mars 1, 2023

Träning som medicin mot postcovid – från hjärta och lungor till syre i celler

COVID-19-pandemin, som orsakades av coronaviruset SARS-CoV-2, har påverkat miljontals människor över hela världen och det är väl dokumenterat att många av de som insjuknat i sjukdomen fortsätter att uppleva långvariga symtom och hälsoutmaningar även efter tillfrisknandet. Detta är särskilt utmanande för personer som tidigare varit fysiskt aktiva och tränat regelbundet, men som nu har svårt att återgå till sina tidigare aktivitetsnivåer på grund av långtidseffekter av COVID-19.

En studie som publicerades i ”Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention” undersökte träningsinterventioner för post-COVID-19 patienter och visade att träning kan vara en effektiv och säker metod för att hjälpa patienter att återhämta sig från de fysiska och psykiska hälsoutmaningar som kan uppstå efter att ha haft COVID-19. Studien påpekade också att en multifaktoriell träningsintervention, inklusive kardiovaskulär, andning och styrketräning, var den mest effektiva metoden för att återupprätta hälsa och träningskapacitet.

För post-COVID-19 patienter kan det vara utmanande att börja träna igen. Beroende på symtom och hälsoutmaningar kan träning upplevas som svårt, men det finns flera fördelar med träningsinterventioner som kan hjälpa patienter att återhämta sig. Det är viktigt att påpeka att träningsinterventioner för post-COVID-19 patienter bör individanpassas och utformas av träningsfysiologer eller andra medicinska professionella som är specialiserade på rehabilitering.

Kardiovaskulär träning

Pulshöjande fysisk träning som inkluderar aktiviteter som löpning, simning, cykling och dans, har visat sig vara en effektiv metod för att öka hjärt-kärlhälsan och förbättra träningskapaciteten. För post-COVID-19 patienter kan kardiovaskulär träning vara särskilt fördelaktigt för att öka syreupptagningsförmågan och förbättra lungfunktionen.

Enligt den tidigare nämnda studien kan kardiovaskulär träning hjälpa till att minska inflammation och förbättra immunförsvaret, vilket kan vara viktigt för att bekämpa COVID-19 och dess långvariga effekter. Dessutom kan kardiovaskulär träning förbättra sömnen och minska risken för depression och ångest, vilket är vanliga hälsoutmaningar efter att ha haft COVID-19.

Andningsträning

Andningsträning kan vara en effektiv metod för att förbättra lungfunktionen och syreupptagningsförmågan för post-COVID-19 patienter. Andningsträning kan också minska risken för andningsbesvär och hjälpa till att öka toleransen för fysisk aktivitet. Genom att fokusera på djupandning och kontrollerad utandning kan andningsträning förbättra ventilationen i lungorna och minska andningsarbetet, vilket kan minska trötthet och andningsbesvär hos post-COVID-19 patienter. Forskning har också visat att andningsträning kan ha positiva effekter på psykisk hälsa genom att minska stress och oro, vilket är vanligt hos personer som har genomgått sjukdomen

De kardiovaskulära fördelarna av regelbunden träning är också viktiga för personer som har haft covid-19. Studier har visat att personer med covid-19 har en högre risk för hjärt-kärlsjukdom, inklusive hjärtinfarkt och stroke. Forskning har också visat att hjärtproblem kan uppstå efter covid-19, inklusive inflammation i hjärtmuskeln och skador på hjärtvävnad. Detta kan göra det svårt för personer som har haft covid-19 att återhämta sig helt och återgå till normal aktivitet. Träning kan bidra till att stärka hjärtmuskeln och förbättra blodcirkulationen, vilket kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och hjälpa till med återhämtning från hjärtrelaterade symptom.

Styrketräning

Forskarna fann att styrketräning kan vara särskilt fördelaktigt för post-COVID-19 patienter. Studien visade att styrketräning kan hjälpa till att återuppbygga förlorad muskelmassa och förbättra fysisk styrka, vilket är en vanlig utmaning för många post-COVID-19 patienter. Styrketräning är också en effektiv metod för att förbättra kroppens ämnesomsättning och insulinkänslighet. Detta kan hjälpa till att hantera vanliga följdsjukdomar som typ 2-diabetes, som har visat sig vara särskilt vanligt efter COVID-19-infektioner.

Andra hälsoeffekter av träning

Statistik från en meta-analys av 21 studier publicerad i British Journal of Sports Medicine visade att fysisk träning hade en signifikant positiv effekt på symtom och återhämtning efter covid-19. Deltagarna i studien upplevde minskad andnöd, trötthet och depression samtidigt som lungfunktionen och fysisk prestationsförmåga ökade. En annan studie publicerad i tidskriften PLOS ONE bekräftade också vikten av fysisk aktivitet för återhämtning efter covid-19, där 86% av deltagarna upplevde minskade symtom och bättre hälsa efter en träningsintervention. Dessa resultat understryker vikten av att inkludera fysisk aktivitet som en del av rehabiliteringsprocessen för personer som har haft covid-19 och ger hopp och möjlighet till de som drabbats.

Sammanfattning

Även om det finns många fördelar med träning efter covid-19, är det viktigt att vara försiktig och följa rekommendationer från läkare och träningsinstruktörer. Det är också viktigt att komma ihåg att alla är olika och att träning ska anpassas efter individuella behov och förmågor. Det kan vara bra att börja med lätta övningar och gradvis öka intensiteten och längden på träningspassen. Det är också viktigt att lyssna på kroppen och undvika överbelastning eller ansträngning som kan orsaka skador.

Slutsatsen är att träning kan vara en viktig del i återhämtningen efter covid-19. Studier visar att träning kan bidra till att förbättra fysisk funktion, minska trötthet och återuppbygga muskelmassa. Träning kan också förbättra hjärt-kärlhälsan och lungfunktionen, vilket kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och andningsproblem. Andningsövningar kan också vara en användbar träningsform för att förbättra lungfunktionen och minska stress. Men det är viktigt att vara försiktig och följa rekommendationer från läkare och fysioterapeuter för att undvika överansträngning.

Om du har kämpat med andningsbesvär efter att ha drabbats av covid-19 så kan vi på Kraftsportkliniken hjälpa dig. Vi erbjuder personlig andningsträning som är skräddarsydd efter dina specifika behov och hjälper dig att öka lungfunktionen och syreupptagningsförmågan. Boka tid för en konsultation hos oss redan idag.

Referenser

  • Siqueira TTD, et al. Exercise Training in Post-COVID-19 Patients: The Need for a Multifactorial Protocol for a Multifactorial Pathophysiology. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. 2021. doi: 10.1152/ajpendo.00389.2021.
  • de Sire A, et al. Physical Exercise and Rehabilitation for COVID-19 Patients: Current Experience and Future Perspectives. Journal of Clinical Medicine. 2021;10(18):4167. doi: 10.3390/jcm10184167.
  • National Institutes of Health. COVID-19 Treatment Guidelines: Management of Post-Acute COVID-19. 2021. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/post-acute-covid-19/. Accessed 12 October 2021.
  • Mendes R, et al. Effects of Exercise Training on Cardiorespiratory Function in Patients with COVID-19. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2021;100(9):831-838. doi: 10.1097/PHM.0000000000001814.
  • Chang MC, et al. Risk Factors of Severe Disease and Efficacy of Treatment in Patients with COVID-19: A Systematic Review, Meta-Analysis and Meta-Regression Analysis. Clinical Microbiology and Infection. 2021;27(4):533-542. doi: 10.1016/j.cmi.2020.11.019.
  • Morais CC, et al. Physical Exercise and Pulmonary Rehabilitation in Critical COVID-19 Patients: A Scoping Review. Respiratory Medicine. 2021;178:106312. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106312.
  • Smart NA, et al. Exercise Prescription to Reverse Functional Decline in Hospitalized Older Adults: A Systematic Review. Clinical Rehabilitation. 2013;27(10):999-1010. doi: 10.1177/0269215513481047.
  • British Journal of Sports Medicine. Exercise Mitigates COVID-19 Severity via Improved Cardiopulmonary and Immune Fitness. 2021. https://www.bjsm.bmj.com/content/early/2021/04/07/bjsports-2021-104080. Accessed 12 October 2021.
  • PLOS ONE. Effects of Exercise Training on Symptomatology and Cardiopulmonary Function in Individuals with COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis. 2021. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0254917. Accessed 12 October 2021.

Om författaren

Hej! Jag heter Mathias Zachau och jag är styrkecoach, medicinsk tränare och styrkelyftsinstruktör här på Kraftsportkliniken. Läs mer om mig och min bakgrund.Tags

andningsbesvär, respiration


Prenumerera på nyhetsbrevet

Varje vecka ger vi dig det bästa från träningsvärlden direkt till din inbox. Analyser, spaningar och forskning om kost och träning som fungerar. Nyhetsbrevet är gratis.