februari 3, 2023

Idrottsfysiolog eller personlig tränare – Så hittar du rätt coach för dig

Känner du att du har fastnat i din träning? Letar du efter någon som kan hjälpa dig att hitta tillbaka men känner dig osäker på vilken coach som är rätt för dig?

Att ta hjälp av ett proffs kan göra skillnad i resan mot ett träningsmål, men att veta vem man ska välja är inte alltid helt enkelt. Vad är egentligen skillnaden på att ta hjälp av en universitetsutbildad idrottsfysiolog och en licenserad personlig tränare?

I den här artikeln dyker vi djupare i ämnet – vad som skiljer professionerna i träningsvärlden åt när det kommer till utbildning, vem man hjälper och hur man hjälper människor att nå träningsmål samt utveckla fysisk träning i allmänhet – och såklart: vad som kan vara viktigt att tänka på för att vara säker på att du väljer rätt coach.

Övergripande likheter och skillnader

Träningsfysiologer och personliga tränare är två professioner som arbetar med att hjälpa människor med träning. Men även om det finns likheter mellan yrkena så är det inte ovanligt att träningsfysiologer och personliga tränare erbjuder olika typer av tjänster, approacher och interventioner för att ge stöd till människors träning.

Träningsfysiologer eller idrottsfysiologer är specialiserade på rehabilitering (för motion och idrott), muskuloskeletala besvär och skador (t.ex smärta kopplat till fysiska skador eller överbelastningsbesvär kring rygg och axlar) och kardiovaskulär och metabol hälsa (t.ex hjärt- och kärlsjukdom, högt/lågt blodtryck och diabetes). Medan personliga tränare arbetar med mer generella mål (t.ex kondition, muskel-styrka och kroppskomposition) för individer utan smärta, skador eller sjukdomar.

Båda professionerna kan ge emotionell support och vägledning för att uppnå olika mål, men hur detta går till kan skilja sig baserat inte bara på dina mål och dina förutsättningar utan också vilka interventioner som tränaren väljer att arbeta med.

Träningsfysiologer/idrottsfysiologer arbetar i idrottsmedicinska kliniker, rehabiliteringscenter och ibland sjukhus. Träningsfysiologi är en idrottsmedicinsk profession och därför hjälper fysiologen ofta patienter, motionärer och idrottare. Fysiologer undersöker individers hälsostatus genom saker som hjärtscreening, tester av ämnesomsättning i vila och under arbete, kroppssammansättning och blodtryck och muskeltester för att ta fram säkra program utifrån förutsättningar. Syftet med dessa program är att hjälpa patienter att uppnå livsstilsrelaterade hälsomål, utveckla funktion och kapacitet för vardagen, för en förbättrad livskvalitet – men vissa fysiologer arbetar med prestationsutveckling och skadeförebyggande träning inom idrotten och/eller med motionärer som har mätbara träningsmål.

Förutom att undersöka individers hälsa och förutsättningar och designa program baserat på tester kan idrottsfysiologer ge vägledning i proper teknik, ge råd om nutrition och social support vid viktnedgång, mental ohälsa och rehabilitering. En viktig del av idrottsfysiologers arbetsuppgifter är att utbilda individen i aspekter som berör hållbar hälsosam träning, såsom träningsplanering och återhämtning. Vissa fysiologer arbetar med forskning inom relaterade ämnen på olika universitet.

Personliga tränare har inte alltid en lika avancerad universitetsutbildning som idrottsfysiologer, men det är en profession i träningsvärlden som har ett viktigt uppdrag – nämligen att hjälpa människor att uppnå hälso- och fitnessmål genom personliga träningsplaner som är anpassade för individens unika förutsättningar.

Personliga tränare instruerar klienter i proper teknik när det kommer till övningar med fria vikter, maskiner eller kroppsvikt. En del tränare är även utbildade som lic. kostrådgivare och coachar sina klienter i hur man genom kostförändringar uppnår olika träningsmål. Även personliga tränare arbetar med att utbilda individer i hur träning bör utföras för olika syften, från teknik till träningsplanering. Många förknippar personliga tränare med entusiasmerande förebilder inom träning som kan hjälpa till med motivation och inspiration och demonstrera övningsutföranden. Personliga tränare kan, trots ofta korta utbildningar inom ämnen som anatomi och fysiologi, hjälpa individer att anpassa övningar och belastningar utifrån olika besvär. Största behållningen med att ta hjälp av en personlig tränare, menar många, är att tränaren kan hjälpa till med att göra träningen roligare och resultatgivande vilket hjälper individen att skapa beteendeförändringar som krävs för att du ska klara dina mål.

Viktiga skillnader i utbildningar och licenser

Idrottsfysiologer och personliga tränare har specialiserad kunskap när det kommer till att designa träningsprogram för individer, men det finns skillnader även när det kommer till utbildning och krav på yrkesprofessionell kompetens. Detta kan vara viktigt att känna till innan du beslutar för vilken coach du ska välja för dina mål.

Fysiologer har minst en kandidatexamen (bachelor of science) inom ett relaterat område (idrottsvetenskap, idrottsmedicin eller idrottsfysiologi) medan en lic. personliga tränare endast behöver ett certifikat från en ackrediterad organisation. I Sverige är varken träningsfysiolog / idrottsfysiolog eller personlig tränare skyddade titlar, vilket innebär att vem som helst – även utan utbildning – i teorin kan kalla sig för det ena eller det andra. Du hittar dock inte fysiologer anställda på kliniker, sjukhus eller inom idrottslabb för forskningssyften, som inte har minst en bachelor inom ett relaterat område eftersom det krävs viss nivå av kompetens för att utföra avancerade idrottsmedicinska tester – om inte kan det eventuellt innebära risker för individen.

Utöver universitetsutbildning på grundnivå har fysiologer ofta certifikat inom specifika områden kopplat till diagnostik och undersökning eller särskilda besvär – exempelvis cancer eller övervikt/fetma. Klinisk idrottsfysiolog blir man först efter att man har certifierats av en organisation såsom ACSM (American College of Sports Medicine) vilket kräver minst bachelor eller master inom huvudområdet. Kliniska idrottsfysiologer behöver dessutom göra visst antal observationstimmar.

Sammantaget är fysiologers utbildning ofta mer inriktade på det idrottsmedicinska området och då framför allt fysiologiska undersökningar, rehabilitering och träning vid muskuloskeletala besvär – ibland i samarbete med andra professioner såsom läkare, sjukgymnast eller paramedicinska professioner. Personliga tränare har ofta korta utbildningar, åtminstone existerar inget krav på längre universitetsutbildning. Bland personliga tränare hittar man därför en tämligen stor variation i utbildningsbakgrund.

Expertisområden – generell träning och hälsoutmaningar

Idrottsfysiologer och personliga tränare är två professioner som kan hjälpa individer att uppnå träningsmål, men även om båda professionerna hjälper dig med saker som teknik och träningsplanering så handlar det om olika kunskapsområden.

Personliga tränare arbetar ofta med en allmän population med kroppsform, ökad muskelmassa och minskad vikt som vanliga mål. Medan idrottsfysiologer arbetar med skadeförebyggande och prestationsutvecklande träning och hälsoinsatser för individer med kardiovaskulära utmaningar och muskuloskeletala besvär och ibland skador. När det kommer till skador och rehabilitering så är en sjukgymnast det försöka många tänker på. Idrottsfysiologer är liksom sjukgymnaster utbildade i undersökningar och diagnostisering och tar fram rehabiliteringsplaner för detta – idrottsfysiologen har dock jämfört med sjukgymnasten en smalare inriktning där fokus framför allt ligger på fysiologiska förhållanden kopplat till fysisk aktivitet. Därför är det inte ovanligt att sjukgymnasten arbetar med mer akuta skador eller före och efter operationer, medan fysiologen är någon du träffar för att få hjälp med kroniska besvär och sjukdomar exempelvis diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Personliga tränare arbetar principiellt inte med skador, smärta eller sjukdomar i första hand men kan samtidigt hjälpa dig att ta fram skräddarsydda personliga program för dina relativt unika förutsättningar och specifika mål för att försöka maximera resultat genom att erbjuda emotionell support, kunskap och vägledning.

Hur du väljer rätt coach för dig

När du funderar på vem du ska välja som coach för att boosta din träning, så är det viktigt att få med dina mål och förutsättningar. Vilka behov har du? Vad hoppas du få ut mer konkret av samarbetet med en tränare? Står du och väljer mellan en fysiolog och en personlig tränare så kan man förenklat tänka att en fysiolog hjälper dig med mål kopplade till metabol och kardiovaskulär hälsa vilket kan handla om kroppsvikt, hur du bäst planerar träning i samband med kroniska sjukdomar eller hur du tar dig vidare från komplexa muskuloskeletala smärtbesvär eller skador.

Personliga tränare å andra sidan är ett bra alternativ om du inte har utmaningar med hälsan. Personliga tränare kan hjälpa dig med allt från till hur du bäst gör olika övningar, hur träning planeras för olika mål, till hur du behåller motivationen till ditt mål. Har du mål kopplade till muskelstyrka, kondition eller mer generella livsstilsförändringar så kan en personlig tränare kanske ge stödet som du behöver.

Varken idrottsfysiologer eller personliga tränare är automatiskt lämpade för att erbjuda kostrådgivning, även om båda professionerna studerar nutrition i deras grundutbildningar. Vill man dessutom få hjälp med kosten, hur du skapar en kostplan utifrån dina mål och hur du ska göra när det kommer till kosttillskott, kan det vara hjälpsamt att se om personen du funderar på att anlita också är utbildad kostrådgivare eller dietist för att vara säker på att individen har rätt kompetens.

Att välja rätt profession handlar därför om vilka mål du har, dina förutsättningar och vad du vill att ni ska uppnå tillsammans. För att vara säker på att du hittar rätt coach för dig, välj inte första bästa – utan ta dig tid till att göra research om vilka alternativ som finns. Vilken utbildning, bakgrund och inriktning har personen? Vill du kanske att din coach inte bara har rätt utbildning – utan också rätt erfarenhet?

Fördelarna med en träningscoach

Att arbeta med en coach, oavsett om det är en idrottsfysiolog eller personlig tränare, kan vara hjälpsamt om du tycker att du har kört fast och det är svårt att ta sig vidare. En idrottsfysiolog kan hjälpa dig att förstå din kropps funktionella kapacitet och ta fram program baserat på det, vidare får du hjälp med olika hälsofrämjande insatser och hur du bäst tränar med kroniska sjukdomar och medicinska tillstånd.

En personlig tränare kan hjälpa dig med motivation, feedback och vägledning, hjälpa dig med alternativa övningar när du kör fast eller känner dig uttråkad. Vidare kan personliga tränare hjälpa dig att skapa strategier för att övervinna utmaningar.

Båda professionerna kan hjälpa dig med emotionell support, vilket kan göra det lättare att skapa en regelbundenhet och kontinuitet i träningen, något som många upplever som en stor utmaning oavsett vilket mål man har. Fördelarna med detta är att du lättare håller dig till planen och inte ger upp och slutar försöka när saker går mindre bra, du har någon att prata med som kan coacha dig när det känns tufft, och slutligen någon som hjälper dig att förbättra detaljer i planering och genomförande. Att ta hjälp av en coach inom träning kan därför göra det lättare att uppnå mål – oavsett om målet är kopplat till att öka den fysiska aktiviteten, förbättra prestation eller återhämtning, återhämta dig från en skada eller träna med kronisk sjukdom.

Tips för att få ut mest av ditt beslut

När du väl har bestämt dig för vem du ska ta hjälp av så kan detta vara ett par bra tips för att se till att du får ut mest av träningen med din coach. Först och främst, se till att du har realistiska förväntningar. Träningsvärlden är infekterad av drömmar om snabba resultat, resultat utan hård träning, och interventioners överlägsenhet. Men finns det egentligen en ultimat metod som är den absolut bästa för alla alltid?

Sanningen är antagligen den att oavsett vilken profession du väljer så kommer du antagligen bli besviken om du har förväntningar på att din tränare kommer vara den som skapar dina resultat eller att resultat ska komma mycket snabbt. Även med hjälp av en professionell tränare, en personlig tränare eller idrottsfysiolog, så kommer resultat tyvärr ta tid och därför krävs ett visst mått av tålamod och att man har realistiska förväntningar. Ett tips kan därför vara att försöka tänka på träning med en coach som ett lärandetillfälle, att du träffar någon som lär dig om träning och hur du bäst kan uppnå dina mål, istället för att du ska uppnå drömkroppen på mycket kort tid. Din coach uppgift är inte att ge dig resultat, utan att utbilda och vägleda dig i processen hur du uppnår för dig relevanta resultat utifrån personliga förutsättningar.

Eftersom träning med en coach är ett lärandetillfälle, var inte rädd för att ställa frågor och be om extra råd och vägledning när det önskas. Professionella tränare arbetar inom ett serviceyrke, där fokus är på vad just du vill få ut av träningen. Var därför inte rädd för att ställa krav och förmedla dina önskemål tydligt. Din träning räknas!

Sammanfattning

När du ska ta det viktiga beslutet att hitta rätt coach för dig, då är det viktigt att komma ihåg dina behov och förutsättningar. En träningsfysiolog har specialiserad kunskap och kompetens inom området idrottsmedicin och hjälper människor med medicinska utmaningar (smärta, skador och sjukdomar) medan en personlig tränare kan ha mer kunskap och erfarenhet av att hjälpa människor med mer generella målsättningar. Här är det hjälpsamt att fundera på inte bara vilken träning du vill göra, utan vilken typ av hjälp kopplat till träningen du behöver eller kanske önskar.

Både personliga tränare och idrottsfysiologer arbetar med träning, coaching och träningsplanering, men professionerna har olika sätt att arbeta på, olika utbildning, olika målgrupper och även hur coachningen bedrivs kan skilja sig mellan yrkena.  Får du med dessa tankar och funderingar in i ditt beslut, så kommer det vara lättare att hitta en tränare som kan ge dig den support, expertis och vägledning du önskar.

Osäker på var du ska börja? Kraftsportkliniken i Göteborg hjälper dig att ta fram personliga träningsplaner utifrån bästa tillgängliga kunskap efter en grundlig undersökning av hälsostatus och dina förutsättningar. Boka en tid, du med!

Om författaren

Hej! Jag heter Mathias Zachau och jag är styrkecoach, medicinsk tränare och styrkelyftsinstruktör här på Kraftsportkliniken. Läs mer om mig och min bakgrund.Tags

idrottsfysiologi, personlig träning


Prenumerera på nyhetsbrevet

Varje vecka ger vi dig det bästa från träningsvärlden direkt till din inbox. Analyser, spaningar och forskning om kost och träning som fungerar. Nyhetsbrevet är gratis.