Diskbråck i nacken

Diskbråck är vad som uppstår när diskarna mellan ryggradens kotor spricker och diskens innehåll rinner ut i ryggkanalen och trycker på nerver och ryggmärg, vilket orsakar neurologiska störningar. Diskbråck i nacken kan vara både smärtsamt och otäckt.

Diskbråck är ett tillstånd som drabbar delar av ryggraden när diskarna, som i normala fall fungerar stötdämpande, mellan kotorna går sönder. Vid diskbråck ”spricker” disken och innehållet inuti den, som enklast kan beskrivas som gelélik massa, läcker ut. När innehållet från en disk (som från början kan ha varit utbuktad) läcker och rinner ut i spinalkanalen kan detta orsaka nervkompression och störningar i nervsystemet.

Om bråcket trycker på nervrötter eller ryggmärg, som passerar inuti ryggkanalen, kan detta orsaka nedsatt motorkontroll, svagheter, stickningar, smärtor och domningar, eller så kallad radikulopati. Radikulopati innebär att det har uppstått ett sjukdomstillstånd i ryggradens nervrötter, vilket kan inträffa om det finns en kompression av nervutskotten. Radikulopati kan förekomma i samband med diskbråck, men även olyckor, fall, vissa cancersorter samt degeneration eller artros (exempel: spinal stenos, spondylos eller spondylolistes) runt kotor och mellanskotsskivan är andra kända orsaker till radikulopati.

Diskbråck brukar läka av sig självt och det är inte alla som upplever symptom, besvär eller smärta i samband med det. Diskbråck i nacken eller cervikal diskbråck, som det också kallas (därför att bråcket uppstår i den cervikala, övre delen, av ryggraden) kan vara otäckt av flera olika skäl. Symptomen påminner mycket om muskelsträckning, varför tillstånden ofta blandas ihop. Även muskelsträckningar runt nacken och övre delen av ryggen kan resultera i muskelsvaghet, besvär med hållning, allvarliga neurologiska funktionsnedsättningar och radikulopati. Det kan också vara besvärligt i många olika sammanhang, därför att nacken alltid är central för att stabilisera och hålla uppe huvudet, ovanför ryggraden, egentligen oavsett vad vi företar oss i vardagen.

Diskbråck i nacken är inget ovanligt medicinskt tillstånd. Det drabbar ungefär 8 % av befolkningen, men är svårt att behandla om det inte finns en uttalad diagnos. Patienter med diskbråck i nacken upplever inte sällan strålande smärta ner i armar, muskelsvagheter, stickningar och domningar. Ibland kan särskilda rörelser i nacken trigga smärtan och förvärra besvären. I sådana fall är det viktigt att försöka undvika aktiviteter som förvärrar symptomen. Alla aktiviteter, inklusive smärtsamma övningar, bör undvikas helt och avslutas omgående om besvären plötsligt tilltar drastiskt.

Undersökning av nacken för att avgöra huruvida besvären beror på muskelsträckningar, diskbråck i nacken eller andra orsaker, kan göras av både läkare, sjukgymnast eller kiropraktor. Behandlingsplanen baserar sig sedan på den uttalade diagnosen.

Muskelstrukturerna som omger den cervikala nacken är många men små, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna hålla huvudet ovanför ryggraden. Vid diskbråck men även vid muskelsträckning runt nacke är det gynnsamt att utveckla styrka och stabilitet i området, för att nacken ska klara av den enorma stress som våra cervikala muskler utsätts för. Vid tilltagande strålande smärta, stickningar och känselbortfall är det viktigt att uppsöka läkare, fysioterapeut eller kiropraktor för grundlig medicinsk undersökning.

Symptom

Vanliga symptom vid diskbråck i nacken är strålande smärta, stickningar, muskelsvaghet, känselbortfall/domningar och neurologisk funktionsnedsättning på grund av nervkompression där diskbråcket har uppstått. Eftersom besvären kan vara många och komplicerade är det viktigt att få nacken och involverade strukturer undersökta av legitimerad vårdgivare. Diskbråck i nacken skiljer sig från diskbråck i ländrygg och thorax, eftersom det är andra nerver som är inblandade och kan vara komprimerade. Bl.a C4-C8 har nervutskott som innerverar till olika delar av övre extremitet, från axlar till armar. Kompressioner av nervutskott från nacken kan därför ge symptom i olika delar av armen, till exempel biceps, men smärta och besvär kan likafullt uttrycka sig i axlar. Läkarundersökningen hjälper till att utesluta eller konstatera huruvida det rör sig om sträckningar eller diskbråck. Men undersökningen kan även utföras av en sjukgymnast.

Kan träning lindra besvär vid diskbråck i nacke?

Fysisk aktivitet med sjukgymnast eller kiropraktor och medicinering kan hjälpa till att kontrollera inflammationen och begränsa cervikala rörelser eller åtminstone undvika smärtsamma rörelser som kan förvärra besvär kopplade till diskbråcket. Massageterapi kan i vissa fall underlätta vid initial behandling. Här är det viktigt att vårdgivaren inte enbart stretchar nacken utan också hjälper till att lägga upp en plan för att utveckla cervikal spinalstabilitet och stabilitet kring axelgördeln. Detta är något som alltid bör vara inkluderat i rehabiliteringsplanen på något sätt. Om detta sker med övervakning av sjukgymnast eller kiropraktor är inte noga, vad som är noga är att vårdgivaren arbetar seriöst och ser till dina individuella vårdbehov. Vad behöver du fokusera på, och varför?

Fysisk träning är en primär behandlingsmetod vid cervikal diskbråck. Behandlingsplanen görs i samarbete med sjukgymnast eller kiropraktor, sedan kan en medicinsk tränare hjälpa dig att avancera träningen utan att förvärra besvären.

Styrketräning kan hjälpa till att stärka inblandade muskelstrukturer som hjälper till att stabilisera nacken och hålla upp huvudet ordentligt, oavsett om besvären beror på muskelsträckningar eller diskbråck i nacken. Förutom rehabiliteringsprogram baserade på sjukdomstillståndet, är det gynnsamt att arbeta på hållningen (för att undvika positioner som förvärrar besvär, irritation och smärta men också att hitta en hållning som underlättar vid nödsituationer) och ergonomi. Styrketräning med individanpassad progression, vad gäller intensitet och belastning, är en primär behandlingsmetod vid diskbråck i nacken, därför att träning kan lindra många av besvären men också hjälpa kroppen att förbättra muskelstyrka, spinal stabilitet och öka blodcirkulationen till relevanta strukturer, vilket hjälper kroppen att läka och återhämta sig efter diskbråck.

Få hjälp med träning vid cervikal diskbråck

Kraftsportkliniken i Göteborg är en specialistmottagning inriktad på post-rehabilitering och medicinsk träning. Till oss kommer personer, precis som du, som har besvär kopplade till rygg och nacke efter bland annat diskbråck. Vi hjälper dig med personlig träning, baserat på dina besvär, så att du kan fortsätta göra framsteg utan att förvärra din situation. Träning är viktigt vid diskbråck, men det finns en risk att träningen blir för intensiv eller att du gör övningar som orsakar smärta eller förvärrar dina besvär.

Vårt mål är att hjälpa människor att hitta tillbaka till normalfungerande träning efter skador, sjukdomar eller operationer, så att du kan ägna mer tid på saker som förbättrar din livskvalité istället för att försämra den. Kraftsportkliniken hittar du hos Ortopedmedicinska Institutet i Vasastan i Göteborg. Ortopedmedicinska Institutet är en multidisciplinär klinik där vi samarbetar med läkare, sjukgymnaster och kiropraktorer, för att hjälpa dig att hantera smärta och olika besvär som är kopplade till rörelseapparaten. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri konsultation redan idag eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med mer information inom kort…

Tung träning har aldrig varit lättare