februari 24, 2023

Hur mycket kan man träna med högt blodtryck?

Högt blodtryck, eller hypertoni, är ett vanligt hälsotillstånd som påverkar miljontals människor runt om i världen men konsekvenserna av obehandlad hypertoni kan bli allvarliga. Högt blodtryck kan öka risken för hjärtsjukdomar, stroke och andra allvarliga sjukdomar. Ett av de mest effektiva sätten att hantera högt blodtryck är genom fysisk träning och regelbunden motion.

Men hur mycket kan man egentligen träna med högt blodtryck? Det är en viktig fråga som kräver noggrann analys av forskningsdata.

I den här artikeln kommer vi att undersöka den senaste forskningen om hur mycket man kan träna med högt blodtryck, och vad som är de bästa träningsrutinerna för personer med detta tillstånd – från lättare pulshöjande träning med cykling, löpning och promenader till mer intensiv styrketräning – samt risker och försiktighetsåtgärder.

Vad är högt blodtryck?

Blodtryck är den kraft med vilken blodet pressar mot artärernas väggar när det pumpas runt i kroppen. Högt blodtryck, eller hypertoni, innebär att blodtrycket är högre än vad som anses vara normalt, vilket gör det svårare för hjärtat att pumpa blod runt i kroppen. Hypertoni kan öka risken för allvarliga sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar, stroke och njursjukdomar.

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och anges med två siffror. Den första siffran anger det systoliska blodtrycket, vilket är det högsta trycket i artärerna när hjärtat slår och pumpar ut blod. Den andra siffran anger det diastoliska blodtrycket, vilket är det lägsta trycket i artärerna mellan hjärtslagen, när hjärtat vilar och fylls med blod.

En normal blodtrycksnivå är vanligtvis 120/80 mmHg. Men om blodtrycket är högre än 140/90 mmHg vid upprepade tillfällen kan det diagnostiseras som högt blodtryck.

Vad är orsakerna till högt blodtryck?

Högt blodtryck kan ha flera orsaker, inklusive genetiska faktorer, livsstilsval och hälsotillstånd som diabetes och njursjukdomar. Bristande fysisk aktivitet, dålig kosthållning, rökning och överdriven alkoholkonsumtion kan också bidra till högt blodtryck.

Hur kan träning påverka högt blodtryck?

Regelbunden fysisk aktivitet är en av de mest effektiva sätten att sänka blodtrycket och förbättra hjärt- och kärlhälsan. Fysisk aktivitet kan hjälpa till att minska blodtrycket genom att förbättra blodcirkulationen och stärka hjärtmuskeln.

Enligt American Heart Association (AHA) bör vuxna få minst 150 minuter måttlig fysisk aktivitet eller 75 minuter intensiv fysisk aktivitet varje vecka för att upprätthålla en god hjärt- och kärlhälsa. Detta inkluderar aerob träning som löpning, cykling, simning och dans, samt styrketräning och stretching.

Träning kan också hjälpa till att kontrollera vikt och minska stress, vilket är två faktorer som kan bidra till högt blodtryck. Det är dock viktigt att ta hänsyn till individuella hälsotillstånd och lämplighet för fysisk aktivitet innan man börjar träna och stegrar belastningar.

Hur mycket kan man träna med högt blodtryck?

Att träna med högt blodtryck kan vara säkert och fördelaktigt för hjärt- och kärlhälsan, men det är viktigt att konsultera en läkare innan man börjar en träningsrutin. Läkare, fysioterapeut eller idrottsfysiolog kan avgöra hur mycket och vilken typ av träning som är säker för varje individ beroende på deras hälsotillstånd och blodtrycksnivåer.

Enligt en studie publicerad i American Heart Journal visade personer med högt blodtryck och som tränade regelbundet en betydande minskning av blodtrycket på både den systoliska och diastoliska nivån. Deltagarna som tränade fyra till fem gånger i veckan hade större blodtryckssänkning än de som tränade mindre ofta.

Detta tyder på att personer med högt blodtryck kan dra nytta av regelbunden träning, men det är viktigt att börja långsamt och gradvis öka intensiteten och varaktigheten av träningen. En träningsrutin som är för intensiv eller krävande kan öka blodtrycket och orsaka obehag eller skada.

En annan studie publicerad i American Journal of Hypertension visade att personer med högt blodtryck som tränade 30-60 minuter fyra till fem gånger i veckan upplevde en betydande minskning av blodtrycket på både den systoliska och diastoliska nivån. Detta tyder på att måttlig till intensiv fysisk aktivitet kan vara säker och fördelaktig för personer med högt blodtryck.

Vilken typ av träning är bäst för personer med högt blodtryck?

För personer med högt blodtryck är det bäst att välja träningsrutiner som är skonsamma för hjärtat och inte ökar blodtrycket för mycket. Aerob träning som promenader, cykling och simning är vanligtvis lämpliga för personer med högt blodtryck eftersom det kan förbättra hjärt- och kärlhälsan samtidigt som det minskar blodtrycket.

Styrketräning och stretching kan också vara fördelaktigt för personer med högt blodtryck, men det är viktigt att undvika att belastning och träningsmängd stegras snabbt och kraftigt innan kroppen hunnit anpassa sig till en regelbunden träning.

Yoga och tai chi är också populära träningsrutiner som kan hjälpa personer med högt blodtryck att förbättra sin hälsa. Båda träningsformerna fokuserar på andningstekniker och muskelavslappning, vilket kan hjälpa till att minska stress och därmed sänka blodtrycket. Som behandling för högt blodtryck är det dock regelbunden pulshöjande träning med måttlig intensitet som rekommenderas.

Det är viktigt att tänka på att träning inte är en quick fix-lösning för högt blodtryck. En hälsosam livsstil, inklusive regelbunden träning, en balanserad kost och god sömn, kan hjälpa till att kontrollera högt blodtryck och förbättra hjärt- och kärlhälsan över tid.

Risker och försiktighetsåtgärder

Även om träning kan vara fördelaktigt för personer med högt blodtryck, finns det vissa risker och försiktighetsåtgärder som bör tas i beaktning. Personer med högt blodtryck bör undvika extrema temperaturer, som kan öka blodtrycket och orsaka obehag eller skada.

Det är också viktigt att undvika överansträngning och för mycket viktbelastning, som kan öka blodtrycket och orsaka skada på hjärtat och andra organ.

Personer med högt blodtryck bör också övervaka sin blodtrycksnivå under träning och vila vid behov. Om blodtrycket stiger till farliga nivåer, bör träningen avbrytas och läkare kontaktas.

Sammanfattning

Träning kan vara en effektiv och säker strategi för att sänka blodtrycket och förbättra hjärt- och kärlhälsan hos personer med högt blodtryck. Det är viktigt att ta hänsyn till individuella hälsotillstånd och lämplighet för fysisk aktivitet innan man börjar träna.

Personer med högt blodtryck bör konsultera en läkare, fysioterapeut eller idrottsfysiolog innan de börjar träna och övervaka sin blodtrycksnivå under träning för att undvika överansträngning och för snabbt eller kraftigt ökad träningsbelastning. Regelbunden träning, en balanserad kost, god regelbunden sömn och reducerad stress kan bidra till att kontrollera högt blodtryck och förbättra hjärt- och kärlhälsan över tid.

Referenser

  • Pescatello, L. S., Franklin, B. A., Fagard, R., Farquhar, W. B., Kelley, G. A., & Ray, C. A. (2004). American College of Sports Medicine position stand. Exercise and hypertension. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36(3), 533-553.
  • Cornelissen, V. A., & Fagard, R. H. (2005). Effects of endurance training on blood pressure, blood pressure-regulating mechanisms, and cardiovascular risk factors. Hypertension, 46(4), 667-675.
  • Vongpatanasin, W., & Hillis, L. D. (2003). Exercise hypertension. Hypertension, 42(6), 991-997.
  • Whelton, S. P., Chin, A., Xin, X., & He, J. (2002). Effect of aerobic exercise on blood pressure: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Annals of Internal Medicine, 136(7), 493-503.
  • Kelley, G. A., & Kelley, K. S. (2000). Aerobic exercise and resting blood pressure among women: a meta-analysis. Preventive Medicine, 31(1), 1-8.
  • Hagberg, J. M. (2012). Exercise and hypertension. ACSM’s Health & Fitness Journal, 16(4), 10-16.
  • Cornelissen, V. A., & Smart, N. A. (2013). Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American Heart Association, 2(1), e004473.
  • Saunders, P. U., Greig, C. A., & Young, W. B. (2009). Resistance training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(8), 251-258.
  • Yeh, G. Y., Wang, C., Wayne, P. M., & Phillips, R. S. (2008). The effect of tai chi exercise on blood pressure: a systematic review. Preventive Cardiology, 11(2), 82-89.
  • Rainoldi, A., & Passatore, M. (2007). Exercise training and blood pressure control. Sports Medicine, 37(9), 737-746.

Om författaren

Hej! Jag heter Mathias Zachau och jag är styrkecoach, medicinsk tränare och styrkelyftsinstruktör här på Kraftsportkliniken. Läs mer om mig och min bakgrund.Tags

anaerob träning, hälsosam träning, idrottsfysiologi


Prenumerera på nyhetsbrevet

Varje vecka ger vi dig det bästa från träningsvärlden direkt till din inbox. Analyser, spaningar och forskning om kost och träning som fungerar. Nyhetsbrevet är gratis.