Rotatorcuffruptur

Rotatorcuffen är en muskelgrupp som har som uppgift att stabilisera axelleden. Musklerna har sina ursprung på skulderbladet och sina fästen på överarmen. De bidrar till att stabilisera humerus, överarmsbenets huvud, inuti skulderbladets ledpanna.

Ruptur i rotatorcuffen innebär en bristning i någon av rotatorcuffens senor.

Det kan inträffa i samband med olyckor och fall, sport och idrott som orsakar upprepad och långvarig överbelastning (exempel: handboll och andra kastidrotter).

Upprepad överbelastning av inklämningsbesvär/impingementsyndrom kan över tid föranleda till en bristning.

Flera olika typer av rupturer förekommer emellertid och de kategoriseras på olika vis beroende på dess omfattning. Ju större bristningen är desto mer intensiv rehab kräv och läkningen tar i regel längre tid om bristningen/rupturen är mer allvarlig.

De flesta rupturer i rotatorcuffen sker i supraspinatus-muskelsenan.

Rupturer kategoriseras som:

  • Akut ruptur i supraspinatus (vid fall och olyckor)
  • Degenerativ ruptur (vid upprepad överbelastning)
  • Partiell ruptur (en ytlig bristning i rotatorcuffen)

Partiella rupturer kan upplevas mer smärtsamma på grund av att fler nervändar blottas i det ytliga lagret av rotatorcuffsenan. Djupare bristningar kan vara mindre smärtsamma men innebär i regel att man förlorar mer av rotatorcuffens funktion.

Att träna rotatorcuffen är viktigt av flera skäl:

  • Området har låg näringsomsättning
  • Näringsförsörjning minskar med åldern
  • Muskelgruppen är ofta lågprioriterad i träningssammanhang

Det innebär att rotatorcuffen läker dåligt eller åtminstone ineffektivt jämfört med annan muskelväv. Området är ofta överbelastat och har svårt att återhämta sig.

Åldersförändringar är en riskfaktor, eftersom ledkapseln bli skörare med åldern och vaskulariteten minskar.

Många motionärer och idrottare glömmer ofta att träna rotatorcuffen.

Varför kan beror på många olika saker. Vad vi vet är att många styrketränande många gånger gör fler övningar för deltamuskeln än rotatorcuffens stabiliserande rotationsmuskler, vilket kan orsaka obalans som ökar risk för överbelastning och inskränkning i leden. Många axelbesvär bottnar i olika problem med rotatorcuffen.

Upprepad överbelastning i kombination med olyckor där axeln har gått ur led, är den vanligaste orsaken till ruptur.

Vid misstänkt impingement är behandling viktigt eftersom impingement kan leda till rotatorcuff-ruptur/bristningar i rotatorcuffen om överbelastningen fortsätter.

Symptom på rotatorcuff-ruptur

Symptom på ruptur i rotatorcuffen påminner mycket om impingementsyndrom, om man upplever symptom. Alla som drabbas av ruptur får dock inte tydliga symptom.

Smärta kan uppstå vid rörelse och belastning.

Rörelser med armar ovanför huvudet, om man sträcker sig efter föremål från hyllor eller styrketränar och gör axelpress med vikter ovanför huvudet, brukar göra ont.

Nattlig värk och smärta är vanligt vid rotatorcuffruptur.

Många upplever att det är svårt att ligga och vila på den påverkade axeln. Andra vanliga symptom är stelhet, svaghet och begränsad rörlighet. Att lyfta armen framåt och åt sidan kan vara smärtsamt och kännas svårt, på grund av minskad rörlighet.

Vid rotatorcuff-ruptur är det därför vanligt att man kompenserar störningen i rörelser via axelleden med att dra skuldran uppåt. Smärtan kan vara strålande och kännas ut i överarmen. Det är inte ovanligt att patienter med rotatorcuff-ruptur söker vård på grund av smärta i nacken, eftersom nacken lätt blir överansträngd och smärtar om man försöker kompensera rörligheten genom att dra axeln uppåt.

Behandling av rotatorcuff-ruptur

Rehabträning är en primär behandlingsmetod vid ruptur på rotatorcuff. Behandling syftar till att kontrollera inflammation, lindra symptom och återställa funktionen.

Rehabträningen bör fokusera på:

  • Att stärka rotatorcuffen
  • Stärka den posteriora axelgördeln
  • Förbättra funktionell kapacitet

Att bara förstärka stärka rotatorcuffen är sällan tillräckligt.

Eftersom rörligheten är begränsad är det viktigt att också försöka få med någon form av rörlighetsträning för axeln.

Undersökning och bedömning om smärtan kan vara ruptur görs av läkare och/eller leg. fysioterapeut. Detta görs på vårdcentral, sjukhus eller privat rehabmottagning.

För ordentlig återhämtning och återgång till vardagen är det viktigt att belastningen får öka över tid.

Den medicinska tränaren undersöker, utför ortopediska tester och coachar dig i säker och effektiv träning i samband med besvär kopplade till ruptur i rotatorcuffen.

>> Boka en kostnadsfri konsultation 

Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska Institutet.

Vi hjälper patienter med effektiv rehab i samband med ortopediska skador, kroniska besvär och sjukdomar. Så att du kan träna och motionera regelbundet och nå dina mål utan att riskera att förvärra dina besvär. Vill du veta mer? Boka din konsultation.

Tung träning har aldrig varit lättare