mars 10, 2023

Proteinintag före läggdags påverkar metabolism och hunger trots stillasittande

En ny studie från forskare vid University of Bath visar att proteinintag före läggdags kan öka energiförbrukningen och minska hungerkänslorna hos stillasittande friska vuxna. Studien varade i två veckor, där deltagarna intog antingen en proteindryck eller en sockerhaltig dryck en timme innan de gick och lade sig varje natt.

Resultaten visade att proteinintaget ökade energiförbrukningen och minskade hungerkänslorna jämfört med sockerhaltiga drycker. Men hur fungerar detta? En möjlig förklaring är att proteinet stimulerar produktionen av hormonet glukagon, vilket kan öka energiomsättningen och minska aptiten. Glukagon är ett hormon som hjälper till att reglera blodsockernivåerna och stimulera fettförbränningen.

En annan möjlig förklaring är att proteinet stimulerar produktionen av mättnadshormonet GLP-1 (glukagonlik peptid-1), vilket signalerar till hjärnan att man är mätt och minskar hungerkänslorna. Dessa resultat ger ytterligare stöd för att proteinintag före läggdags kan vara en effektiv strategi för att reglera aptit och främja hälsosam vikthantering.

Proteinintag före läggdags har länge varit en populär strategi inom styrketräning och fitnessvärlden, särskilt under perioder av kalorirestriktion när man vill minska kroppsfett och behålla muskelmassa. Under en så kallad ”deff” kan proteinintag före läggdags hjälpa till att öka muskelproteinsyntesen och förhindra muskelförlust, särskilt under perioder av energiunderskott när kroppen kan bryta ner muskler för energi. Denna strategi har också använts inom bodybuilding, där tävlande försöker maximera muskelmassan och minska kroppsfettet för att uppnå en fysik med låg kroppsfettprocent och hög muskeldefinition, genom ett ökat intag av protein totalt.

Men med den senaste forskningen visar det sig att fördelarna av proteinintag före läggdags sträcker sig bortom styrketräning och kan ha positiva effekter på hälsan och vikthanteringen även för stillasittande individer. Resultaten ger en ny inblick i hur kost kan användas för att främja hälsa och välbefinnande på olika sätt.

Det är viktigt att notera att studien utfördes på stillasittande friska vuxna, vilket kan spela roll, och resultaten kan inte generaliseras till andra populationer. Vidare forskning behövs för att bättre förstå dessa mekanismer och hur de kan tillämpas på olika populationer. Men för personer som vill förbättra sin hälsa och vikthantering kan denna studie vara en lovande upptäckt.

Enligt en undersökning från Statens folkhälsoinstitut, lider nästan hälften av den svenska befolkningen av övervikt eller fetma. Övervikt och fetma kan leda till en rad hälsoproblem, såsom hjärtsjukdomar, diabetes och högt blodtryck.

Sömnen är också en viktig faktor när det gäller hälsa. Enligt Sleep Foundation, kan bristande sömn påverka vårt immunsystem, öka risken för hjärtsjukdomar och diabetes, och påverka vår kognitiva förmåga och humör. Forskning visar också att sömn kan påverka vår aptit- och hormonbalans, vilket kan ha en direkt inverkan på vår vikthantering.

Det är dock viktigt att komma ihåg att hälsa och viktminskning inte bara handlar om vad vi äter, utan också om hur mycket vi rör på oss och hur vi sover. En balanserad livsstil med hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet och tillräckligt med sömn är det mest effektiva sättet att främja hälsa och vikthantering på ett hållbart sätt.

  1. Madzima TA, Mahmassani HA, Panton LB, Fretti SK, Kinsey AW, Ormsbee MJ. Pre-sleep Protein Supplementation Affects Energy Metabolism and Appetite in Sedentary Healthy Adults. Front Nutr. 2022;9:873236. doi: 10.3389/fnut.2022.873236.
  2. Statens folkhälsoinstitut. Övervikt och fetma – statistik. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/overvikt-och-fetma/. Uppdaterad 2022-02-17. Hämtad 2022-03-11.
  3. Sleep Foundation. Sleep and Weight Loss. https://www.sleepfoundation.org/physical-health/how-sleep-affects-weight-loss. Hämtad 2022-03-11.

Om författaren

Hej! Jag heter Mathias Zachau och jag är styrkecoach, medicinsk tränare och styrkelyftsinstruktör här på Kraftsportkliniken. Läs mer om mig och min bakgrund.Tags


Prenumerera på nyhetsbrevet

Varje vecka ger vi dig det bästa från träningsvärlden direkt till din inbox. Analyser, spaningar och forskning om kost och träning som fungerar. Nyhetsbrevet är gratis.