Total höftprotes

Total höftproteskirurgi eller THR (total hip replacement) är ett kirurgiskt ingrepp som går ut på att man avlägsnar och ersätter delar av höftleden. Detta gör man för att lindra smärta och förbättra rörligheten vid svåra besvär kopplade till höften.

Total höftprotes är inget okomplicerat ingrepp:

Det finns olika typer av höftprotesoperationer. Gemensamt för samtliga är att ingreppet görs när konservativ behandling (fysioterapi, viktreglering, utbildning och läkemedel) inte längre fungerar för att behålla funktion och lindra smärta vid medicinska tillstånd som artros, bentumörer, rematoid artrit, frakturer och andra degenerativa förändringar (som orsakat skador på leden).

Höftproteskirurgi är som sagt inget enkelt ingrepp och det medför risker för nya komplikationer.

Varför total höftprotes?

Höftproteskirurgi innebär att man på konstgjord väg ersätter delar av höften.

En konstgjord höftled kan hjälpa patienter att lindra smärta, förbättra rörlighet i leden och återskapa eller bibehålla funktion.

Så varför sätter man in en konstgjord höftled/ersätter höftleden?

Höftleden är den största och starkaste leden vi har. Det är en kulled med stor rörelsefrihet. Höften tillåter flexion, extension, abduktion, adduktion och inåt- och utåtrotation. Mycket av stabiliteten kommer från att höften har många stora och starka muskler och att lårbenet möter bäckenet i höften, vilket gör det till en kulled. Höften har stor kongruens vilket bidrar till stabilitet.

Med åldern kan höftleden komma att stelna. Det begränsar rörligheten.

Andra saker som kan ske med åldern är att vi får artros. Artros innebär att ledbrosk bryts ner snabbare än vad den byggs upp, vilket leder till att leden över tid bryts ner. När mängden ledbrosk minskar orsakar det friktion mellan ledens olika strukturer – de skaver mot varandra, vilket orsakar skador eller s.k. degenerativa förändringar.

Förutom stelhet kan det leda till värk och smärta samt rörelsehinder.

Smärtan upplevs i höft, lår, knä och i somliga fall även i underbenet. Svagheter i muskler runt höften är vanligt och ibland kan man uppleva att höften ”knäpper”. Allvarlig artros, frakturer i lårbenets ledhuvud (många gånger pga osteoporos/benskörhet) samt skador på höften vid olyckor, kan föranleda till en situation där man bedömer att höftproteskirurgi är en rimlig behandling. 

Hur går operationen till?

Total höftproteskirurgi går även under namnet THR.

Ingreppet går vanligen ut på att man avlägsnar ledhuvud och lårbenshalsen samt rekonstruerar acetabulum (höftledsgropen, i vilken lårbenet möter bäckenet). De delar av höftleden som avlägsnas ersätts då följaktligen av implantat eller protes.

Det finns olika typer av proteser och valet av protes kan påverka hur lång tid återhämtning/läkning efter ingreppet tar.

En välkänd kraftsportatlet som har genomgått höftproteskirurgi är den legendariska styrkelyftaren Ed Coan som av många fortfarande anses vara en av de främsta lyftarna genom tiderna. Efter ingreppet kan Ed fortfarande göra övningar som marklyft med ganska hyfsade vikter (även om det förstås är lättare än vad han brukade träna med, när han forfarande var bäst i världen i styrkelyft). Läs mer om vad styrkelyft är och hur sporten fungerar här.

Implantatet/protesen varar i regel runt 10 år, sedan behöver de bytas ut. Ibland byter man ut både ledpannan och ledhuvudet och ibland endast ledhuvudet. Höftkirurgi där man endast byter ut huvudet på lårbenet kallas istället för hemiartroplastik.

Träning med höftprotes/höftplastik

Patienten rekommenderas sjukgymnastik direkt efter ingreppet.

Sjukgymnastiken fokuserar på gång, styrka i nedre extremitet och funktionell träning för vardagsaktiviteter. Viktigt är att vårdplanen baserar sig med hänsyn till det sistnämnda – vad behöver patienten klara av att göra i vardag efter operation?

Ett bevakat träningsprogram hjälper patienten att återgå till fullt fungerande vardagsliv.

Patienten bör i det skedet undvika en kombination av flexion i höftleden större än 90 grader med adduktion över mittlinjen och inåtrotation i höften, eftersom detta kan resultera i att höften hoppar ur led vilket förstås försvårar läkning av ingreppet.

Extrema rörelseuttag, som utmanar ledens kapacitet, kan orsaka luxation.

Träning används likafullt före ingreppet:

Regelbunden träning hjälper patienten att förbereda sig inför operation.

Varför är träning viktigt efter höftprotesoperation?

Motion och träning hjälper inte bara läkning och återhämtning efter operation – det minskar risken för komplikationer som påverkar det kirurgiska ingreppets utfall. Blodpropp och DVT/djup ventrombos (blodpropp i djupt liggande kärl, de som för blod tillbaka till hjärtat) är allvarliga risker efter operation vid total höftproteskirurgi. Medicin kan minska risken för blodpropp.

Träning efter sjukgymnastik

Efter primärrehab är det viktigt att du fortsätter motionera och tränar regelbundet för att inte bara hjälpa kroppen att läka utan för att återgå till fungerande vardagsliv. En medicinsk tränare ordinerar lämpliga övningar, utbildar dig kring eventuella rörelsestörningar kopplade till ingreppet samt coachar och vägleder dig i säker och effektiv träning efter operation av höftleden.

Vill du veta mer?

>> Boka en kostnadsfri konsultation

Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska Institutet i Vasastan i Göteborg.

Vi är en specialistmottagning inriktad på evidensbaserad träning efter ortopediska skador, kroniska sjukdomar och operationer som total höftplastik och liknande. Om du vill veta veta hur vi kan hjälpa dig, boka din konsultation via länken här ovan. 

Tung träning har aldrig varit lättare