Under fem års tid har Kraftsportklinikens verksamhet bedrivits hos Ortopedmedicinska Institutet i Göteborg. Sedan ...

Läs mer

En ny studie från Universitetet i Tsukuba i Japan har undersökt hur tidpunkten på ...

Läs mer

Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) är en fysiologisk parameter som används för att mäta variationerna i tid ...

Läs mer

Balans och koordination är viktiga faktorer för att upprätthålla en hög livskvalitet och självständighet ...

Läs mer

Om du är nybörjare inom specifik styrketräning (träning med fria vikter med syftet att ...

Läs mer

Många skulle lista kost och hur tungt du tränar som viktigaste faktorerna för resultat ...

Läs mer