Golfarmbåge

Vid medial epikondylit eller golfarmbåge stammar smärtan från muskelsenan på in sidan av armbågen. Ibland strålar den ut mot underarm och handled eller axel. Skadan orsakas av överbelastning som till slut skadar senan där flexormuskler fäster.

Golfarmbåge, eller medial epikondylit, är en smärtsam muskelsenskada på handböjarmusklernas gemensamma ursprung på den mediala sidan av armbågen. Diagnosen är släkt med tennisarmbåge eller lateral epikondylit, som istället påverkar den laterala aspekten av armbågen. Vid golfarmbåge är det den mediala sidan, det vill säga insidan av underarmen precis nedanför armbågen, som drabbas. Det smärtsamma tillståndet orsakas av frekvent överbelastning med muskler som böjer handleden.

Över tid skapas ett kumulativt trauma som vävnader inte hinner återhämta sig efter, vilket orsakar degenerativa förändringar i muskelsenan. Ett vanligt missförstånd är att medial epikondylit är en simpel inflammation, men så enkelt är det tyvärr inte. Golfarmbåge är i själva verket en allvarlig skada på muskelsenan som binder samman muskler från armbågen ut till handleden. Däremot kan inflammation vara en del av förloppet, åtminstone i början. Liksom lateral epikondylit (tennisarmbåge) drabbar medial epikondylit (golfarmbåge) oftare personer som utför enformiga repetitiva rörelser under en längre tid, till exempel personer som spelar golf, där den enformiga aktiviteten blir för massiv över tid och leder till överbelastning som orsakar skada på armbågssenan.

Symptom

Smärta från den inre mediala delen av armbågen. Smärtan kan stråla ut till underarm, handled men även axel kan påverkas av medial epikondylit. Svaghet i muskler, nedsatt funktion i armbåge och handled är inte ovanligt, och tilltagande obehag vid aktiviteter som kräver flexion av handled. Personer som spelar golf eller är engagerade i idrott som involverar kastmoment, får ökad smärta av aktiviteterna. Ibland kan den mediala delen av armbågen, där senan finns, även vara svullen. I den initiala delen av behandling handlar mycket om att kontrollera svullnad och inflammation med sjukgymnastik.

Kan träning lindra smärta vid golfarmbåge?

Även på behandlingsfronten påminner golfarmbåge om tennisarmbåge. En typisk behandling involverar anti-inflammatoriska läkemedel och konservativ fysioterapi. Källan till problematiken är den mediala epikondylen, där underarmsflexorer och pronationsmuskler har sitt ursprung. Vanligtvis från pronator teres och flexor carpi radialis. Vid undersökning hos läkare eller fysioterapeut gör området ont vid palpation över infästning men även flexion av handled, särskilt med ett motstånd. Viktigt för patienter som har fått diagnosen medial epikondylit är att man får hjälp med att förhålla sig till skadan. Det räcker sällan med medicinering och strikt vila, utan patienter behöver dra ner på eller sluta helt med aktiviteter som fortsätter irritera området en tid och samtidigt få hjälp med att komma igång med träning som är anpassad efter ändamålet.

Sjukgymnastik och träning är en viktig del av behandlingen.

Vid behandling hos fysioterapeuten handlar mycket om att initialt kontrollera inflammation och få ner den eventuella svullnaden. Operation är ovanligt men används ibland för att kontrollera smärtan och återställa funktion. Operation går ut på att släppa ursprunget för flexormuskler och avlägsna delar av den skadade vävnaden. Återhämtning efter golfarmbåge är något mer långdragen jämfört med tennisarmbåge. Steroidinjektion kan vara en del av behandling för att lindra smärta. Nackdelen med denna modalitet är att den kan göra läkningstiden längre och därför mer utdragen.

En viktig del av behandlingen är sjukgymnastik och individanpassad träning. Här på Kraftsportkliniken i Göteborg sätter vi inga diagnoser, men vi kan hjälpa dig att hantera skadan och lindra smärtan när du är färdig med akut behandling. Vi hjälper patienter som har fått diagnosen medial epikondylit att återhämta sig efter skadan, genom att komma igång med normalfungerande träning, utan att öka komplikationsrisken.

Detta kallas för medicinsk träning med inriktning på post-rehabilitering. Vad är skillnaden på medicinsk träning och vanlig sjukgymnastik? Medicinsk träning kan inte ersätta sjukgymnastik, men är en viktig del av din rehab. Post-rehabilitering börjar när du som har problem efter skada, sjukdom eller operation, har fått klartecken från läkare eller fysioterapeut att försöka belasta skadade vävnader mer. Många som påbörjar rehabiliteringsprogram slutar träna helt efter rehabilitering vilket är ett stort misstag. Detta kan leda till ett bakslag i läkningsprocessen och leda till att tillståndet förvärras på nytt, vilket tenderar att påverka motivationen till rehab och mer träning negativt.

I denna anatomiska illustration kan vi se involverade strukturer hos patienter med medial epikondylit och golfarmbåge. Frekvent och repetitiv användning av flexormusklerna överbelastar den gemensamma senan på armbågens insida.

Därför är det viktigt att du fortsätter hålla dig fysiskt aktiv även efter den akuta rehabiliteringen, för du är inte färdig med din återhämtning efter skadan då. Risken för återfall, att skadan eller sjukdomen förvärras på nytt, är ofta större i sub-akuta eller kroniska stadiet efter rehabilitering. Antingen börjar man träna för hårt för snabbt eller så slutar man att träna helt, vilket inte heller gynnar din återhämtning på något sätt. Det är här medicinsk träning och post-rehabilitering kommer in i bilden. Här på Kraftsportkliniken i Göteborg arbetar vi tillsammans med läkare och sjukgymnaster, i olika delar av rehabiliteringen, för att hjälpa dig att läka efter skador och lindra besvär med individanpassad träning som leder till progression utan att skadan förvärras.

Detta åstadkommer vi på olika sätt. Antingen blir du refererad till oss av din läkare eller fysioterapeut eller så uppsöker du oss direkt när du är klar med den akuta fasen av din rehabilitering. På plats på Ortopedmedicinska Institutet i Vasastan i Göteborg får du berätta mer om din medicinska historia. Vi gör en anamnes, eller hälsodeklaration som det också kallas, där vi i detalj går igenom vad som har hänt och hur sjukdomsförloppet har sett ut. Du får sedan berätta om du har något annat mål, utöver att bli frisk från skada eller sjukdom, sedan diskuterar vi hur vi kan kombinera denna målsättning med post-rehabilitering på ett för dig hållbart sätt. I samband med anamnesen gör vi enklare muskeltester för att undersöka hur vi ligger till med återhämtningen. Sedan tar vi fram ett individanpassat program som ska hjälpa dig att göra framsteg i din träning och se resultat, utan komplikationer. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Tung träning har aldrig varit lättare