Frozen shoulder

Frozen shoulder, eller adhesiv kapsulit som man säger inom vården, är en rörelsestörning i axelleden. Diagnosen beror på inflammation i ledkapseln inuti axeln. Ledband förtjockas och stelnar medan ledkapseln krymper vilket försvårar rörelser.

Rörelsebegränsningen beror på att ledkulans rörlighet i ledpannan minskar när ledkapseln krymper.

Adhesiv kapsulit är vanligast i övre medelåldern och drabbar 3 % av befolkningen och 40 000 svenskar varje år.

Frozen shoulder är en på många sätt mystisk diagnos därför att man inte riktigt vet vad det är som orsakar eller föranleder till tillståndet. Vad man vet är att frozen shoulder oftare uppstår i samband med immobilisering/en tids inaktivitet, trauman/olyckor och i samband med operationer. Patienter med diabetes och hypotereos har en högre risk att drabbas av frozen shoulder.

Men i många fall hittar man ingen känd utlösande faktor.

Tråkigt nog finns inget känt sätt att bota adhesiv kapsulit och läkning kan ta upp till 2-3 år. Behandling kan lindra symptom, hjälpa till att förbättra eller bevara rörlighet och eventuellt minska vissa besvär i samband med adhesiv kapsulit.

Att lindra besvär och smärta kan trots att det inte nödvändigtvis påverkar hur lång tid läkningen tar alla gånger, vara relevant för patienter med adhesiv kapsulit eftersom smärtan annars är konstant. Andra symptom är begränsad rörlighet. Vardagsaktiviteter som att ta på sig kläder, duscha, städa och laga mat, kan ganska plötsligt bli svåra och smärtsamma att genomföra.

Adhesiv kapsulit utvecklas i tre steg

Frozen shoulder eller adhesiv kapsulit har ett förlopp som kan vara i 2-3 år. Förloppet följer vanligen följande mönster.

Första stadiet:

Smärta börjar uppstå i axelleden och rörligheten minskar.

Andra stadiet:

Smärtan kan avta något, men den begränsade rörligheten består.

Tredje stadiet:

Rörligheten normaliseras och axeln återfår närmast full funktion.

Smärtan minskar medan rörligheten kommer tillbaka.

Smärtan är många gånger konstant och märks både under dagen och på natten. Stelhet och begränsad rörlighet försvårar annars enkla vardagsaktiviteter. Den begränsade rörligheten kan leda till sekundära muskelspänningar. Varför behandling syftar till att bevara eller förbättra rörlighet samt lindra smärta, så att patienten kan återgå till funktionella vardagsaktiviteter.

För effektiv behandling är det viktigt att söka hjälp tidigt.

Diagnosen baserar sig på anamnesen, patientens historik och ortopediska tester på en läkarmottagning eller rehabklinik. Om smärtan i axeln ökar över tid och du samtidigt märker att du blir gradvis stelare så kan detta – särskilt efter en tids inaktivitet – vara tydliga indikationer på att det handlar om en adhesiv kapsulit.

Typiskt vid frozen shoulder är att man upptäcker begränsad rörlighet på tester av aktiv samt passiv rörelse av axeln.

Rehabträning vid adhesiv kapsulit

Frozen shoulder läker av sig självt inom 2-3 år. Behandling syftar till att lindra besvär associerade till adhesiv kapsulit och kan involvera allt från ledbehandling av axel, bröstrygg, nacke och ibland även armbåge och handled. Diagnosen fastställs av läkare, leg. manuell terapeut (som legitimerad naprapat eller kiropraktor) eller sjukgymnast som utför anamnes och tester.

Efter medicinsk undersökning kan individanpassade övningar bidra med symptomlindring, minska smärta och hjälpa till med att försöka bevara rörligheten. Detta kan främja läkning men tar oavsett behandling ofta lång tid – från månader till flera år.

Hos den medicinska tränaren får du hjälp med rörelseanalys, ortopediska tester, information och utbildning samt ordination av lämpliga övningar för ditt besvär.

>> Boka din konsultation här

Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska Institutet i Göteborg. Vi hjälper dig med säker och effektiv styrketräning vid bland annat adhesiv kapsulit/frozen shoulder så att du kan återgå till vardagsaktiviteter och säker träning efter bästa förmåga.

Tung träning har aldrig varit lättare