december 29, 2019

9 skillnader mellan medicinsk träning och sjukgymnastik


En vanlig fråga vi ofta får på kliniken är vad som är skillnaden mellan en sjukgymnast och medicinsk tränare/medicinsk personlig tränare. En annan är – ”Är det samma sak som sjukgymnast ungefär”?

Sjukgymnaster och medicinska tränare har många likheter.

Men också många olikheter.

För dig som söker vård för ortopediska skador, kroniska sjukdomar eller akuta smärtbesvär så kan det vara intressant att känna till och förstå dessa skillnader.

I det här inlägget ska vi titta närmare på 9 olika skillnader mellan medicinsk träning och sjukgymnastik.

När du har läst klart kommer du ha en tydlig uppfattning om vad en sjukgymnast gör, vad en medicinsk tränare gör, och vem du ska vända dig till vid vilket tillfälle.

1. Sjukgymnasten diagnostiserar

Sjukgymnaster, som sedermera går under den mer internationellt gångbara titeln fysioterapeut (physio therapist eller physical therapist), är ett legitimationsyrke.

Det betyder att titeln fysioterapeut är skyddad.

Vem som helst kan inte kalla sig för fysioterapeut. Det kräver 3 års heltidsstudier och praktiktjänstgöring, som leder till en legitimation, utfärdad av socialstyrelsen.

Som vårdgivare kan sjukgymnasten undersöka och diagnostisera patienter.

Därmed komma fram till vad ett besvär sannolikt kan bero på.

Medicinska tränare, som inte är legitimerade, är personliga tränare som vidare-utbildat sig inom klinisk anatomi, patologi och biomekanik för att förstå besväret.

Medicinska tränare diagnostiserar inte.

Däremot kan medicinska tränare undersöka/screena rörelser, utföra ortopediska tester för att avgöra om patienter är redo för medicinsk träning, samt utbilda personen som drabbats kring besväret och sedan coacha i säker och effektiv träning.

Så att du kan avancera din träning efter rehab utan att förvärra besvären.

2. Sjukgymnastik är sjukvård

Eftersom sjukgymnaster är legitimerade och arbetar på vårdcentraler, sjukhus och privata vårdenheter, så är sjukgymnastik klassificerat som sjukvård.

Det innebär även sjukgymnasten verkar enligt patientsäkerhetslagen.

Medicinska tränare arbetar med friskvård.

Och utgör på det sättet bryggan mellan sjukvården och friskvården.

3. Sjukgymnasten arbetar mer eller mindre med akuta typer av besvär

Sjukgymnasten är den första instansen vid akuta smärtbesvär, rehab efter skador och olyckor och operationer. Sjukgymnasten arbetar därför med akuta patienter.

Den medicinska tränaren arbetar inte med akuta besvär.

Om den medicinska tränaren upptäcker att en patient uppvisar s.k. röda flaggor, indikationer på man kräver särskild vård eller åtminstone behöva träffa en läkare eller terapeut, så refererar han eller hon patienten vidare till en lämplig vårdgivare.

Där primärrehab slutar tar den medicinska tränaren vid.

En enkel minnesregel kan vara:

  • Sjukgymnasten = akuta besvär och primärrehab
  • * Medicinska tränaren = kroniska besvär och post-rehab

Många medicinska tränare samarbetar med sjukgymnasten och läkaren så att du kan vara säker på att du följer ett säkert och effektivt program för din typ av besvär.

4. Sjukgymnasten har patienter

Eftersom sjukgymnasten är legitimerad vårdgivare så har sjukgymnasten patienter. Det är patienter han eller hon undersöker, behandlar och vägleder kring besvären.

Den medicinska tränaren har klienter, inte patienter.

Därför att den medicinska tränaren arbetar med friskvård, inte sjukvård.

5. Sjukgymnasten arbetar på sjukhus

Alla sjukgymnaster arbetar inte på sjukhus.

Du kan hitta sjukgymnaster i äldreomsorgen, på privata rehabkliniker men även på gym. Många sjukgymnaster jobbar emellertid på vårdcentraler och på olika sjukhus.

Medicinska tränare arbetar aldrig på sjukhus.

Medicinska tränare hittar du på gym och på privata kliniker, där han eller hon samarbetar med sjukgymnaster, läkare, naprapater och andra manuella terapeuter.

6. Sjukgymnasten har olika behandlingsmetoder

En sjukgymnast arbetar inte bara med träning, även om träning är en primär behandlingsmetod.

En sjukgymnast använder olika tekniska lösningar – som bilddiagnostisk, stötvågsbehandling och dry needling, tillsammans med basal kroppskännedom – utöver behandling med träningsterapi (terapi med hjälp av fysisk aktivitet/motion).

Den medicinska tränaren arbetar primärt med träning.

Det är träning man använder för att lindra symptom, förbättra funktionell kapacitet och hjälpa sjukgymnastens patienter att avancera rehab och fortsätta träna säkert.

7. Sjukgymnastik är statligt finansierad

Går du till en sjukgymnast så betalar du sällan mer än någon hundralapp.

Det beror på att staten går in och betalar mellanskillnaden för patienten så att han eller hon betalar bara en liten del av den faktiska kostnaden för vården det innebär.

Den medicinska tränaren är inte statligt finansierad.

Vilket gör medicinsk träning dyrare än sjukgymnastik. Det är också mer tidskrävande. En medicinsk tränare har mer gemensamt med andra personliga tränare på det sättet, även om man inom många olika aspekter arbetar näa vården.

Medicinsk träning kostar i regel mer än ”vanlig” personlig träning:

Det beror på att medicinsk träning tar mer tid i anspråk för tränaren, som behöver göra längre undersökningar och rörelseanalyser, kommunicera med klientens olika terapeuter och ibland läkare samt föra journal. Varför medicinsk träning är dyrare.

Inga statliga bidrag + mer administration = förhållandet för medicinsk tränare.

8. Sjukgymnasten arbetar mer med olika besvär än prestation och idrott

Det finns undantag:

Vissa sjukgymnaster arbetar mer som personliga tränare och kan ibland använda sjukgymnast-bakgrunden som en verktygslåda när man instruerar/coachar träning.

Men majoriteten av sjukgymnaster arbetar inte med prestation.

Man arbetar med akut behandling av ortopediska skador, smärtbesvär och efter operationer som kräver sjukgymnastik för att minimera risker för komplikationer.

Den medicinska tränaren arbetar med besvär.

Men inte akut.

Där sjukgymnastens jobb slutar tar den medicinska tränarens jobb vid.

Därför arbetar medicinska tränare mer med prestation inom styrketräning, motion och fysträning (om man arbetar med idrottsmän- och kvinnor). Skillnaden är att man tar hänsyn till besvären, så att man vet vad du behöver undvika beroende på vilken typ av besvär du har. Sjukgymnasten arbetar oftast mer fokuserat på besvär.

Därför får du inte träningsprogram för längre perioder av gymträning hos sjukgymnasten, därför att man inte arbetar lika intensivt med programmering.

Programmering = systematisk planering av träningsprogram.

Programmering inkluderar allt från övningsval till ordination av reps och set men kanske framför allt intensitet och träningsvolym för att bana väg för ett visst mål.

Allt detta gör även personliga tränare.

Med den medicinska tränaren hjälper dig att avancera och börja styrketräna tyngre med hänsyn till dina besvär, så att du inte behöver göra något som du ev. ångrar.

9. Sjukgymnasten arbetar enligt vårdplan

Medicinska tränare gör inte program för akut primärrehab.

Om du nyss har skadat dig så är det läkaren eller sjukgymnasten du besöker först, inte den medicinska tränaren. Den medicinska tränaren tar hänsyn till besvären.

Och träningen du får av en medicinsk tränare kan hjälpa din rehab.

Men den medicinska tränaren kommer in senare i processen än vad sjukgymnasten gör, därför arbetar sjukgymnasten mer specifikt för att hjälpa dig med dina besvär.

Några likheter mellan sjukgymnaster och medicinska tränare:

* Sjukgymnaster och medicinska tränare arbetar för att förbättra din funktion och kapacitet, så att du klarar att tackla vardagen på ett mer effektivt och säkrare sätt.

* Sjukgymnaster och medicinska tränare är medicinskt skolade.

* Både sjukgymnaster och medicinska tränare använder träning och motion som behandlingsmetod för att hjälpa dig att läka och återhämta dig efter dina besvär.

Så det finns flera likheter.

Men det finns många olikheter.

Och söker du vård i samband med olika besvär så kan det vara bra att känna till.

Har du akut ont någonstans, har fallit eller varit med om en olycka, då är det läkaren eller sjukgymnasten som du ska vända dig till i första hand. Om du vill veta hur du ska träna efter olika besvär och avancera din rehab, utan att öka risken för komplikationer eller ökad smärta, då är det den medicinska tränaren du söker till.

Till nästa gång.

Din coach,

– Mathias Zachau

Om författaren

Hej! Jag heter Mathias Zachau och jag är styrkecoach, medicinsk tränare och styrkelyftsinstruktör här på Kraftsportkliniken. Läs mer om mig och min bakgrund.Tags

bästa personliga tränaren i göteborg, personlig träning


Prenumerera på nyhetsbrevet

Varje vecka ger vi dig det bästa från träningsvärlden direkt till din inbox. Analyser, spaningar och forskning om kost och träning som fungerar. Nyhetsbrevet är gratis.