Spinal stenos

Stenos är ett sjukdomstillstånd där det uppstår förträngning i rörformade anatomiska strukturer, såsom foramen där nerver och blodkärl passerar i ryggradens kotor. En vanlig form av stenos är spinal stenos, förträngning av spinalkanalen i ryggraden. I det här utrymmet hittar vi ryggmärgen och nervutskott, där nerver sticker ut och innerverar till andra delar av kroppen. När nervstrukturer blir komprimerade på grund av förändringar av ryggraden, som bidrar till förträngning, så kan detta leda till smärta i rygg och nedre extremitet, stickningar, svagheter, känselbortfall och olika motoriska störningar.

Det kan finnas många olika skäl varför stenos uppstår och ibland pratar man om olika typer av stenos beroende på var förträngningen sker. Stenos kan ske vid artärer i samband med hjärtfel och då vara medfött. Det kan också orsakas av ryggartros, degenerativa förändringar i ryggens strukturer som leder till att det uppstår en förträngning av nerver i ryggradens ihålighet där ryggmärg och nerver passerar. Två olika former av spinal stenos kallas central stenos och lateral stenos, beroende på i vilken ihålighet i ryggkotan som förträngningen har uppstått. Central stenos sker antingen i den centrala ihåligheten, mitt i kotans centrum, och lateral stenos i den laterala ihåligheten där nervutskott sitter och passerar ut från ryggen till resten av kroppen.

Stenos kan uppstå på antingen en sida av en kota, på båda sidor, mitt i eller på flera ställen samtidigt. Central stenos är vanligare bland äldre personer, medan lateral stenos är vanligare bland yngre. En indikation på att det kan vara spinal stenos är om smärtan blir mindre eller försvinner helt när du sitter ner, vilket hjälper att öppna upp utrymmet i ryggkotan, eller om du med extension eller flexion av ryggen hittar positioner där smärtan minskar. Eftersom spinal stenos är en konsekvens av artros är tillståndet vanligare hos personer som har artros, men det finns många faktorer som kan bidra till stenos. Andra faktorer som påverkar är spondylos och hypertrofi av facettleden eller flavumligament, diskdegeneration som påverkar diskarnas höjd, så kallad kotglidning eller spondylolisthes och andra degenerativa förändringar som tillsammans bidrar till att utrymme för nervstrukturer minskar.  Inskränkning av utrymmet komprimerar nerven.

Symptom

Vanliga symptom vid olika former av spinal stenos är unilateral smärta (ett ben) eller bilateral smärta (i båda benen) i undre extremitet. Smärtan är oftast värst när man står upp eller går men minskar eller försvinner när man sitter ner. Andra vanliga symptom är muskelsvaghet, domningar och känselbortfall, stickningar och smärta som lindras vid flexion eller extension av ryggen. Smärtan kan också uttrycka sig mer lokalt i ryggen. Ett annat symptom som förekommer vid spinal stenos är ischiasbesvär.

För att fastställa diagnosen spinal stenos krävs en klinisk undersökning hos läkare. Information från testerna hjälper läkaren att ta beslut om behandling, bland annat om operation är en lämplig åtgärd, och ifall rehabilitering kan vara aktuellt.

För att ta reda på om du har spinal stenos är det viktigt att du får en klinisk undersökning hos legitimerad vårdgivare. Undersökningen involverar MRT eller datortomografi och ibland myelografi som kan ge information för att fastställa diagnosen spinal stenos. Efter undersökning och diagnos tas beslut om behandling.

  • Läs också: Symptom på diskbråck

    Behandlingen kan bestå av kirurgi för att vidga spinalkanalen om situationen är så allvarlig att patientens livskvalité är radikalt försämrad. Icke-kirurgisk behandling består av smärtlindring med NSAID och andra läkemedel, sedan övervägs sjukgymnastik om träning kan hjälpa till att lindra besvär och minska symptom vid spinal stenos.

Kan träning lindra besvär vid stenos?

Träning kan inte bota spinal stenos till följd av ryggartros, däremot kan träning hjälpa till att minska symptom och lindra besvär med eller utan operation. Detta kan hjälpa patienten att förbättra förutsättningarna för mer normalfungerande funktion och förbättrad eller bibehållen livskvalité. Målet med rehabiliteringen bör vara att stärka bålmuskler och abdominal motorkontroll, förbättra kardiovaskulär kapacitet, förbättra lumbar funktionell kapacitet och förbättra flexibilitet i relevanta muskelstrukturer. Detta hjälper till att stabilisera inblandade leder, vilket inte helt botar tillståndet men kan hjälpa kroppen till att minska smärta och lindra besvär i samband med spinal stenos.

En annan viktig sak för patienter med spinal stenos är att lära sig hur flexion och extension av ryggen kan hjälpa till att lindra smärtan, åtminstone för stunden. Vid central stenos är det tydligt att smärta tilltar stående eller gående men minskar om han eller hon sitter ner. Vid lateral stenos kan det vara knepigare att hitta lägen och positioner där besvären lindras. I sådana fall är det viktigt att patienten, med en fysioterapeut eller medicinsk tränare får hjälp att hitta en neutral position så att smärtan inte tilltalar och orsakar kroniska inflammationer som förvärrar besvären ytterligare.

Smart träning med spinal stenos

På medicinska Kraftsportkliniken i Göteborg hjälper vi patienter med spinal stenos post-operativt, efter operation, och efter rehabilitering hos sjukgymnast. Här ställer vi inga diagnoser, men vi kan hjälpa dig att förvalta rehabiliteringsträningen och hantera besvär och smärta orsakade av och kopplade till olika former av spinal stenos. Du behöver ingen remiss, men det är viktigt att du har fått symptomen undersökta av läkare eller annan vårdgivare som är legitimerad och kan fastställa diagnos. Har du full lumbar rörelseförmåga, full motorkontroll i nedre extremitet och tillåtelse från din läkare, så är du välkommen till oss på en kostnadsfri konsultation med screening och behovsanalys.

Förfall av ryggradens strukturer, så kallade degenerativa förändringar som artros, kan leda till det smärtsamma sjukdomstillståndet spinal stenos. Spinal stenos kan därför vara ett vanligt fynd hos patienter med artros i olika delar av ryggen.

Under konsultationen får du berätta mer om din medicinska historik, vilka besvär du har upplevt, hur du har tränat tidigare om du har gjort det, om det finns andra faktorer som påverkar dina förutsättningar för rehabiliteringsträning och andra saker som är viktiga för oss att känna till. Efter det berättar vi hur vi kan hjälpa dig att ta nästa steg i din rehabilitering, från sjukgymnastik till friskvård, med spinal stenos. Vårt mål är att du ska nå ditt utan att besvär, smärta eller funktion i rörelseapparaten ska påverkas negativt så att du får onödiga komplikationer. Träning kan vara en viktig del av återhämtningen av spinal stenos, varför det är viktigt att du håller dig fysiskt aktiv. Det är också viktigt att träningen är anpassad efter dig, så att du kan göra framsteg utan att du skadar dig.

Vill du veta hur vi på Kraftsportkliniken kan hjälpa dig med kost, träning och post-rehabilitering? Då är du välkommen in på ett besök. Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska Institutet som är en multidisciplinär rehabiliteringsklinik i Göteborg. Här samarbetar vi med sjukgymnaster, kiropraktorer och läkare för att ge dig goda förutsättningar att återhämta dig efter skador, sjukdomar och operationer. Är du redo?

>> Boka tid enkelt med vår onlinebokning

Tung träning har aldrig varit lättare