Utveckla teknik, färdighet och kunskap för att nå ditt mål

Teknik handlar om positioner, prestationsförmåga och skaderisker. Kraftsportkliniken erbjuder rörelseanalyser, teknikträning och feedback på övningar som är viktiga för ditt mål.

Teknik är en grundförutsättning för många
typer av mål inom träning - men hur lär du dig det?

Perfekt teknik är en myt. En effektiv teknik är det dock inte. Med guidad vägledning av en universitetsutbildad styrkecoach lär du dig vad du bör fokusera på och i vissa fall undvika.

Första besöket - observation och analyser av dina rörelselösningar med en coach

Första besöket handlar inte om att hitta felaktiga rörelsemönster, det handlar om att bilda oss en uppfattning om hur du genomför rörelser med övningar som är viktiga för ditt mål i dagsläget. Rörelseanalysen ger oss därför information om var din resa börjar.

Andra besöket - teknikträning börjar med en demo, sedan får du prova på

Det är aldrig lätt att utveckla teknik i övningar man inte vet lösningen på. Därför får du först en demonstration av hur övningar kan genomföras på sätt som är ändamålsenligt - helt enkelt anpassat för din målsättning. Efter det får du prova på. Med hjälp av guidad vägledning utvecklar du allteftersom koordination, balans och teknisk förmåga som får dig att utvecklas i övningar.

Tredje besöket - dina färdigheter hjälper dig att utveckla kapacitet och resultat

Målet med teknikträning är att göra dig bättre på att utföra den typ av träning som är väsentlig för ditt mål. För att utveckla styrka, uthållighet, explosivitet och/eller få mer muskelvolym, är teknik en grundförutsättning. När tekniken är på plats, då är resten en fråga om tid och planering. Kraftsportklinikens styrkecoach hjälper dig att nå ditt mål med personlig teknikträning i Vasastan i Göteborg.

Mellan januari och april 2022 tar vi inte emot nya kunder på kliniken.