Vo2max test - Maximal syreupptagningsförmåga


Begränsningar i hjärt- och lungkapacitet påverkar hälsa och prestation - men hur man vilken typ av träning som passar en själv utifrån förutsättningar?


Arbetstestet görs med stegvisa ökningar av intensitet under 9-12 minuter på cykel. Med testet undersöks hur din kropp fungerar under fysisk ansträngning och ger information om V02-max, respiration, lungkapacitet, fettförbränning och kognition. Resultatet används till att identifiera olika strukturella begränsningar i hjärta, lungor och metabolism. Efter testet får du personliga zoner för träning med puls och rekommendationer på ett upplägg.

I samband med testet går vi igenom resultaten och förklarar vad mätningarna visat och hur hjärta, lungor och muskelmetabolism påverkar din prestation och hälsa.

Med dig efter besöket får du en rapport som detaljerat beskriver markörerna vi har mätt och vilken träning (typ av träning, intensitet och varaktighet) som är lämplig för att komma åt strukturella begränsningar kopplade till hjärta och lungor - vilket påverkar Vo2max (maximal syreupptagningsförmåga) Vid återbesök upprepas testet för att säkerställa att träningen har gett goda resultat.


Testmetoden
Ergospirometri med andningsgasanalys, där man i realtid mäter syrgas och koldioxid, anses vara guldstandard för att mäta hjärt- och lungkapacitet och används därför till vårdmottagningar, universitet och vetenskapliga studier.


Markörer som testet undersöker


  • V02max / V02peak
  • Tröskelvärden (VT1 och VT2)
  • Intensitetszoner utifrån din personliga fysiologi vilket förbättrar precision i träningsplanering
  • Respiratorisk fitness (andningskapacitet)
  • Metabol effektivitet - användning av energi (kalorier), fett och kolhydrater vid olika intensiteter

Hur går testet till?

Steg 1

Boka tid på Kraftsportkliniken genom Bokadirekt. Inför besöket får du instruktioner på mail som beskriver förberedelser inför testet.

Steg 2

Testet inleds med en lättare uppvärmning. Efter uppvärmningen görs stegvisa ökningar av intensiteten varje minut under 9-12 min. När du inte längre orkar göra fler ökningar, avslutas testet och du vilar stående. Under vilan direkt efter testet är gasmarken kvar på - vilket görs för att samla data om hur bra återhämtning du har efter aktiviteten.

Steg 3

Efter testet går vi igenom dina resultat. Du får förklaringar av de olika markörerna som vi har undersökt och vad dina resultat säger om din hälsa och prestation. Baserat på resultatet får du sedan rekommendationer på lämplig träning för att träna dina svagheter.

Steg 4

Vi bokar tid för uppföljning. 6-8 veckor efter första testet är det dags för test nummer 2. Det är nu vi bedömer hur bra träningen har gått. Nya tester är viktiga att göra regelbundet eftersom att intensitetszonerna förändras i takt med att träningen ger resultat. Efter varje test får du därför nya rekommendationer för lämplig träning. Efter andra testet är rekommendationen nya tester en gång i kvartalet, sedan en gång i halvåret, tills du har nått ditt mål.

Boka ditt test

Boka tid för testet på Kraftsportkliniken och få rekommendationer utifrån dina intensitetszoner.

Du har ett mål och viljan till förändring. Träning är resan dit.