Lumbago

Lumbago är en deskriptiv diagnos som beskriver smärta kopplad till ländryggen. Det säger emellertid inget om vad smärtan beror på. Orsaken till smärtan tenderar därför att variera och den kan förekomma med eller utan nervpåverkan och utstrålning.

Ofta stöter man på begreppet i samband med ryggskott. Akut lumbago, även känt som ryggskott, är ett vanligt smärttillstånd och går ofta över självt inom några få veckor. Initialt är smärtan ofta intensiv och kraftig för att kort därefter minska snabbt.

Varför får man lumbago?

Lumbago, smärta i ländryggen, kan bero på en mängd olika orsaker. Allt från överbelastning, kompression av olika nervstrukturer, stor stress på jobbet och i relationer, till begynnande diskbråck kan bidra till intensiv smärta i ländryggen.

Smärta i ländryggen är inte ovanligt och även om det kan vara oerhört påfrestande och intensivt är det i regel ofarligt och kräver ingen särskild medicinsk behandling.

Vad innebär lumbago?

Lumbago kännetecknas av smärta kring ländryggen (nedre delen av ryggen).

Akut lumbago, alltså ett ryggskott, kan kännas som en låsning.

Låsning i ryggen uppstår med smärta som framträder med kraftig intensitet i ländryggen. Smärtan kan ibland vara utstrålande och kännas ner i sätet och låret men är inte nödvändigtvis signifikant för lumbago/ländryggssmärta i allmänhet.

Vid akut lumbago kan det underlätta att ta det extra lugnt ett par dagar. När den värsta smärtan har lagt sig är det emellertid viktigt att komma igång och röra på sig, eftersom ryggen generellt mår bättre av att du försöker hålla dig fysiskt aktiv ändå.

Gör därför inte misstaget att undvika fysisk aktivitet, bara för att du har ont.

Att söka vård för lumbago är inte alltid nödvändigt.

Men att låta en läkare eller terapeut undersöka ryggen, särskilt om smärtan uppstått i en specifik situation där du har gjort något ovanligt (kraftiga plötsliga rörelser med stor belastning eller fallolyckor) kan vara betryggande och hjälper dig att utesluta skador. Smärta, om än intensiv, beror inte alltid på reell vävnadsskada.

Andra skäl för att söka vård kan vara om smärtan inte går över av sig själv och har suttit i en längre tid.

Vanliga orsaker till lumbago

Vad som mer exakt har orsakat symptomen kan vara knepigt att avgöra. Lumbago kan bero på allt från skador på anulus fibrosus (yttre delen av mellankotskivan) i form av begynnande diskbråck, kompression av ischiasnerven (ischias är för övrigt en annan deskriptiv diagnos som i princip beskriver var smärtan är lokaliserad).

Tung styrketräning är ofta inte farligt eller nödvändigt att undvika vid ryggbesvär, men då är det viktigt att belastningen är rimligt doserad och att du har en bra kontroll på tekniken. I övningar som marklyft och knäböj är motorisk kontroll extra viktigt för säkerheten, om du vill försöka hålla dig smärtfri.

Andra strukturer som kan vara påverkade är facettleder, ligament och muskler kring ländryggen. Nervpåverkan och strålande smärta kan förekomma, men eftersom diagnosen beskriver var smärtan är lokaliserad så är det inte alltid fallet.

Ibland kan man uppleva kramper/spasmer i ryggmusklerna.

Vem drabbas av lumbago?

Ländryggssmärta är ett av de vanligaste smärttillstånden vi känner till.

De flesta får någon gång i livet smärta i ländryggen.

Eftersom många som drabbas av lumbago söker vård på vårdcentraler och sjukhus är behandling av lumbago en stor kostnad för vården men också samhället i stort eftersom det tenderar att förlänga vårdköer för ett besvär som inte alltid kräver behandling.

Den positiva nyheten:

Prognosen är ofta god. 60% av alla som drabbas av lumbago är bättre redan inom 1-2 veckor. Lumbago behöver ofta inte särskild behandling, eftersom det ofta är övergående av sig självt. Smärt- och symptomlindrig kan dock underlätta vardagen.

Vid plötslig och kraftig ländryggssmärta upplever många att det är svårt att sköta sitt arbete och fungera normalt vid olika vardagssysslor. Varför smärt- och symtomlindring, även om det inte alltid påskyndar återhämtning, kan vara till stor hjälp.

Ibland kan ischiasnerven vara påverkad av degenerativa förändringar i ryggmärgskanalen (till exempel olika former av artros, spinal stenos och/eller diskbråck) vilket orsakar kompressioner av nervutskott. Ibland orsakar det smärta som strålar ut i benen. Detta kallas för strålande smärta eller refererad smärta.

I vården delar man ofta upp olika typer av lumbago i kategorierna lumbago med smärta i ben och lumbago utan smärta i ben, beroende på hur symptomen ser ut.

Akut lumbago går över efter 1-2 veckor.

Sub-akut lumbago varar från 2 veckor till 2-3 månader. Medan kronisk lumbago eller kronisk ländryggssmärta är smärta i ländryggen som funnits ännu längre tid.

Vanliga orsaker och symptom

Det kan finnas många orsaker varför du har fått ont i ländryggen.

Vad vi vet är att återkommande ryggbesvär, mental hälsa (stress, depression och ångest), överbelastning och stigande ålder är faktorer som ökar risken för lumbago.

Viktigt att komma ihåg är att:

  • Lumbago inte är en sjukdom
  • Eller en vävnadsskada, även om det ibland kan hänga ihop

Lumbago säger inte så mycket om orsaken:

Diagnosen lumbago beskriver att man funnit smärta i ländryggen.

Andra diagnoser och sjukdomstillstånd där lumbago förekommer är diskbråk, spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen, spondylolistes/kotglidning, osteoporos/benskörhet, ischias/smärtbesvär kopplat till ischiasnerven.

Symptom på lumbago:

  • Kraftig plötslig smärta i ländryggen
  • Kramper/spasmer i ländryggen
  • Stelhet och begränsad rörlighet i ländryggen

Ibland förekommer även:

  • Utstrålande smärta till sätet och i ett eller två ben
  • Muskelsvaghet och domningar (vilket indikerar nervpåverkan)
  • Smärtskolios/skolios på grund av smärta

Misstänker du att du har fått ett ryggskott (akut lumbago) och känner dig osäker på vad du bör undvika eller vad du kan göra för att underlätta smärtan, så kan det kännas skönt att besöka en terapeut som hjälper dig att komma igång med träning.

Hur vet man om man har lumbago?

Läkare och medicinska terapeuter (sjukgymnast, naprapat och kiropraktorer) undersöker med anamnes faktorer runt smärtdebut, duration och allmäntillstånd. Palpation används för att undersöka ömhet och hur smärtan uttrycker sig under rörelser.

Typiskt vid lumbago är rörelseinskränkning och kraftig intensiv ländryggssmärta med eller utan smärta i säte och nedre extremitet. Ortopediska tester kan testa känsel och muskelstyrka. Testerna kan även avslöja om nerver är påverkade eller ej.

Vid en längre tids lumbago kan radiologi vara en aktuell undersökning.

MRI kan användas vid neurologiska symptom (domningar och muskelsvagheter). Vidare utredning kan hjälpa vårdgivaren att avgöra orsaken till besvären – till exempel om det handlar om kotglidningar, nervkompressioner eller tumörer.

Behandling av lumbago

Lumbago kräver inte alltid specifik behandling. Blir det bättre av sig självt inom 1-2 veckor och besvären minskar snabbt, krävs ingen behandling eller rehabträning.

Initialt kan vila vara nödvändigt, men bara ett par dagar.

Fysisk aktivitet, promenader och nya ställningar om man sitter mycket och att försöka resa sig frekvent, kan hjälp att avlasta strukturer relaterade till ryggraden.

Kom ihåg att kompressionskraften för ryggen ökar vid inaktivitet.

Att sitta mycket gynnar inte återhämtning.

Sjukgymnastik och rörelseterapi kan hjälpa patienter med lumbago att återgå till vardagens livsaktiviteter med minskad risk för återfall. Ibland handlar det inte lika mycket om vad man bör försöka undvika som vad man kan göra och fortsätta med det.

Viktigt är att inte låta sig bli väldigt begränsad av smärta och försöka, efter förmåga, hålla sig aktiv.

Säker styrketräning efter lumbago

Generellt gäller principen att fysisk aktivitet är bättre än vila.

Bra saker att försöka undvika är plötsliga snabba rörelser framåtlutad, att utsätta ländryggen för mer intensiv belastning än vanligt och att sitta still längre perioder. Träning är inte farligt och bör inte undvikas bara därför att du har ont.

Tvärtom är fysisk aktivitet smärtlindrande och kommer vara nyttigt.

Ibland kan det vara lättare att följa ett program ordinerat av en vårdgivare som dels hjälper dig att undvika att förvärra smärtan och dels hjälper dig att återgå till olika aktiviteter som är viktiga i ditt arbete och din vardag, eftersom du har en plan.

Viktigt att undvika är:

Att utveckla kinesiofobi/rörelserädsla (rädsla för olika rörelser eller träning på grund av smärtbesvär), eftersom rörelse är nyttigt vid ryggbesvär. Att inte röra på sig, även om man är rädd för att få ont, kan göra mer skada än nytta.

En medicinsk tränare ordinerar lämpliga övningar och coachar dig i säker och effektiv styrketräning i samband med lumbago/ryggskott och andra ryggbesvär. Vill du veta mer om hur en medicinsk tränare kan hjälpa dig vid ryggbesvär?

>> Boka en kostnadsfri konsultation

Kraftsportkliniken är en del av Ortopedmedicinska Institutet i Göteborg.

Vi är specialiserade på säker och effektiv styrketräning efter ortopediska skador, kroniska sjukdomar och operationer, så att du kan fortsätta träna utan att öka risken att smärta och relaterade besvär förvärras. Välkommen att besöka ett besök.

Tung träning har aldrig varit lättare