Ortopediska skador

Om du har råkat ut för frakturer, bristningar/rupturer eller amputationer, så är rörelseterapi en viktig del av din rehabilitering – eftersom fysisk aktivitet hjälper kroppen att återhämta sig.

Många av våra patienter har råkat ut för olyckor i samband sport/idrott och olika vardagsaktiviteter. En del har genomgått operation eller behandling med primär-rehab hos fysioterapeut. När läkaren och/eller sjukgymnasten har godkänt att patienten kan börja motionera mer frekvent så hjälper en medicinsk tränare med skadeprevention – och fortsatt rehabilitering.

Behandlingen inleds med en undersökning och bedömningssamtal. Din tränare hjälper dig att kartlägga vilka behov du har i din fysiska aktivitet. Baserat på information från en anamnes, screening och rörelseanalys, skriver tränaren en målbaserad och individanpassad rehabiliteringsplan med konkreta processmål.

Programmet skräddarsys för dig, vad du har genomgått och erfarit men också vad du vill kunna göra efter rehabiliteringen. I programmet ingår övningar, information om belastning/intensitet, träningsvolym och hur du gör övningar på ett säkert sätt.

Den medicinska tränaren utbildar dig kring besvären och ordinerar lämplig träning som inte förvärrar dina besvär.

Vad betyder ortopediska skador?

Ordet ortopedi kommer från de grekiska orden orthos (rak) och paideia (barn). Begreppet myntades av barnläkaren Nicolas Andry som gav ut en bok med titeln ”Ortopedia” som handlade om att korrigera/förebygga deformiteter på barn.

Boken publicerades på 1700-talet och var från början inriktad på råd till föräldrar med barn med deformiteter.

(Ortopedi betyder rakt översatt: ”att göra barnet rakt”…)

I dag förknippar många ortopedi med kirurgiska ingrepp där patienten behandlas av läkare med operation efter skador och olyckor. Ortopedläkare behandlar dock både medfödda och förvärvade skador som på olika sätt påverkat rörelseorganen.

Ortopeden behandlar skelett, leder, muskler, senor, bindväv och nerver.

Men ortopedi handlar inte bara om operationer efter frakturer, bristningar/rupturer och andra olyckor som orsakar vävnadsskador. Ortopedisk behandling kan innefatta behandling med läkemedel, rehabilitering och fysikalisk undersökning.

Ortopediska skador i vården

Ortopediska skador kan handla om allt från kirurgi till att ta fram proteser efter amputationer och skador i vävnader till behandling av artros, reaumatoid artrit, akuta och långvariga besvär som diskbråck och spinal stenos eller axelluxation.

Inom ryggortopedi är spinal fusion och laminektomi två ingrepp som används på patienter med långvariga kroniska smärtbesvär i ryggen kopplade till nervpåvekan.

Ortopedin är ett tekniskt specialistområde:

Ortopeden kan tack vare utveckling av tekniska lösningar inom den medicinska vetenskapen hjälpa patienter att ersätta delar av eller hela leder mer olika slags proteser. Allt från knän till höfter till axlar kan med ortopeden ersätta på konstgjord väg när konservativ behandling inte anses vara tillräckligt för att behandla besvär.

Här kan du läsa mer om:

Ortopedläkaren finns på på alla svenska sjukhus som har en akutmottagning. Ortopeder är även verksamma i privata verksamheter – privata kliniker och ibland inom idrotten där bland annat hockey- och fotbollslag ofta har egna läkare i teamet.

Inom den medicinska specialiten ortopedi finns olika underspecialiteter som idrottsmedicin, traumatologi, proteskirurgi, reumatologisk kirurgi och många fler.

Hur träning hjälper vid ortopediska skador

Kirurgiska ingrepp kräver ofta rehabilitering och fysisk aktivitet för läkning och återhämtning för patienter.

Träning ökar ämnesomsättning i vävnader – muskler, leder, ligament, skelett och bindväv – och när ämnesomsättningen i vävnader ökar så transporterar kroppen blod, vätska och näring dit vilket hjälper kroppen att reparera och återhämta sig.

Därför kan träning vara en primär behandling vid ortopediska skador.

Men träning är inte bara hjälpsamt efter operationer:

Patienter med partiella rupturer, mindre bristningar och frakturer som inte kräver kirurgiska ingrepp, kan dra nytta av fysisk aktivitet för att påskynda och hjälpa läkning och återhämtning efter skadan. Ortopediska skador är inte smärtbesvär som är kopplade till muskler enbart men en intressant sak att lägga på minnet är att träning kan hjälpa patienter med med olika typer av kroniska besvär. Till exempel artros, reumatism, diabetes och långvarig smärta i axlar, armbågar, knän och rygg.

Boka tid på Kraftsportkliniken

Kraftsportkliniken är en specialistmottagning inriktad på säker och effektiv träning i samband med ortopediska skador, kroniska sjukdomar och rehab efter operation.

Du hittar oss hos Ortopedmedicinska Institutet i Vasastan i Göteborg.

Ortopedmedicinska Institutet är en privat vårdenhet där ortopedläkare, sjukgymnast, kiropraktorer och personliga tränare samarbetar mellan professioner för att ge patienter en så personcentrerad och evidensbaserad vård som möjligt.

Här bokar du tid:

> Boka kostnadsfri konsultation

Tung träning har aldrig varit lättare