Axelledsplastik

Axelledsplastik är ett kirurgiskt ingrepp där man på artificiell väg ersätter olika delar av axelleden. Skälet till ingreppet kan vara fraktur i överarmen, reumatism, glenohumeral artros eller komplikationer med avaskulär nekros (vävnadsdöd i skelett på grund av otillräcklig blodförsörjning).

Ingreppet kan ha olika syften:

Ibland ersätter man överarmsbenets (humerus) huvud, ibland ersätter man flera delar beroende på vilka strukturer som är skadade och anledningen till ingreppet.

En stor utmaning vid axelledsplastik är vävnadspåverkan.

Kirurgen försöker genomföra ingreppet utan att påverka vävnader runt cavitas glenoidalis. Om det finns en allvarlig skada på ledläppen eller andra vävnader inuti axelleden kan det finnas skäl att ersätta eller försöka rekonstruera flera aspekter.

Behandling vid axelledsplastik

Efter axelledsplastik, det ingrepp man gör för att ersätta en eller flera delar av axeln för att återskapa stabilitet, krävs en tids rehab för att återställa axelns funktion.

Den begränsande faktorn vid rehab är rotatorcuffen.

I samband med ingreppet kan rotatorcuffens vävnader ha skadats eller åtminstone försämrats i funktion. Detta kräver relativ lång tid av läkning och återhämtning.

Andra faktorer som påverkar återhämtning är:

  • Implantatets stabilitet
  • Styrka och integritet i benvävnad

Rehabträningen börjar direkt efter ingreppet och syftar till att förbättra/behålla ROM (rörelseuttagets längd) efter bästa förmåga. När rotatorcuffen har läkt är styrka en viktig faktor att arbeta på för att hjälpa axeln att återfå normal funktion.

Varför är träning viktigt efter axelledsplastik?

Träning hjälper oss att återställa axelns rörlighet, styrka och uthållighet.

Det minskar även risken för komplikationer:

Vanliga komplikationer efter axelledsplastik vid utebliven rehabträning är stelhet/mer begränsad rörlighet, nedsatt styrka i rotatorcuffen (rotatorcuffen består av flera olika muskler som hjälper till att stabilisera axeln) och det finns risk för blodpropp.

Därför är det viktigt att följa anvisningarna i vårdplanen.

Många gånger kan det kännas omotiverande att träna efter axelledsplastik, eftersom det ofta kan göra ont att träna axeln efter operation. Det gör det inte mindre viktigt.

Träningen går ut på att:

  • Förbättra axelledens rörlighet
  • Förbättra vardagens funktionella kapacitet
  • Stärka rotatorcuffen

Här är det viktigt att man är försiktig med olika rotationer precis efter ingreppet. Den första tiden brukar vara fokuserad på rörlighet, inte styrkan i rotatorcuffen.

Belastningen bör sedan öka gradvis över tid.

Vad rehabträningen fokuserar på och i vilken ordning är något din sjukgymnast informerar om.

En medicinsk tränare hjälper dig med tester, utbildning av det viktiga dos/respons-förhållandet mellan intensitet och träningsvolym och ordination av lämpliga övningar som hjälper dig att avancera din rehab efter ingreppet i axelleden.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

>> Boka en kostnadsfri konsultation

Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska Institutet.

Vi hjälper människor med säker och effektiv träning efter ortopediska skador (frakturer, stukningar och rupturer), kroniska sjukdomar samt olika operationer. Den första konsultationen på Kraftsportkliniken i Göteborg är alltid kostnadsfri.

Tung träning har aldrig varit lättare