Muskuloskeletala besvär

Muskuloskeletala besvär innebär smärta, skador, inskränkningar och ibland till och med sjukdomar – kopplade till skelettmuskelsystemet: muskler, leder, ligament, nerver och diskar och blodkärl.

En primär behandlingsmetod i samband med många olika muskuloskeletala besvär är motion och individanpassad träning. Medicinsk träning kan hjälpa dig att återhämta dig snabbare, minska smärta och svullnader, vilket hjälper kroppen att läka.

Generell motion är inte alltid tillräckligt. I samband med muskuloskeletala besvär är det extra viktigt att träningen genomförs på ett säkert sätt och att den är vetenskapligt förankrad med träningsprotokoll som inte bara utmanar dig med hög intensitet. För snabbare läkning och minimal risk för fler komplikationer, är det ofta en stor fördel om träningen tar hänsyn till dina besvär.

Därför grundade vi Kraftsportkliniken hos Ortopedmedicinska Institutet. Våra behandlingsprogram är baserade på medicinsk vetenskap i nära samarbete med läkare, fysioterapeuter, naprapater, osteopater och kiropraktorer för att hjälpa dig att förbättra och behålla funktionell kapacitet, så att du kan fortsätta träna fast på ett sätt som inte bara är effektivt utan också säkert för dig.

Vad som skiljer medicinsk träning från traditionell personlig träning är att medicinska tränare har högre kvalitetskrav eftersom vi arbetar med skador och sjukdomar. Vi arbetar närmare primära vårdgivare och samarbetar med sjukvården genom regelbundna undersökningar, uppföljningar och utvärderingar av dina framsteg för att försäkra oss om att din träning gör vad den borde.

Här är några av många tillstånd där medicinsk träning hjälper:

Du behöver ingen remiss för medicinsk träning. Vid första besöket gör vi en rörelseanalys och undersökning av involverade strukturer. Om vi upptäcker att du har besvär som kräver särskild vård så refererar vi dig vidare till en lämplig vårdgivare.

Tung träning har aldrig varit lättare