Fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av diffus men långvarig smärta, nedsatt smärttröskel och förändringar i kroppens muskelfibrer – vilket påverkar styrka och rörelseförmåga.

Fibromyalgi innebär ofta stor psykisk påfrestning för den som lever med sjukdomen. Många upplever sömnsvårigheter och ökad trötthet. Kognitiva besvär, nedsatt muskelstyrka, låg syresättning och kardiovaskulär kapacitet är också vanligt.

Den kroniska sjukdomen skadar och förändrar (typ I och typ II-)muskelfiber i muskelvävnaden vilket leder till atrofi (muskelförtvining och muskelförlust) och minskar antalet mitokondrier. Undersökningar har visat att patienter med fibromyalgi kan ha så mycket som 58% underskott i kardiovaskulär kapacitet jämfört med friska personer i samma ålder.

Eftersom fibromyalgi påverkar muskelstyrka, muskelmassa, kardiovaskulär kapacitet och rörlighet i negativ bemärkelse rekommenderas ofta olika typer av fysisk aktivitet som behandling för att lindra eller minska flera vanliga symptom.

För att träningen ska ge positiv effekt långsiktigt är det viktigt att patienten får rätt stöd och vägledning när det kommer till balansen mellan prestation och återhämtning men också när det kommer till saker som förväntningar och rörelserädsla.

Vem insjuknar i fibromyalgi?

2-6 procent av den svenska befolkningen lider av smärtsyndromet fibromyalgi.

Drabbade är huvudsakligen kvinnor (80% av insjukna) i åldern 25-55 även om sjukdomen även förekommer bland män, barn och ungdomar. Smärtan kan orsaka kognitiva besvär, begränsa arbetsförmåga och många fall påverkas patientens livskvalité.

Tillsammans med sömnsvårigheter kan detta orsaka stor psykisk påfrestning som begränsar vardagen på olika sätt.

Varför fibromyalgi uppstår är inte helt känt.

Vad vi känner till i dagsläget är att sjukdomen verkar bero på ett slags dysfunktion i hur det centrala nervsystemet bearbetar och tolkar smärta. Detta leder till något som kallas central sensitisering och innebär att patienten får ont lättare eftersom smärttröskeln har minskat. Smärtkänslighet och smärtupplevelse kan öka av både värme och kyla men även beröring.

Patienter med fibromyalgi kan uppvisa något som kallas hyperalgesi.

Hyperalgesi innebär ökad smärtupplevelse som resultat av skador på vävnad, lokalt vid det drabbade området, men också vid omgivande vävnad som inte har skadats. Vetenskapliga undersökningar har visat att patienter med fibromyalgi har förändringar i muskelväv, central sensitisering (att man blivit mer sensibel för smärta) och förändringar i hur nervsystemet bearbetar smärta.

Exakt varför dessa förändringar uppstår från första början är mindre känt.

Genetiska faktorer kan vara en orsak.

I vetenskapliga studier har man sett att barn, särskilt döttrar, till personer med fibromyalgi löper större risk att insjukna i smärtsyndromet. Emellertid är det inte bara vuxna kvinnor som drabbas. Även män, barn och ungdomar kan insjukna i fibromyalgi, det är bara inte lika vanligt och det verkar finnas ett visst mörkertal. En orsak kan vara feldiagnostisering.

Vanliga symptom

Fibromyalgi kännetecknas vanligen av diffus men utbredd långvarig kronisk smärta och en minskad smärttröskel, vilket innebär att man får ont lättare. Utöver det finns flera andra kända symptom på fibromyalgi och dessa kan variera mellan individer.

Några vanliga symptom på fibromyalgi är:

 • Morgonstelhet
 • Matsmältningsbesvär
 • Feberkänslor
 • Illamående
 • Nedsatt immunfunktion
 • Kognitiva besvär
 • Överkänslighet för beröring
 • Kalla fingrar/tår
 • Känslor av svullnad
 • Hypermobilitet
 • Sömnsvårigheter
 • Muskelsvaghet
 • Huvudvärk

Flera av symptomen påminner om symptom på andra sjukdomar. Däribland myalgisk encefalomyelitis och reumatoid artrit. En bra behandling börjar alltid med en ordentlig diagnos, därför är det viktigt att du får symptom undersökta av läkare.

Olika smärttillstånd kan kräva olika typer av behandling, varför undersökning och diagnos är viktigt så att du kan få rätt vård.

Träning som behandlingsform

I dagsläget existerar ingen behandling som botar fibromyalgi.

Anaerob och aerob träning rekommenderas ofta som en behandlingsmetod och det beror på att sjukdomen orsakar negativa förändringar i patienters muskelvolym, muskelstyrka och rörlighet. Träning kan hjälpa patienten att återfå muskelstyrka, öka syresättning och kardiovaskulär kapacitet, minska smärta och öka livskvalité. Vilket lindrar och minskar flera allvarliga symtom.

Även om träning inte botar smärtsyndromet så är det en viktig del av behandlingen eftersom det kan hjälpa oss att minska smärta och fysiska begränsningar.

Frågan är – hur bör man träna när man har fibromyalgi?

En del patienter rapporterar ökad smärta i samband med fysisk aktivitet och rörelserädsla är inte ovanligt (rädsla att rörelse orsakar eller förvärrar smärtan). Är man orolig för att aktiviteten ska göra ont, kan det vara svårt att motivera sig till träning.

Det är en anledning till att det är viktigt att fibromyalgi-patienter får ordentlig vägledning och stöttning när det gäller fysisk aktivitet. Träningen bör inte vara för intensiv till en början. Samtidigt är det viktigt att doseringen av fysisk aktivitet är progressiv och tillåts öka över tid för att vi ska kunna få positiva träningseffekter som leder till positiva förändringar i livskvalité.

Får smärtan öka vid träning?

Viss stegring av smärta i samband med fysisk aktivitet är inte ovanligt och så länge den försvinner inom ett par dagar, kan träning över tid vara positivt för smärtan. Ökar smärtan mer än vad man anser acceptabelt, bör man konsultera en vårdgivare.

Bra att känna till utöver det kan vara att:

Smärtan kan förvärras av bland annat ångest och psykisk stress.

Även om det finns risk att smärtan temporärt ökar i samband med fysisk aktivitet, är det viktigt att fibromyalgi-patienter får rätt stöd och vägledning för att komma igång och fortsätta med någon form av träning för att lindra och minska symptom.

Träning bör vara individanpassad och i första hand tas fram av fysioterapeut eller annan lämplig rörelseterapeut.

Rehab hos Kraftsportkliniken

På Kraftsportkliniken Rehab & Friskvård har vi lång erfarenhet av att hjälpa patienter med fibromyalgi att komma igång och fortsätta med säker styrketräning. Träningen är anpassad för ditt långsiktiga mål och tar hänsyn till dina besvär.

Vi är del av vårdenheten Ortopedmedicinska Institutet i Göteborg.

Här samarbetar läkare, fysioterapeut, personlig tränare och manuella terapeuter mellan professioner för att erbjuda kvalitativ rehab vid muskuloskeletala besvär. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig med säker och effektiv träning i samband med fibromyalgi?

Boka en kostnadsfri konsultation så berättar vi mer.

Du hittar Kraftsportkliniken Rehab & Friskvård hos Ortopedmedicinska Institutet i Vasastaden i Göteborg.

Tung träning har aldrig varit lättare