Mellan januari och april 2022 tar vi inte emot nya kunder på kliniken.