Trokanterbursit

Trokanterbursit är en diagnos som beskriver belastningsbesvär med inflammation, smärta och ömhet i området kring trokanter major (det yttre benutskottet som finns på lårbenet) på höften och är ett av de vanligaste smärtbesvären runt höftleden.

Bursit betyder slemsäcksinflammation.

Slemsläcksinflammation kan drabba många olika leder i kroppen. Trokanterbursit handlar om inflammation i slemsäcken som finns på laterala aspekten av höften.

Om slemsäcken blir inflammterad så kan det orsaka smärta och försvåra regelbunden motion.

Vad är en slemsäck?

Slemsäcken fungerar som ett slags stötdämpare i kroppens olika leder. Dess uppgift är att skydda utsätta vävnader. Säcken innehåller en vätska som skyddar leden mot friktion och överbelastning. Den ligger mellan skelett och muskler och senor. Slemsäcken i höftleden hjälper specifikt med att begränsa friktion mellan IT-bandet och den stora trokanten som finns på femur.

Den vätskefyllda slemsäcken har en glidyta och detta hjälper oss att förhindra att senor och muskler skaver direkt mot ben.

Bursit innebär att vi har fått en inflammation i bursan/slemsäcken. Vid trokanter-bursit och slemsäcksinflammation ökar mängden vätska inuti slemsäcken i leden.

När detta sker sväller bursan vilket kan orsaka smärta.

Symptomen märks framför allt på den laterala aspekten av höften och låret. Smärtan kan stråla ner längs med låret och kännas på utsidan av knät. Smärta vid trokanterbursit kan påminna om tendinopati. Senor är en annan vävnadstyp som kan drabbas.

Vanliga symptom vid trokanterbursit

Trokanterbursit beskriver framför allt smärtbesvär kopplade till inflammation i höftledens slemsäck. Vanliga symptom i samband med trokanterbursit är:

  • Djup och brinnande smärta
  • Strålande smärta längs laterala aspekten av knät
  • Kramp i gluteus , laterala hamstrings och piriformis

Smärtan förvärras av gång och rörelser som belastar rotatormuskler.

Typiskt exempel är smärta när man går upp för trappor.

Slemsäcksinflammation i höftleden är ett vanligt besvär. Det är vanligare kring medelåldern och vanligast hos kvinnor. Långdistanslöpare löper ökad risk för besvär med trokanterbursit men även trokantertendinopati som ter sig snarlikt.

Besvären kan uppstå på grund av patologi, felställningar och upprepad irritation i slemsäcken och senor, vilket slutligen orsakar smärta och ömhet under rörelser. Vilket ofta påverkar motivationen att fortsätta motionera och konditionsträna regelbundet.

Behandling av trokanterbursit

Behandling av trokanterbursit/slemsäcksinflammation i höftleden varierar beroende på hur allvarliga symptomen är.

Konservativ behandling är sjukgymnastik med stretch av piriformis och IT-band, korrigering av ställningar i fötter med inlägg, ev. nya sko vid frekvent löpning och/eller minskad träningsvolym vid löpning. NSAID och sjukgymnastik är vanligt.

Sjukgymnastik och NSAID kan hjälpa med att kontrollera inflammation.

I vissa fall används kortisoninjektion.

Träning kan hjälpa patienter att återfå rörlighet i IT-band och piriformis, minimera obehag och smärta samt förbättra styrka i höftleden, vilket underlättar läkning och återhämtning efter trokanterbursit/inflammation i höftledens slemsäck.

Träning vid trokanterbursit

Vid behandling av trokanterbursit (inflammation i slemsäcken i höftleden) kan individanpassad träning hjälpa patienten att bibehålla/återfå funktionell kapacitet.

Viktigt är att besvären undersöks av läkare eller sjukgymnast.

Vårdplanen behöver anpassas baserat på besvärens natur (är vi säkra på att det är burstit och inte tendionopati/senbesvär kring leden?), patientens mål och vardag.

En individ som ofta springer längre sträcker behöver sannolikt inte samma behandling som någon som inte gör det. Förutom individanpassad träning och sjukgymnastik kan det underlätta om man ser över och om möjligt ändrar vanor som kan öka irritation kring slemsäcken. Behandling som minskar irritation men förbättrar funktion genom rörlighet och styrka i höftleden, hjälper återhämtning/läkning i samband med trokanterbursit.

En medicinsk tränare kan ordinera lämpliga övningar, ta fram ett program som tar hänsyn till besvär och målsättning, utbilda dig kring dina besvär och coacha i säker och effektiv styrketräning som hjälper dig att lindra smärta och återfå funktion.

Vill du veta mer?

>> Boka en kostnadsfri konsultation

Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska Institutet.

Vi är en specialistmottagning inriktad på säker och effektiv träning i samband med ortopediska skador, kroniska besvär och operationer. Boka en kostnadsfri konsultation och berätta vad du behöver hjälp med, så ser vi hur du kan träna förbi smärtan.

Tung träning har aldrig varit lättare