Sarkopeni

Sarkopeni betyder muskelförtvining och inträffar på grund av ålder, inaktivitet eller sjukdom. När muskler bryts ner förlorar vävnaden sin funktion, vilket ökar risken för fall och skador, benskörhet samt minskad ämnesomsättning. Frågan är – vad kan du göra åt det?

Ordet sarkopeni kommer från grekiskans ”kött” och ”fattigdom” och syftar på förtvining av muskelmassa. Muskelförtvining innebär inte att muskler bara krymper och blir mindre – vävnaden förlorar sin funktion vilket får konsekvenser.

Att muskelmassa minskar med åldern är naturligt.

Det beror bland annat på att våra kroppar över tid blir sämre på tillgodogöra sig protein från näringen vi får i oss, vi blir ofta mindre fysiskt aktiva och gravitationen – som konstant utsätter kroppen för nedbrytning – bidrar till att vävnaden minskar.

Sarkopeni är vad som inträffar när förlusten av muskelmassa är större och/eller snabbare än vad som klassas som normalt.

Resultatet?

Försämrad muskelfunktion, eftersom muskelmassan minskar, och detta leder till funktionsnedsättningar, begränsad kapacitet och besvär med fysisk prestation.

Den positiva nyheten – det finns många saker du kan göra på egen hand för att minska risken för sarkopeni men också motverka muskelförtvining om du drabbas. Flera av dessa åtgärder kommer du få lära dig mer om senare i den här artikeln.

I den här artikeln tittar vi närmare på:

 • Vem drabbas av sarkopeni?
 • Vilken behandling vet vi fungerar i dagsläget?
 • Vad kan du göra för att minska risken och motverka sarkopeni själv?

Om du har frågor om innehållet, känn dig fri att boka en konsultation på kliniken.

Vem drabbas av sarkopeni?

Sarkopeni kan inträffa på grund av ålder, inaktivitet (att vi inte är fysiskt aktiva), undernäring och sjukdom. Och i somliga fall beror detta på flera simultana orsaker.

Vanligast är sarkopeni bland personer över 70.

Men eftersom sarkopeni inte bara inträffar på grund av ålder utan även sjukdom och livsstil, är det inte bara äldre som drabbas. Risken för sarkopeni ökar med åldern men hur vi väljer att leva – med allt från fysisk aktivitet till näringsintag – kan minska och motverka muskelförlust.

Sarkopeni kan orsakas och påskyndas av inaktivitet.

Kroniska sjukdomar som kan orsaka, leda till eller förvärra sarkopeni är bland annat reumatism, fibromyalgi, olika former av artros och inflammatoriska besvär.

Sarkopeni är även förknippat med:

 • Reduktion i nervceller som skickar signaler till muskler från hjärna.
 • Hormonella förändringar (på grund av sjukdom)
 • Förändringar i kroppens förmåga att tillgodogöra sig protein
 • Näringsunderskott – att vi inte får i i oss tillräcklig näring

Många saker kan bidra till att muskler bryts ner, minskar och förlorar sin funktion. Vanligaste orsakerna till sarkopeni är ålder kombinerat med olika typer av sjukdom.

Symptom på sarkopeni/muskelförtvining

Inaktivitet, avsaknad av fysisk aktivitet, kan leda till att en människas muskelmassa minskar. Sarkopeni, å andra sidan, beskriver muskelförlust med minskad funktion.

Några vanliga symptom på sarkopeni/muskelförtvining är:

 • Minskad muskelmassa
 • Minskad muskelstyrka
 • Rörelsebegränsningar
 • Minskad uthållighet/ökad trötthet
 • Svårigheter med att resa sig upp utan hjälpmedel
 • Försämrad balans

Människor med sarkopeni upplever ofta att man har blivit svagare och fått en försämrad uthållighet och styrka vilket påverkar förmågan att klara vardagen.

Minskad fysisk aktivitet, till följd av dessa symptom, kan förvärra tillståndet ytterligare och ökar risken för skador.

Många upplever besvär med att resa sig upp från en stol, böja sig ner för att plocka upp saker och bära matkassar och många andra vardagssysslor blir utmanande. Att muskler förlorar sin funktion och orsakar begränsningar i rörlighet, styrka och uthållighet, har ofta en negativ påverkan på hur patienten upplever sin livskvalité.

Att muskelmassan minskar påverkar även balansen:

Vilket är en anledning varför personer som drabbats av sarkopeni lättare trillar och skadar sig vid fall. En annan är att sarkopeni ökar risken för benskörhet/osteoporos. Vid osteoporos är det lättare att få benbrott, eftersom skelett försvagats.

Patienter med sarkopeni löper risk att över tid utveckla funktionsnedsättning.

Träning som behandlingsmetod

Att musklernas funktion är en viktig faktor för vår förmåga att klara vardagen är – i många sammanhang (inte minst inom olika former av träning) – relativt uppenbart.

Men vad som är mindre uppenbart, och som kanske inte alla känner till, är att hur vi väljer att spendera vår tid (vad vi gör på dagarna) på egen hand kan påverka och minska risken för att en människa utvecklar sarkopeni. Det kan både motverka och i vissa fall förhindra att muskelmassa, muskelstyrka och muskeluthållighet minskar.

Det är naturligt att muskelmassan minskar med åldern.

Men sjukdom och livsstilsfaktor ökar takten – så att vi förlorar styrka, uthållighet och muskelmassa snabbare.

Den positiva nyheten är att många av de faktorer som bidrar till att orsaka eller förvärra sarkopeni bitvis går att påverka med fysisk aktivitet och näringsintag.

Så kan och bör sarkopeni-patienter träna?

Vilken typ av träning kan hjälpa oss att behålla muskelmassa?

Här är det viktiga inte att man tränar väldigt tungt, även om motståndet och belastningen bör öka över tid – eftersom det är vad som leder till en träningseffekt.

Enklare styrketräning med fria vikter ett par tillfällen/vecka kan hjälpa.

Målet med behandling genom fysisk aktivitet bör dels syfta till att förbättra patientens styrka, uthållighet och öka muskelmassa. Men träningen bör också utgå från vilka aktiviteter man upplever utmanande vardagen. Träning som gör dig starkare i rörelser som du behöver kunna göra i vardagen (som till exempel att resa dig upp från en stol, bära och lyfta saker som matkassar) är viktiga att prioritera.

Träningens upplägg kan vara viktigt:

Beroende på hur du väljer att träna kan du fokusera olika mycket på att utveckla olika egenskaper – som styrka, uthållighet eller behålla muskelmassa – och har du drabbats av sarkopeni behöver du troligen ett upplägg som hjälper dig med allt.

För att få ut mest av träningsupplägget är det viktigt att planen är:

 • Individanpassad (för dig och din situation)
 • Progressiv (att motståndet ökar på ett kontrollerat sätt)
 • Tillräckligt specifik men också tillräckligt varierad

En individuell plan för hur du kan eller bör träna i samband med sarkopeni sätts initialt tillsammans med sjukgymnast som hjälper dig att anpassa fysisk aktivitet.

Rehabträning hos Kraftsportkliniken

Kraftsportkliniken Rehab & Friskvård är en del av Ortopedmedicinska Institutet i Göteborg. Vi är en specialistmottagning fokuserad på säker och effektiv styrketräning i samband med ortopediska skador, kroniska sjukdomar och operationer.

Här samarbetar läkare, sjukgymnast och tränare mellan professionerna för att säkerställa kvalitativ personcentrerad vård vid besvär kopplade till rörelseorganen – till exempel sarkopeni och muskelförtvining vid sjukdom, inaktivitet och otillräcklig näring.

Vill du veta mer?

Välkommen till Kraftsportkliniken på en kostnadsfri konsultation.

Tung träning har aldrig varit lättare