Multipel skleros (MS)

Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär en långsam nedbrytning av ämnet myelin i det centrala nervsystemet (CNS) – från hjärnan till ryggmärgen – närmare bestämt den vita substansen som omger axoner (nervtrådarna).

Sjukdomen innebär flera olika symptom och resulterar inte sällan i muskelsvaghet och rörelsebegränsningar.

Multipel skleros drabbar framför allt vuxna individer.

För den som drabbas innebär sjukdomen en uppsjö olika symptom (spasticitet, svaghet, trötthet, parestesi, synbortfall – plus mycket mer) som försvårar normalfungerande livsföring. För många patienter orsakar detta utmaningar för vardag och arbete.

I den här artikeln tittar vi på:

 • Varför multipel skleros (MS) uppkommer
 • Vanliga symptom för insjuknade
 • Behandling och fysisk aktivitet för MS-patienter

Har du frågor om innehållet när du läst klart, känn dig fri att boka en konsultation på Kraftsportkliniken Rehab & Friskvård och berätta mer om dina utmaningar och ta reda på hur vi kan hjälpa dig med rehab och träning anpassad för multipel skleros.

Vad är multipel skleros?

Den autoimmuna sjukdomen multipel skleros, förkortad MS, känns igen av nedbrytning av myelin och vit substans i framför allt hjärnan och ryggmärgen.

Kliniskt gör man flera olika tester för att fastställa diagnos.

Riktlinjerna för klinisk diagnos är:

1) Återkommande attacker med åtminstone 2 tillfällen inom 1 månads tid
2) Långsam progressiv utveckling över minst 6 månader
3) Neurologiska symptom som märks inom flera områden i CNS
4) Symptom uppstår när patienten är mellan 10-50

Medicin används för att kontrollera spasticitet och för smärtlindring.

Vid misstänkt multipel skleros får du remiss av din läkare till neurologen som är specialiserad på sjukdomar och besvär kopplade till bl.a det centrala nervsystemet.

Neurologen testar:

 • Reflexer
 • Känsel
 • Balanssinne – plus mycket mer

Magnetkamera kan användas för att bedöma förändringarna i CNS och även lumbalpunktion och ryggvätskeprov hjälper läkaren att undersöka nervsystemet.

Det finns olika former av MS och dessa delas upp i faserna:

 • MS med skov (första fasen)
 • MS med skov (andra fasen)
 • Primär progressiv MS (MS utan skov)
 • Godartad MS

Efter diagnosen tar läkaren/neurologen fram en behandlingsplan som hjälper dig att förhoppningsvis bromsa sjukdomsförloppet och lindra/minska MS-besvären.

Symptom på multipel skleros

MS-patienter uppvisar flera olika symptom och variationen är stor. Detta påverkas bland annat av vilken form av MS det rör sig om och hur sjukdomsförloppet ser ut.

Några vanliga symptom är:

 • Spasticitet
 • Muskelsvaghet
 • Rörelseinskränkning
 • Trötthet/utmattning
 • Parestesi/domningar
 • Känselbortfall
 • Talsvårigheter
 • Depression
 • Minnessvårigheter
 • Muskelryckningar
 • Ataxi (bristande koordination)
 • Funktionsstörning av urinblåsa

Symptomen är ofta återkommande och blossar upp mer intensivt i perioder, ibland som attacker men symptomen vid multipel skleros kan också vara mer konstanta.

Multipel skleros pågår i många och det går i dagsläget inte att helt bota sjukdomen. Medicinsk behandling kan bidra till att bromsa sjukdomen och lindra vissa besvär. En stor utmaning för många MS-patienter är den trötthet/utmattning sjukdomen innebär, vilket försvårar normal livsföring. Vardagen behöver ofta anpassas för att disponera energi på ett sätt som underlättar för funktion beroende på trötthet.

Misstänker du att du har multipel skleros (MS), kontakta din vårdcentral.

Behandling vid multipel skleros

Det existerar idag ingen känd behandling som botar multipel skleros.

Medicinsk behandling hjälper dels bromsa sjukdomsförlopp och dels minska besvär. Ett mål med behandlingen är att dämpa inflammationen i nervsystemet.

Fysioterapi och arbetsterapi kan hjälpa patienten genom att förbättra funktion genom fysisk aktivitet och anpassa hemmet baserat på patientens symptom.

Fysisk aktivitet hjälper MS-patienter med att:

 • Bibehålla/förbättra koordination
 • Förbättra balans
 • Höja funktionell styrka
 • Förbättra uthållighet

Om träning används som en del av behandlingen är det viktigt att intensiteten är anpassad för patienten. Ett stort misstag är att man börjar träna för hårt för snabbt.

Här det viktigt att man tillåter ordentlig vila mellan set och övningar.

Att dosering av aktiviteter är anpassad för individen.

Målen bör vara anpassade för att förbättra funktion i första hand. En sak som är bra att försöka undvika är att forcera aktiviteten om man märker att koordinationen inte är tillräcklig.

Gör hellre något annat och undvik saker som förvärrar symptom.

Träningen bör, om den är avsedd som behandling, både innehålla aeroba och anaeroba inslag för att återställa balans, funktion och rörlighetsförmågan. Målet bör vara att, utöver understödja behandling för att kontrollera inflammation, hjälpa patienten att förbättra styrka och uthållighet så att man enklare klarar vardagen.

Rehabträning hos Kraftsportkliniken

Kraftsportkliniken Rehab & Friskvård i Göteborg är en del av Ortopedmedicinska Institutet som är en rehabmottning där vårdgivare samarbetar mellan professioner för att kvalitetssäkra personcentrerad vård vid muskuloskeletala besvär.

Här samarbetar läkare, sjukgymnast, tränare och manuella terapeuter.

Vi är specialiserade på muskuloskeletala besvär, störningar i rörelseorganen och säker och effektiv styrketräning i samband med ortopediska skador, kroniska sjukdomar som multipel skleros MS) och post-operativ rehabträning.

Vill du veta mer om hur Kraftsportkliniken kan hjälpa dig?

Boka en kostnadsfri konsultation på vår mottagning i Göteborg så berättar vi mer. 

Tung träning har aldrig varit lättare