Axel ur led (axelluxation)

Axelleden har ett stort rörelseomfång. Faktum är att det är den rörligaste leden vi har. Men rörelser kan vara för stora och för våldsamma även i axeln. När detta sker och överarmen hamnar ur dess normala ursprungliga position hoppar axeln ur led.

Detta kallas axelluxation.

Axelluxation är en traumatisk skada som inträffar i samband direkt våld mot axeln. Detta kan ske i samband med olyckor, vid fall och tacklingar inom olika idrotter.

Axelluxation är relativt vanligt inom hockey, fotboll, handboll och ridning.

Det förekommer också vid fall med utsträckta armar.

Ett vanligt scenario är att axeln vrids ur led när du faller och försöker lindra fallet med handen.

När axeln hoppar ur led orsakar detta skador på leden. Vävnader som skadas är ofta ledband och ligament som ska hjälpa till att stabilisera axeln. Vanliga symptom vid axelluxation är stor smärta, felställningar och utöver det brukar armen vara orörlig.

Axelluxation kräver läkarvård:

Om axeln hoppar ur led är det viktigt att uppsöka läkare. Läkaren behandlar axeln genom att återställa positionen i leden och behandlar symptomen med läkemedel.

Efter axelluxation finns en ökad instabilitet i leden.

Detta ökar risken för återkommande besvär, ny luxation eller subluxation, och kräver intensiv rehabträning med hjälp av en sjukgymnast för bra återhämtning.

Vad händer när axeln hoppar ur led?

Axelleden är uppbyggd av ben från skulderbladet, nyckelbenet och överarmsbenet. Eftersom axeln är enormt rörlig och har ett stort rörelseomfång är muskler, ligament men också senor och ledkapseln viktiga vävnader för att hålla leden stabil.

Vid axelluxation inträffar en urledsvridning.

Detta resulterar i en smärtsam felställning som kan orsaka skador på vävnader inuti leden. Urledsvridningen sker vanligen framåt/nedåt men förekommer även bakåt.

När detta händer lämnar överarmsbenets ledhuvud sin normala position i axeln, vilket stretchar ut de gleno-humerala ligamenten, ledkapseln och muskelsenor vid humerus. Luxationen kan orsaka skador och bristningar även i nerver och blodkärl.

Detta kräver sjukvård och en tids rehabträning för att återställa axeln.

Behandling av axelluxation

Undersökning och primär behandling görs av läkare.

Behandlingen kräver att man återför axeln i dess ursprungliga läge. Patienten får ofta smärtlindrande läkemedel i samband med det akut omhändertagandet. Ofta används även ortros – för att under en begränsad tid bistå axeln med ett extra stöd – via immobilisering. Efter akut behandling behöver axeln rehabiliteras med individanpassad träning.

Träning hjälper att stärka upp muskler och ligament runt axeln för att återställa ledens funktion och stabilitet.

Om träning inte hjälper är kirurgiskt ingrepp ett alternativ.

En medicinsk tränare kan hjälpa patienten att återställa stabilitet i axelleden genom att utbilda, coacha och vägleda kring säker och effektiv rehabträning runt besvären.

På Kraftsportkliniken i Göteborg hjälper vi dig med rehab vid axelluxation.

Vill du veta mer?

>> Boka en kostnadsfri konsultation

Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska Institutet.

Vi är en specialistmottagning inriktad på säker och effektiv träning i samband med ortopediska skador, kroniska sjukdomar och operationer för olika typer av besvär.

Tung träning har aldrig varit lättare