Spondylos och spondylolistes

Artros i ryggraden innebär att nedbrytning av brosk i leden är större än uppbyggnaden, vilket leder till större belastning för facettleder och ledband. Detta kan över tid orsaka stressfraktur och till slut kotförskjutning eller kotglidning, såkallad spondylolistes.

Spondylos är en sorts artros i ryggraden. I samband med spondylos har det uppstått så kallade degenerativa (nedbrytande) förändringar i de stötdämpande diskarna mellan ryggradens kotor, kotorna i sig och facettleder och andra strukturer i ryggen.  Detta orsakar kompressioner i ryggraden, som påverkar nervutskott och ryggmärg. När diskarna förlorar elasticitet, på grund av gradvis degeneration, skapar det större belastning på facettleder och ledband, vilket kan orsaka förkalkningar mellan kotorna och kompression av nerver i foramen. Ryggartros kan över tid utvecklas till kotglidning eller kotförskjutning, så kallad spondylolistes vilket innebär att kotan glider framåt i relation till kotan under, vilket klämmer strukturer i ryggkanalen där ryggmärg och nerver finns. Spondylolistes kan inträffa i samband med olyckor och skador eller vid överbelastning med extension av framför allt ländrygg. Traumat kan resultera i fraktur i den posteriora kotbågens ben, vilket destabiliserar kotan och orsakar förskjutning av den. Allvarliga risker vid kotglidning är allvarliga skador på ryggmärg och nervutskott och leder ofta till försvagning av muskler, känselbortfall, domningar, försämrad rörlighet och smärta.

Symptom

Degenerativa förändringar i ryggen är något många kan uppleva utan både smärta och besvär. Typiska symptom i samband med spondylos, om man får symptom, är smärtor och stelhet i framför allt ländrygg. Smärtan kan också leta sig vidare till skuldror eller säte. Spondylos är ett sorts artros i ryggen, vilket innebär att det finns en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosk. Vid artros är nedbrytning av ledbrosk större än uppbyggnad av det, vilket leder till förslitningar, försämrad rörlighet och smärta.

Artros orsakar en instabilitet i den drabbade leden. Många som har artros kan uppleva smärta vid fysiska aktiviteter, men fysisk aktivitet kan också hjälpa till att stärka närliggande muskler som i viss utsträckning kan kompensera instabiliteten. 

En datorgenererad anatomisk illustration visar degenerativa förändringar, eller artros, på ledytorna på ryggradens kotor. Ryggartros leder inte alltid till smärta, men långt gången artros som leder till stressfraktur och kotförskjutningar brukar göra det.

Spondylolistes är en allvarligare degenerativ förändring av ryggraden. Det finns sex olika grader av spondylolistes, förskjutning av kotor i ryggraden. När koten glider framåt kan detta orsaka skador på ryggmärg och inblandade nervutskott i det område där förskjutningen har inträffat. Symptom i samband medspondylolistes kan vara känselbortfall och stickningar i nedre extremitet, obehag i samband med stående och sträckningar ovanför huvud. Andra symptom kan vara stela muskler, däribland hamstrings, och spasmer. Vid kotförskjutning större än 5 mm krävs operation och kirurgiska ingrepp för att minska instabiliteten. Mindre förskjutningar/kotglidningar kan ofta behandlas effektivt med ordentlig sjukgymnastik och funktionell rörlighetsträning.

Kan träning lindra spondylos och spondylolistes?

Ryggartros kan vara en naturlig degenerativ förändring av ryggraden, eftersom leder gradvis förlorar sin vitalitet och elasticitet med åldern. Ju äldre vi blir desto större blir därför risken för besvär kopplade till artros i olika leder, likaså artros i ryggen. En aspekt av artros som kan skapa hinder för motivation till fysisk aktivitet är att smärta uppträder eller tilltar vid rörelse och belastning. I vissa fall kan smärta uttrycka sig enbart vid fysisk aktivitet, medan den i andra fall uttrycker sig även under vila. Men fysisk aktivitet kan hjälpa till att lindra relaterad smärta och besvär i samband med artros, även om den faktiska träningen gör ont medan den pågår. Att avstå träning helt är ett stort misstag.

Träning botar inte den degenerativa förändringen i leden, men hjälper oss att lindra besvären och hantera smärtan, eftersom muskelkraft hjälper till att stabilisera leden. Ledstabilitet börjar inifrån och ut, från skelett till leder och ligament med muskler, men muskelstyrka ökar stabiliteten och kan därför hjälpa till att till viss grad kompensera den instabilitet som drabbar leden i samband med ryggartros.

Kotglidning och förskjutning av kotor i ryggraden, när en kota glider fram i förhållande till kotan ovan och under, kan komprimera nervutskott och ryggmärgen som passerar i ryggkanalen och orsaka stor smärta även i andra delar av kroppen.

Spondylolistes är vanligare i ländryggen, men kan förekomma i olika delar av ryggen. Spondylolys är vad man kallar fraktur i kotan, vilket orsakar förskjutning av ryggkotan och leder till spondylolistes. Om förskjutningen är mindre än 5 mm och det därför inte behövs operation för att reducera instabiliteten, då kan styrketräning hjälpa till att lindra smärta och minska besvär kopplade till spondylos men även spondylolistes. Målet med rehabilitering i samband med spondylolistes brukar vara att minimera smärta och besvär, förbättra patientens hållning och stärka muskler som bidrar till bålstabilitet men också till spinal stabilitet. Bålstabilitet, bålkontroll och spinal stabilitet hänger nämligen ihop.

Vill du få hjälp vid ryggartros?

Kraftsportkliniken är en specialistklinik inriktad på medicinsk träning och rehabilitering. Vi hjälper personer med skador och/eller sjukdomar att återta kontrollen över träningen den besvärliga tiden efter premiärrehab. Här sätter vi inga diagnoser, däremot hjälper vi dig med träning baserat på din patologiska situation och din medicinska historik. När du kommer hit tar vi en anamnes för att säkerställa att vi kan hjälpa dig, där du får berätta din historik. Efter anamnes och hälsodeklaration gör vi muskeltester och rörelseanalys och kommer fram till hur vi kan hjälpa dig framåt.

Träning kan hjälpa till att lindra smärta och besvär i samband med spondylos och spondylolistes, men det är viktigt att veta vad just du behöver fokusera på och undvika för att träningen ska ge den effekten som du vill se. Efter undersökningen tar vi fram ett personligt anpassat kost- och träningsprogram, beroende på hur mycket hjälp du känner att du behöver, baserat på information från intervjun och muskeltester. Sedan coachar, vägleder och stöttar vi dig under programmets gång, så att du kan fortsätta se bra resultat av din träning på ett sätt som är realistiskt och hållbart för dig och din rygg.

Vill du veta mer? Varmt välkommen på en konsultation.

Kraftsportklinikens vision

Vi hjälper motionärer och idrottare med prestationsutveckling och hälsopromotion genom fysiologiska tester, träningsplanering och coachning med omsorg och förståelse för att människor är olika. Vårt mål är att brygga avståndet mellan sjukvård och friskvård med evidensbaserad praktik, eftersom vi tror att starka rekommendationer kräver starka bevis.

ATLETAKADEMIN I PARTILLE

Kraftsportkliniken har flyttat från Ortopedmedicinska Institutet till Atletakademin. Du hittar vår nya besöksadress här nedan.

Besöksadress:

Copyright © 2018-2024 MZ Fitness Consulting AB (Org nr: 559049-5395).
Postadress: MZ Fitness Consulting AB, Agntjärnsvägen 35, 438 35 Landvetter.

Alla rättigheter är reserverade. Användning av cookies.