Osteopeni

Vid osteopeni eller osteoporos är nedbrytningen av benväv större än nybildningen, vilket innebär att skelettet urholkas och blir försvagat. När skelettet är försvagat ökar risken för frakturer och andra skador, inte minst i samband med fallolyckor.

Osteopeni är ett medicinskt tillstånd som uppstår när bentätheten i skelettet har minskat på grund av brist på benvävnad. Om du är drabbad av osteopeni, oavsett om det är osteoporos eller osteomalaci, har du högre risk för benbrott och skador i samband med fall. Ordet osteopeni används för att klassificera bentätheten och värdera ett spann mellan normal bentäthet och osteoporos som är benskörhet. Genetik är en stor bidragande orsak till bentätheten. Har du släktingar med benskörhet eller osteopeni så löper du sannolikt större risk att drabbas av det. Andra saker som kan påverka bentäthet och risken för osteporosfrakturer är livsstilsfaktorer, t.ex fysiska aktivitet som motion, kost och övrig träning (måste inte vara intensiv styrketräning). Bedömningen av bentäthet utförs av läkare. Fler kvinnor än män drabbas och risken för osteopeni och osteoporos stiger med åldern. Den positiva nyheten är att det går att behandla effektivt.

Möjliga orsaker till frakturer i samband med osteoporos är många. Fall och olyckor i kombination av ett försvagat skelett, på grund av minskad bentäthet eller brist på benvävnad, är en vanlig förklaring. Andra faktorer som påverkar riskbilden är ålder, BMI, kroppslängd, fysisk inaktivitet, alkoholkonsumtion, rökning, näringsbrister, sjukdomar som till exempel reumatism och sköldkörtelsjukdom, samt i viss fall olika läkemedel.

Dessa faktorer ökar inte bara risken för osteoporosfrakturer utan kan också öka risken för osteoporos, benskörhet som osteopeni är förstadiet till. Flera faktorer kan vi påverka genom att förändra hur vi väljer att leva våra liv. Till exempel kan vi lägga om kosten, försöka bli mer fysiskt aktiva, sluta röka och dricka mindre alkohol. Skelettstrukturer adapterar och förändras av fysisk aktivitet. Enligt Wolffs Lag (principen är döpt efter anatomen med samma namn) anpassar sig biologiska strukturer till följd av belastning.

Vid minskad bentäthet på grund av brist på benväv inuti skelettet kan det uppstå många andra komplikationer, till exempel smärta och svårigheter att genomföra enklare vardagssysslor. Många upplever det svårare att leva normalt när man har osteoporos.

Skelettmassan hos både människor och djur anpassar sig efter den stress som den utsätts för. Belastning gör med andra ord vävnader starkare, medan vävnader som inte belastas blir svagare och har därför högre risk att drabbas av skador och frakturer, eftersom vävnadens styrka är mindre än belastningen. Samma princip kan appliceras på muskler och ligament – en muskel som du tränar blir starkare, medan en muskel du inte tränar blir svagare. Det är ett av många starka skäl varför motion är viktigt för hälsan.

Alla vävnader i kroppen har fysiska begränsningar. När kraften som vävnaden utsätts för är större än vävnadens kapacitet, då går något sönder. Vid osteopeni där bentätheten har minskat innebär det att skelettet är svagare än normalt, vilket ökar risken för frakturer (benbrott), särskilt i samband med fall. Det är lätt att glömma att skelettmassa är en levande struktur. Inuti kroppen sker en konstant nedbrytning och nybildning av skelettet.

Balansen mellan uppbyggnad av nedbrytning påverkar hur stark vävnaden är men även risken för frakturer. För att minska risken för frakturer i samband med osteopeni och/eller benskörhet, är det viktigt att försöka hjälpa skelettet att bli starkare. Det kan vi åstadkomma med medicinering, dietära förändringar (ibland med tillskott av vitaminer/mineraler, t.ex har D-vitamin visat sig öka kroppens förmåga att ta upp kalcium och kalciumupptaget är en faktor för nybildning av benvävnad inuti skelettet), livsstilsförändringar och rehabilitering när olyckan väl har varit framme, och skadeförebyggande fysiska aktiviteter som regelbunden motion i kombination med individuellt anpassad belastad träning. Bedömning och behandling görs av läkare.

Människor i riskzonen

Läkare undersöker och klassificerar bentätheten hos patienter med osteopeni. Graden av minskad bentäthet innebär olika diagnoser, där osteopeni är den lindrigaste. Vid större minskning av benväv uppstår osteoporos eller benskörhet.

Fler kvinnor än män drabbas av osteopeni och risken ökar med stigande ålder. Varför har kvinnor högre risk att drabbas än män? Därför att kvinnor har mindre benmassa. Klimakteriet minskar bentätheten ytterligare, eftersom klimakteriet minskar mängden östrogen (som är ett kvinnligt könshormon) och östrogen är en faktor för att behålla benmassa. När mängden östrogen i kroppen minskar så ökar nedbrytningen av skelettet och om nedbrytningen av skelettet är större än nybildning eller uppbyggnad av ben, så minskar bentätheten och brist på benväv uppstår. Intressant i sammanhanget är ett mängden kroppsfett påverkar bentäthet, eller åtminstone risken för att drabbas. Kvinnor med högre mängd kroppsfett i samband med klimakteriet har ett annat skydd mot osteopeni och benskörhet jämfört med kvinnor som har mindre kroppsfett. Varför verkar kroppsfett skydda mot eller minska risken för osteopeni? En del av hormonproduktionen sker inuti kroppens fettvävnader och där kan androstendion användas till att tillverka östrogen, även efter klimakteriet, vilket som bekant påverkar nybildning av benväv.

Hormonella rubbningar som påverkar menstruationen påverkar risken för osteopeni. Därför kan kvinnor som är drabbade av anorexi och ätstörning, som får utebliven eller glesare menstruation, ha högre risk att drabbas av osteopeni men även benskörhet. Eftersom hormonbalansen påverkar den konstanta balansen mellan nybildning och nedbrytning av benväv inuti skelettmassan. Men det är inte bara äldre kvinnor eller kvinnor med ätstörningar som drabbas. Män med lågt testosteron är en annan population som befinner sig i riskzonen för att få osteopeni. Hormonella rubbningar är en starkt bidragande orsak till risken att insjukna i olika grader av benskörhet.

Symptom vid osteopeni

Osteopeni förekommer i olika grader. Den här bilden demonstrerar hur skelettet successivt har blivit mer ihåligt hos en patient med osteoporos (benskörhet). Ju större nedbrytningen av benväv jämfört med nybildning, desto värre blir besvären.

Har man minskat i längd före 70-årsålder kan det vara en indikation på osteopeni eller benskörhet. Osteopeni ökar risken för fraktur vid fall. Tidigare frakturer kan vara en indikation/ett symptom på osteopeni. Även frakturer hos släktingar och nära familjemedlemmar kan vara en indikation på att det finns viss risk för osteopeni. Osteopeni förekommer i samband med sjukdomar som reumatism, sköldkörtelsjukdom, anorexi samt näringsbrister. Även hormonrubbningar påverkar nybildning av benväv.

Träning lindrar besvär vid osteopeni

Osteopeni handlar i grund och botten om bentätheten i kroppens skelettstrukturer. Om nedbrytningen är större än nybildningen av benväv, uppstår brist på benväv och skelettet blir svagare vilket ökar risken för frakturer. Men eftersom skelettet är en levande vävnad som, liksom andra vävnader, påverkas av belastning och intag och upptag av näring, så är det möjligt att att påverka den här känsliga balansen. För att göra skelettet starkare behöver vi göra nybildningen av benväv större än nedbrytningen, eftersom det först är när nedbrytningen är större än nybildningen som skelettet försvagas. Detta kan vi åstadkomma genom att belasta skelettet med motion och träning. Enligt Wolffs Lag adapterar vävnad som blir belastad. Väven tvingas att bygga upp sig starkare, för att klara av framtida belastningar och minska risken för skador.

I praktiken innebär det att vi kan göra skelettet starkare genom att helt enkelt belasta det. Eftersom biologiska strukturer som inte belastas tvärtom blir svagare, vilket i skelettets fall ökar risken för frakturer, kan inaktivitet (brist på belastning av kroppens strukturer) öka risken för komplikationer i samband med osteopeni och osteoporos.

Denna illustration visar vad som händer inuti ryggradens kotor när bentätheten har minskat på grund av brist på binväv inuti skelettet. Detta i sin tur kan leda till funktionella komplikationer, ryggbesvär och svårigheter med att röra sig.

Läkaren gör en bedömning av bentätheten och om diagnosen är osteopeni så finns det många effektiva behandlingsmetoder som hjälpa till att kontrollera balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning av benväv och lindra besvär. Efter primär behandling från läkaren, är det dags att belasta skelettet! Sjukgymnastik och individanpassad träning kan hjälpa dig att göra skelettet starkare, eftersom tyngden från vikter som du tränar med utsätter ben för en belastning. Den extra belastningen behöver inte vara stor (faktum är att för hård träning tvärtom kan minska bentäthet), men viktigt är att den är progressiv. Vilket betyder att belastningen behöver öka över tid. Eftersom det är faktumet att den ökar som tvingar fram en adaptation av skelettet, vilket hjälper oss att öka benvävnaden.

Samma princip (principen om progressiv överbelastning) kan användas inom all träning som syftar till att leda till en förändring av vävnaders kapacitet. Muskler, precis som skelett, behöver en belastning som ökar över tid för att bli starkare. Det behöver även ligament och bindväv, som hjälper till att skapa stabilitet i kroppens olika leder. Ledstabilitet börjar dock inte med starka muskler, den börjar inifrån och ut. Däremot hjälper muskler till att stabilisera leden genom kraftproduktion. Det korta svaret är att träning inte bara kan bidra till att öka kroppens förmåga att nybilda benväv, det är en primär modalitet för behandling vid osteopeni. Och det funkar därför att skelett, precis som muskler, blir starkare av belastning. Ju tyngre vikter, desto högre är belastningen.

Få individanpassad hjälp med din träning

Kraftsportkliniken i Göteborg är en specialistmottagning inriktad på medicinsk träning och post-rehabilitering. Vi hjälper människor att ta sig tillbaka till normalfungerande träning efter skador, operationer och sjukdomar. Vi får in många fall med osteopeni och hjälper patienter med individanpassad träning, baserat på medicinsk historia, förutsättningar och bakgrund, vilket lindrar besvär i samband med osteopeni. Vi finns hos Ortopedmedicinska Institutet i Göteborg. Här arbetar vi tillsammans med läkare, sjukgymnaster, kiropraktorer och osteopater. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att lindra dina besvär vid osteopeni och olika grader av benskörhet? Boka en kostnadsfri konsultation och kom på besök eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Tung träning har aldrig varit lättare