Hypermobilitet

Hypermobilitet (från grekiskans hyper, som betyder över, och mobilitas från latin vilket betyder rörlighet) är ett annat namn för överrörlighet. Här har du svar på vanliga frågor om överrörlighet.

Överrörlighet betyder att kroppens leder har en större rörlighet än vad som kan klassas som normalt.

Leden har helt enkelt ett större rörelseomfång.

Hypermobilitet eller överrörlighet behöver inte medföra besvär men det är ett komplext tillstånd som påverkar ledens stabilitet och det kan öka risken för urledsvridningar eller luxation där ben i leden förskjuts. Luxation eller dislokation som orsakas av yttre påverkan brukar leda till skador på ledkapsel och ledband.

Vilket beror på att urledsvridningen orsakar trauma för omkringliggande vävnad.

I det här inlägget får du svar på frågorna:

  1. Därför har vissa personer större rörlighet än andra
  2. Vad är vanliga symptom på överrörlighet?
  3. Så undersöker vården om du har hypermobilitet
  4. Vanliga behandlingsmetoder
  5. Bra saker för dig som är överrörlig att tänka på kring styrketräning

Varför blir du överrörlig?

Hur rörliga vi är i våra leder handlar mycket om gener – vilket genetiskt arv vi får med oss från våra föräldrar. Vissa är mer rörliga i sina leder redan från födseln. Och att man är överrörlig behöver inte betyda att man har besvär. Eller kommer att få det.

Men överrörlighet kan även uppstå på grund av andra orsaker. En orsak kan vara skador på vävnader som ledkapsel och ledband om man till exempel skulle trampa snett och därför vrickar foten. Om vi det uppstår skador kring närliggande leder så är det en annan sak som kan begränsa rörligheten som kompensatorisk reaktion.

Hypermobilitetsspektrum (på engelska Hypermobility Spectrum Discorder) eller hypermobilitetsstörning innebär en generell överrörlighet i alla eller nästan alla leder. Du kan också vara överrörlig i ett fåtal leder och ha mer normalfunktionell rörlighet i andra. Personer som har hypermobilitetsspektrum har överrörlighet i hela kroppen och detta är förenat med symptom och det är vad diagnosen innebär.

En annan orsak till överrörlighet är sjukdomar som Ehlers Danlos Syndromes (som förkortas EDS). Det finns olika typer av Ehlers Danlos sjukdom men en gemensam orsak för dessa är medfödda defekter på bindväv vilket kan orsaka överrörlighet.

Symptom på överrörlighet

Överrörlighet är ett paraplybegrepp som beskriver en samling olika tillstånd där kroppens leder har mer rörlighet (större rörelseomfång) än normalbefolkningen.

Symptomen kommer därför variera inte bara mellan individer inom samma patientgrupp utan mellan individer inom gruppen. Viktigt att komma ihåg är att du kan vara överrörlig utan att ha symptom som kräver särskild vård eller behandling.

Några vanliga symptom är:

  • Smärta i leder och muskler
  • Återkommande spontana subluxationer eller luxationer

En del patienter får blåmärken lättare och långsammare läkning av sår.

Vid luxationer och subluxationer uppstår ofta skador i omkringliggande vävnader såsom ledkapsel och ledband med blödningar i leder där sub/-luxation har skett.

Undersökning för hypermobilitet och överrörliga leder

Besvären undersöks av läkare och fysioterapeut.

Undersökningen syftar till att kartlägga symptomen och vad dessa kan bero på.

Detta gör man bland annat med något som kallas Beightonskalan. Med detta kan din vårdgivare bedöma ledernas rörlighet, om du har större rörelseomfång än vad som klassas som normalt. Detta kan kompletteras med frågeformuläret 5-PQ.

Valet av undersökningsmetod styrs bland annat av historiken:

Ledrörligheten minskar typiskt nog med åldern (ju äldre vi blir desto sämre rörligheten får vi i våra leder). Ortopediska skador (vrickningar, subluxationer och luxationer eller dislokation) kan i sig vara en orsak till att ledrörligheten förändras.

Laboratorieprover kan användas för att utesluta reumatisk sjukdom, autoimmun sjukdom eller hypotyreossom är patologiska tillstånd som kan påverka rörlighet.

Behandling vid överrörlighet

Överrörlighet med symptom kan vara problematiskt att åtgärda.

Patienter med hypermobilitetssyndrom löper ökad risk att drabbas nackspärr, ryggskott och andra smärtsamma tillstånd som försämrar eller försvårar funktion.

Fysioterapi och manuell terapi kan användas för att behandla smärta.
Fysioterapi kan bidra till förbättrad ledstabilitet.

Finns det en instabilitet i leder är det viktigt att fysisk aktivitet är individanpassad. Träning bör inte endast ta hänsyn till besvär för att undvika sponta luxationer eller dislokation utan bidra till att återställa eller förbättra stabilitet i kroppens leder.

Detta görs bland annat genom kroppsmedvetenhet, för att minska risken att olika felbelastningar har negativ inverkan på leder och undvika överdriven belastning i ytterlägen. Det kan också vara lämpligt att minska spänning i hyperaktiva muskler.

Stabilitetsträning för att träna upp neuromuskulär kontroll och proprioception (din förmåga att avgöra kroppsdelarnas position vilket är viktigt för kroppsuppfattning) samt träning för både styrka och uthållighet hjälper oss att stabilisera olika leder.

Arbetsterapi med ergonomisk rådgivning kan underlätta med.

Primära målet med behandlingen bör vara att stärka leder, ligament och muskler men utgå från passande utgångsställningar som minskar risk för felbelastningar som kan förvärra symtom och besvär och till och med orsaka urledsvridningar.

Personlig träning hos Ortopedmedicinska

Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska Institutet. Ortopedmedicinska Institutet är en privat rehabmottagning som samlar professioner som arbetar inom rehabilitering och sjukgymnastik i samband med besvär kopplade till rörelseorgan.

Här samarbetar läkare, sjukgymnast, medicinsk tränare och smärtspecialister.

Vi är specialister på säker styrketräning för att förbättra funktion och lindra symptom vid muskuloskeletala besvär, som till exempel olika slags överrörlighet. Vill du veta mer om vi kan hjälpa dig att klara ditt mål även om du är överrörlig?

Boka en kostnadsfri konsultation

Tung träning har aldrig varit lättare