Främre korsbandsruptur – vanlig skada inom lagidrott

Det främre korsbandet är ett ligament som stabiliserar knät, inte minst inom idrott. Inuti knät har vi två korsband, ett främre och ett bakre, som tillsammans bildar ett kors av ligament/ledband som hjälper till att stabilisera knäleden. Skador på främre korsbandet är vanligt vid idrotter som kräver hastiga förändringar i färdriktningar, inbromsningar, vridningar samt hopp.

Det främre korsbandet (anteriora cruciate ligamentet) består av två ligament-buntar som fäster på den tibiala platån och lårbenet i den interkondylära notchen.

Konstruktionen förhindrar rörelse framåt av tibia, skenbenet, i förhållande till lårbenet vilket stabiliserar knäleden.

En relativt vanlig skada på korsbandet är bristningar och rupturer i samband med idrottsaktiviteter som involverar fintar, vridningar och snabb riktningsförändring. Till exempel är basket, fotboll och handboll där främre korsbandsskador förekommer.

I det här inlägget kommer vi titta på:

  • Vad som händer med främre korsbandet vid en ruptur
  • Vanliga symptom på rupturer av främre korsbandet
  • Samt vanliga behandlingsmetoder

Du kommer också få lära dig vad som är bra att tänka på inför behandlingen vid korsbandskada och vad du kan förvänta dig efteråt, inte minst efter en operation.

Vad innebär ruptur av främre korsbandet?

Ruptur innebär en bristning eller sönderslitning av en vävnad, då den biomekaniska belastningen är större än vävnadens kapacitet. När vävnaden mottar krafter som är större än dess kapacitet så går vävnaden sönder och en bristning har uppstått.

Det finns tre grader av bristningar:

  • Första graden är en mindre bristning utan instabilitet och funktionsbortfall.
  • Andra graden innebär en mer omfattande bristning med instabilitet som följd.
  • Tredje graden innebär en fullständig ruptur, att korsbandet har gått av helt, vilket föranlett till omfattande nedsättningar i stabilitet och funktion av knäleden. Tredje graden kräver ofta omfattande rehabträning och operation med rekonstruktion.

Ruptur är den allvarligare graden av bristning.

Ruptur av främre korsbandet (anteriora cruciale ligamentet) innebär att ligamentet brister och går av helt, vilket orsakar en instabilitet i leden. Instabiliteten i knäleden kan leda till andra komplikationer, som skador på menisken på grund av rörelser av den femorala kondylen. Om detta sker kan femurkondylen skära in i menisken vilket inte sällan leder till livslånga besvär som ibland kräver total knäledsplastik.

Skador på meniskan ökar risken för artrosförändring (degenerativa förändringar av ledbrosk, vilket orsakar nedbrytning av leden när brosket inte längre skyddar den).

Kaskaden av följder från en ruptur på främre korsbandet kan leda till att man till slut gör en bedömning att enda utvägen är total höftprotes (vilket innebär att man artificiellt går in med operation för att ersätta delar av leden) för att återfå funktion.

Medicinsk behandling kan minska risken för funktionsnedsättning och att skadan på främre korsbandet orsakar fler skador. Däribland fler bristningar och skador på mediala menisken i knäleden och mediala kollateralligamentet (sidoligamentet).

Skador på menisk, brosk och sidoligament försvårar möjligheten att återskapa funktion och stabilitet i leden och livslånga men efter sådana skador är vanligt.

Vem drabbas av främre korsbandsruptur?

Ruptur av främre korsbandet sker ofta med en smäll mot knät, genom rotationskraft, när knät befinner sig i relativ extension. Detta kan leda till en bristning, partiell eller fullständig ruptur – om smällen visa sig vara riktigt illa.

Främre korsbandsskador sker ofta i ungdomen:

Mer än hälften av alla rapporterade korsbandsskador sker mellan 15- och 25-årsåldern och kvinnor löper större risk än män vilket kan bero på biomekaniska faktorer, som möjligtvis varierar beroende på skelettets formation, samt endokrina skillnader.

Intressant är att många av skadorna inte verkar bero på direkta smällar på knät, till exempel vid tacklingar eller liknande krockar (vilket kanske hade varit logiskt eftersom skadan förekommer i flera olika kontaktsporter). Men så verkar fallet sällan vara.

Störst risk har man sett i idrott som kräver hastiga riktförändringar.

Även landningar efter hopp, vridningar och inbromsningar ökar risken.

Främre korsbandsskador som rupturer är därför relativt vanligt inom idrotter som handboll, fotboll, basket, amerikansk fotboll, brottning och volleyboll. Det finns en stor utmaning inom idrotten med detta eftersom det är svårt att återfå full funktion igen efter en korsbandsskada på grund av ökad instabilitet i knäleden och skadan kan i många fall leda till långvariga om inte livslånga besvär som hotar aktiviteten.

Symptom främre korsbandsskada

Undersökning och diagnos görs av läkare. Eftersom det föreligger risk för att skadan på främre korsbandet leder till fler skador är det viktigt att söka vård tidigt. Behandling samt undersökning görs i regel av ortoped och sjukgymnast.

Här är några symptom på bristning/rupturer:

  • Knät sväller inom 16 timmar efter olyckan
  • Smärta vid rörelser som innebär böjning/sträckning av knät
  • Känslor av instabilitet i knät vid belastning
  • Ofta intensiv uttalad smärta

Olyckan sker ofta vid hastiga riktförändringar och/eller hastiga bromsningar i situationer där knäleden är relativt böjd i extension med en viss rotationskraft.

Behandling av främre korsbandsskada

Behandling av främre korsbandet sker ofta kirurgiskt. Rekonstruktion av ligamentet är möjligt med hjälp av material från en muskelsena från lårets fram- eller baksida.

Rekonstruktion är dock inte alltid nödvändigt.

Icke-kirurgisk behandling går ut på att anpassa vardagsaktiviteter och ge stöd åt knäleden. Beslut om behandling, huruvida kirurgi kan vara ett alternativ eller om icke-kirurgisk behandling är lämpligt, görs tillsammans med ortoped och sjukgymnast.

Rehabstrategi styrs och varieras beroende på vald behandling.

Rekonstruktion av främre korsbandet kirurgiskt kräver direkt rehab efter ingrepp och fokuserar på rörlighet och progression för stärkande funktionella aktiviteter.

Målet är då att förbättra rörlighet och samtidigt stärka hela benet för att skydda rekonstruktionen.

Beslut kring hur träningen bör se ut, för att ge patienten en bra chans att återhämta sig efter ingreppet och återgå till vardagens livsaktiviteter, görs initialt med hjälp av sjukgymnast som ordinerar övningar, intensitet, frekvens och rek. träningsmängd.

Styrketräning efter operation

Viktigt att känna till är att ruptur eller bristning av främre korsbandet leder till en permanent förändring av leden. En ordentlig behandling med eller utan operation och sjukgymnastik kan hjälp patienten att återfå funktion och återgå till träning.

Men det räcker inte att bara försöka vila ikapp skadan:

Efter ruptur/bristning av främre korsband så är fysisk aktivitet viktigt för att hjälpa kroppen att läka ordentligt och för dig att återgå till aktiviteter din vardag kräver.

Viktigt är även att belastningen får och bör öka gradvis över tid.

En medicinsk tränare ordinerar lämpliga övningar och coachar dig i effektiv men säker styrketräning efter skador i knäleden. Så att du kan fortsätta träna och återgå till idrott och motion utan att riskera att du tränar för tungt och skadar dig på nytt.

Vill du veta mer?

>> Boka en kostnadsfri konsultation

Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska Institutet – en privat rehabmottagning i Göteborg.

Vi är en specialistmottagning inriktad på säker och effektiv styrketräning efter ortopediska skador, kroniska sjukdomar och operationer. Boka en konsultation så hjälper vi dig framåt även om du har skadat knät och inte vet hur du tar dig vidare. 

Tung träning har aldrig varit lättare