Piriformissyndrom

Piriformis är en tvärgående muskel som vi hittar under gluteus maximus – den stora rumpmuskeln. Piriformismuskelns främsta uppgift är att rotera/vrida ut höftleden. Om du sätter dig ner i skräddarställning med benen i kors, då använder du piriformis.

Piriformissyndrom är ett smärttillstånd:

Om symptomen inkluderar strålande smärta, som känns ner i nedre extremitet och en smärta i sätet vid ryggont, då kan det bero på problem kring piriformismuskeln.

Vad händer vid piriformissyndrom?

Varför piriformissyndrom uppstår kan bero på olika orsaker.

Smärtan existerar inte i ett vakuum utan inträffar många gånger på grund av flera komplikationer. Muskelobalanser, sakral dysfunktion och hyperaktiva sätesmuskler är några kända orsaker. Skiftningar i höften och vridningar i korsbenet kan påverka.

Vridningar av sakrum kan orsaka onormal stress för piriformis.

Inaktivitet och stillasittande ökar risken för piriformissyndrom. Vi vet också att hyperaktivitet i gluteus, ledbesvär, skador, överansträngning och muskelobalans är faktorer som höjer risken för piriformissyndrom. Många upplever att sätet är stelt och ibland domnar bort. Ibland är ömheten eller smärtan strålande ned i benet på grund av direkt eller indirekt nervpåverkan.

Namnet på diagnosen kommer från att smärtan orsakas av komplikationer från piriformis som ofta kan ge upphov till ischiasliknande besvär vid nervpåverkan.

Ibland beror smärtan på direkt nervpåverkan:

Svullen piriformis kan orsaka ett ökat tryck på ischiasnerven, vilket leder till att smärtan strålar ned i benet. Många upplever även smärta kring bäcken och ryggen.

”Ischias” betyder för övrigt enbart smärta kopplat till ischias.

Smärtan måste inte orsakas av en muskelobalans. Ibland inträffar syndromet på grund av lokala inflammationer och olyckor som orsakat blödningar i vävnader.

En vanlig(are) förklaringsmodell är dock nervpåverkan på ischias på grund av trånga förhållanden.

Varför dessa trånga förhållanden uppstår är omdiskuterat.

Symptom vid piriformissyndrom:

Piriformissyndrom kan bero på olika orsaker, varför smärttillståndet uppstår är oklart och symptomen kan variera mellan individer. Här är några vanliga symptom:

  • Smärta i rumpan/höften och ljumsken
  • Strålande smärta ut i nedre extremitet, benets baksida
  • Domningar och stickande förnimmelser i sätet
  • Smärta som förvärras stillasittande
  • Hyperaktiva/överaktiva muskler i sätet

Eftersom piriformissyndrom ger ischiasliknande besvär så kan det vara klurigt att veta vad smärtan beror på.

Är det piriformissyndrom eller ischias, rentutav?

Ett tydligt tecken på att piriformismuskeln kan vara inblandad är om smärtan i skinkan ökar om man böjer i höftleden. Att sitta i kors upplevs ofta smärtsamt.

Piriformissyndrom kan bero på primär eller sekundär orsak.

Primär orsak innebär anatomiskt medfödda förhållanden, till exempel om piriformismuskeln penetreras av ischiasnerven (vilket förekommer bland 8-13% av befolkningen). Sekundär orsak innebär att orsaken/orsakerna inte är medfödda.

Behandling vid piriformissyndrom

Ibland kan manuell terapi underlätta vid smärta kopplat till piriformissyndrom. Sjukgymnastik kan hjälpa med korrigering av obalanser mellan muskelvävnader.

Läkemedel och fysioterapi underlättar för att kontrollera inflammation.

Underlättar gör även förändringar i livsstil:

Om smärtan uppstår på grund av svullen och överaktiv piriformismuskel så kan förändringar och aktiviteter mot muskelobalanser över tid lindra besvär men också behandla orsaken.

Ibland handlar det bara om att minska aktiviteten som leder till överansträngning och sedan prioritera aktiviteter som stärker assisterande muskler. Det underlättar mer än massage och stretching. Motion är en rimlig modalitet vid rehabilitering.

Träning vid piriformissyndrom

Träning hjälper patienter med piriformissyndrom att lindra symptom, smärta, bortdomningar, och strålande ömhet eller smärta från bäcken till lårets baksida.

Träning och rörelseterapi kan behandla grundorsaker:

Mer exakt vad som orsakat hyperaktivitet i piriformis och svullnad/inflammation som föranlett nervpåverkan.

Motion och träning kan därför användas som primär behandlingsmetod vid piriformissyndrom. Träning minimerar muskelobalanser, hjälper att kontrollera inflammation och lugna ner irriterad vävnad, vilket kan lindra relaterade besvär.

Det hjälper patienter att förbättra funktionell kapacitet.

Så att man kan klara av vardagen med färre komplikationer. Men lär också patienter hur man kan tänka för att underlätta besvären om smärtan återuppstår.

En medicinsk tränare kan undersöka, utbilda och coacha i säker och effektiv träning vid piriformissyndrom (oavsett om du har strålande smärta). Vill du veta mer om vad som är viktigt och bra att tänka på vid piriformissyndrom, då kan vi hjälpa dig.

>> Boka din kostnadsfria konsultation

Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska i Göteborg.

Vi är en specialistmottagning fokuserad på säker styrketräning i samband med ortopediska skador, kroniska besvär och operationer, däribland ischias och piriformissyndrom. Första mötet är alltid 100% kravlöst och helt kostnadsfritt.

Tung träning har aldrig varit lättare