Första besöket

Hur går besöket till? Personlig träning, kostrådgivning och post-rehabilitering på Kraftsportkliniken är ett personligt möte mellan dig och Mathias Zachau. Efter första mötet får du tillgång till ett individanpassat men resultatbaserat program som motiverar dig att förändra rörelser, vanor och beteenden för ditt mål och dina förutsättningar.

Boka personlig träning

Första besöket

Vid första besöket går vi igenom din historik. Du berättar om hur du har tränat och ätit tidigare, om du har några skador eller sjukdomar, vad som har funkat och vad som inte har gjort det – och annat som är viktigt att känna till. Detta kallas anamnes eller hälsodeklaration. Målet med hälsodeklarationen är att samla den information som vi behöver för en inblick i din situation, din bakgrund och förutsättningar. Informationen används sedan till att ta fram kost- och träningsprogram som är baserat på vad vi vet inte har fungerat tidigare och hur vi tar oss vidare på ett realistiskt och hållbart sätt.

Rörelseanalysen

I samband med första besöket gör vi en enkel rörelseanalys med funktionella övningar. Rörelseanalysen syftar till att hitta svagheter i muskelkedjan, om det finns stelheter eller inskränkningar som vi behöver ta hänsyn till när vi gör ditt program och vad vi borde fokusera lite extra på – parallellt med träningen mot ditt mål – för att förbättra din funktionella kapacitet. Funktionell kapacitet innebär att du ska kunna röra dig inom smärtfritt rörelseomfång, klara av att genomföra rörelser som ingår i din målsättning, och avancera mot ditt mål utan att besvär, smärta eller skador förvärras eller uppstår.

Instruktioner och vägledning

Efter första besöket sätter vi oss framför datorn och börjar designa dina protokoll. Programmen baserar sig på en kombination av informationen från anamnesen och rörelseanalysen, vad du har som primärt mål och din bakgrund och historik. Vi väger också in hur ofta du har möjlighet att träna, vilken mat du föredrar eller av någon anledning behöver eller vill undvika, så att programmet inte bara fungerar i teorin utan är realistiskt för dig att genomföra och hålla dig till en längre tid. Vår erfarenhet är att motivation är ett direkt resultat av självförtroende och självförtroende får vi av att följa en individanpassad plan som du kan hålla dig till. En bra plan ska ge energi, inte bara kosta det, och samtidigt ta dig närmare ditt mål. Efter att du har fått ditt personliga kost- och träningsprogram instruerar och coachar vi dig – på plats i Kraftsportkliniken och med onlinecoachning – samtidigt som vi lär dig grundprinciperna bakom planen.

Boka personlig träning

Efter programmet

Varför lär vi dig principerna bakom programmet? Vår erfarenhet är att det kan vara relativt lätt att nå sitt mål men desto svårare kan det vara att behålla motivationen en längre tid. Målet med att utbilda dig i vad som funkar och varför är att hjälpa dig att fortsätta på egen hand, efter programmet, så att du inte behöver anlita oss igen. Detta anser vi är den mest överlägsna approachen till långsiktiga resultat som du kan behålla.

Vill du veta mer?

Tung träning har aldrig varit lättare