Följ en plan som gör dig stolt och självsäker

Kraftsportkliniken kan prestationsutveckling och smärtlindring med hänsyn till att människor är olika. En personlig träningsplan från oss visar dig vägen till krysset på kartan.

Hur en träningsplan från
Kraftsportkliniken fungerar

  • Steg 1

  • steg 2

  • steg 3

01

Undersökning och behovsanalys 

En träningsplan består av flera delar som behöver förändras över tid: intensitet, volym och frekvens. Lägg därtill sekvensen, i vilken ordning du gör övningar, och hur nära failure du ska gå. Hur är det med uppvärmning? Vilka uppvärmningar minskar risken för skador och höjer prestationen? För att få svar på dessa frågor behöver vi göra en undersökning och nulägesanalys.


Detta tillsammans med målsättningar, förutsättningar såsom smärta kopplat till rörelseorgan och eventuella ortopediska skador, är information som din träningsplan bygger på. Alla periodiseringar börjar dock med ett första block. Detta är steg 1.

Boka konsultation

Vårt mål är att hjälpa dig att nå ditt med evidensbaserad träningsplanering, coachning och träning i världsklass. Därför startade vi Kraftsportkliniken. Vi finns hos Ortopedmedicinska Institutet i Vasastan i Göteborg.

Kraftsportklinikens tränare  - Mathias Zachau i Göteborg

Mathias Zachau studerade klinisk anatomi, biomekanik och patologi hos Medical Exercise Training Institute (METI) och är licenserad styrkecoach och medicinsk tränare med 10 års erfarenhet. Student idrottsvetenskap Göteborgs Universitet och utbildad i prevention och behandling av sjukdom med fysisk aktivitet genom Umeå Universitet.