävnader.

Misstänker du att du har fått en inflammation i bicepssenan? Eller lider du av axelbesvär som även kan ha utvecklats till bicepstendinit? Här på Kraftsportkliniken hjälper vi dig med vägledning runt din rehabiliteringsplan. Vid fall där vi inte kan hjälpa dig refererar vi dig vidare till lämplig vårdgivare som kan ge dig hjälpen som du behöver. Vid första besöket hos oss gör vi en grundlig anamnes (hälsodeklaration) där du berättar vad som har hänt, mer om din medicinska historia och om det finns andra viktiga saker för oss att känna till. I samband med anamnesen genomför vi muskeltester för att utesluta andra besvär och sedan tar vi fram ett träningsprogram som hjälper dig att fortsätta se resultat av din styrketräning utan att besvär, smärta och funktionell kapacitet påverkas negativt.

Du hittar oss hos Ortopedmedicinska Institutet i Vasastan i Göteborg. Om du har fått en diagnos men inte vet hur du ska avancera framåt, efter din rehabilitering, då kan vi hjälpa dig med verktygen som du behöver för att ta dig vidare på ett funktionellt sätt. Eftersom livet är för kort för att bråka med smärta, stress och brist på motivation.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Tung träning har aldrig varit lättare