mars 10, 2023

Morgon- eller kvällsträning? Hur tidpunkten du tränar påverkar hälsa och prestation

En ny studie från Universitetet i Tsukuba i Japan har undersökt hur tidpunkten på dagen kan påverka vår hälsa och prestation vid träning. Forskarna bakom studien ville ta reda på om det finns skillnader mellan morgonträning och kvällsträning, och om det finns skillnader mellan könen.

Studien, som publicerades i tidskriften Frontiers in Physiology, involverade 32 friska vuxna som tränade tre gånger i veckan i tolv veckor. Deltagarna tränade antingen på morgonen (kl. 7-9) eller på kvällen (kl. 17-19). Under studien mättes bukfett, blodtryck och muskulär prestation hos deltagarna.

Resultaten av studien visade att tidpunkten på dagen kan spela en betydande roll i hur vår kropp svarar på träning. Kvinnliga deltagare som tränade på morgonen visade en signifikant minskning i bukfett och blodtryck, medan manliga deltagare inte uppvisade några stora skillnader i dessa mått. Kvinnliga deltagare som tränade på kvällen visade en förbättring i muskulär prestation, medan manliga deltagare visade en signifikant minskning i blodtryck.

Forskarna drog slutsatsen att vår biologiska klocka, den cirkadiska rytmen, kan påverka hur vår kropp svarar på träning. Hormonnivåer och metabolism kan variera under dagen och det kan påverka hur vår kropp svarar på träning. Resultaten visade också att kvinnor och män kan svara olika på träning vid olika tidpunkter på dagen.

Tidigare studier har visat att aerob träning (pulshöjande aktiviteter som tränar uthållighet mer än styrka) inte påverkas lika mycket av vilken tidpunkt på dagen man tränar, däremot kan det finnas fördelar med styrketräning på eftermiddag eller kväll. Forskare tror att detta kan bero på många faktorer som påverkar kroppen under träning, såsom ökad kroppstemperatur och förändringar i oxidativ stress, inflammationsprofil, muskelmetabolism och mycket mer. Det verkar också finnas en koppling mellan gener som styr vår biologiska klocka och muskelstyrka.

Även om vissa av dessa faktorer kan framstå som negativa, såsom ökad oxidativ stress och inflammation, så kan många faktorer också vara fördelaktiga, som ökad kroppstemperatur . Detta kan öka nervledningshastigheten, ämnesomsättningen och den bioenergiska kapaciteten. Än så länge är det oklart varför detta händer, men forskningen visar på att många olika faktorer troligen bidrar till den variation i muskelstyrka som vi ser under dygnet. Detta är viktigt att undersöka mer för att bättre förstå hur träning påverkar kroppen och hur träningsresultat kan maximeras.

Enligt forskarna kan det vara fördelaktigt att träna på morgonen om du vill minska ditt bukfett eller sänka ditt blodtryck. Å andra sidan kan kvällsträning vara mer fördelaktigt om du vill öka din muskulära prestation eller sänka ditt blodtryck.

Det är viktigt att komma ihåg att träning är individuell, hur bra man svarar på den, och vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Det är också viktigt att ha realistiska förväntningar på resultaten av vår träning och att fokusera på att försöka hitta en träningsrutin som fungerar bra för en själv på individnivå.

Det här är en viktig studie eftersom den ger nya insikter om hur den cirkadiska rytmen kan påverka vår träning. Studien är också intressant eftersom den undersöker skillnader mellan kvinnor och män och visar att de kan svara olika på träning vid olika tidpunkter på dagen. Det här är något som kan ha betydande effekter för hur vi tänker om träning och hur vi utformar våra träningsrutiner.

Det finns dock några begränsningar med studien som är viktiga att nämna. För det första var antalet deltagare relativt litet och resultaten behöver bekräftas av större mer välgjorda studier. För det andra var studien relativt kort och det är oklart om resultaten skulle förbli detsamma över en längre tidsperiod. Slutligen var alla deltagare friska och i god form, vilket innebär att resultaten kanske inte gäller för personer med hälsoproblem eller personer som är otränade.

Trots dessa begränsningar ger studien viktig information om hur tidpunkten på dagen kan påverka vår träning. Det är nu upp till oss som individer att använda denna information för att anpassa vår träning efter våra mål och behov. Vi kan också hoppas på att framtida forskning kommer att ge oss ännu mer information om hur vår biologiska klocka påverkar vår hälsa och prestation vid träning.

Referens

  • Arciero, P. J., Ives, S. J., Mohr, A. E., Robinson, N., Escudero, D., Robinson, J., Rose, K., Minicucci, O., O’Brien, G., Curran, K., Miller, V. J., He, F., Norton, C., Paul, M., Sheridan, C., Beard, S., Centore, J., Dudar, M., Ehnstrom, K., Hoyte, D., … Yarde, A. (2022). Morning Exercise Reduces Abdominal Fat and Blood Pressure in Women; Evening Exercise Increases Muscular Performance in Women and Lowers Blood Pressure in Men. Frontiers in physiology13, 893783. https://doi.org/10.3389/fphys.2022.893783

Om författaren

Hej! Jag heter Mathias Zachau och jag är styrkecoach, medicinsk tränare och styrkelyftsinstruktör här på Kraftsportkliniken. Läs mer om mig och min bakgrund.Tags


Prenumerera på nyhetsbrevet

Varje vecka ger vi dig det bästa från träningsvärlden direkt till din inbox. Analyser, spaningar och forskning om kost och träning som fungerar. Nyhetsbrevet är gratis.