Träning med rätt teknik skapar rätt förutsättningar 

En funktionell målbaserad teknik skapar förutsättningar för prestation och minskar risken för olika överbelastningsskador, därför erbjuder Kraftsportkliniken teknikträning i en trygg och säker miljö tillsammans med en styrkecoach som har mer än 20 års erfarenhet under stången.

Teknik är en grundförutsättning för många
typer av mål inom styrketräning - men hur lär du dig det?

En introduktion till övningar och ett pedagogiskt stöd med omsorg för helheten. Med vägledning av en universitetsutbildad styrkecoach får du förutsättningar för säker och effektiv teknikträning baserat på forskning inom motorisk kontroll och beprövad erfarenhet.

Första besöket - observation och analyser av dina rörelselösningar med en coach

Första besöket handlar inte om att hitta felaktiga rörelsemönster, det handlar om att bilda oss en uppfattning om hur du genomför rörelser med övningar som är viktiga för ditt mål i dagsläget. Rörelseanalysen ger oss därför information om var din resa börjar.

Andra besöket - teknikträning börjar med en demo, sedan får du prova på

Det är aldrig lätt att utveckla teknik i övningar man inte vet lösningen på. Därför får du först en demonstration av hur övningar kan genomföras på sätt som är ändamålsenligt - helt enkelt anpassat för din målsättning. Efter det får du prova på. Med hjälp av guidad vägledning utvecklar du allteftersom koordination, balans och teknisk förmåga som får dig att utvecklas i övningar.

Tredje besöket - dina färdigheter hjälper dig att utveckla kapacitet och resultat

Målet med teknikträning är att göra dig bättre på att utföra den typ av träning som är väsentlig för ditt mål. För att utveckla styrka, uthållighet, explosivitet och/eller få mer muskelvolym, är teknik en grundförutsättning. När tekniken är på plats, då är resten en fråga om tid och planering. Kraftsportklinikens styrkecoach hjälper dig att nå ditt mål med personlig teknikträning i Vasastan i Göteborg.