april 4, 2020

Biomekanisk rörelseanalys – därför kan det vara viktigt

Första mötet med en tränare brukar innebära att du får genomgå någon form av screening. Exakt hur screeningen ser ut och går till kan variera enormt mellan tränare, coacher och terapeuter, mycket beroende på vad man undersöker.

Letar man efter felställningar? Svagheter i tekniken? Eller kompensationer eller kanske till och med tänkbara orsaker till muskuloskeletala besvär kopplat till muskler och leder?

En sak är de flesta överens om:

Den biomekaniska rörelseanalysen är betydelsefull.

Under rörelseanalysen får din tränare ofta för första gången se hur du gör olika rörelser. Det handlar om att samla information om allt från motorik och balans till  rörlighet och kanske även kondition och relativ styrka i somliga fall för att få med så mycket grundläggande data som möjligt inför planeringen av träningsprogrammet.

I den här artikeln tittar vi närmare på hur detta kan gå till.

När du har läst den här artikeln kommer du ha koll på skillnaden på en screening och rörelseanalys eller anamnes, vilka fördelar det kan finnas att göra någon form av analys av dina rörelser och vilka slutsatser man kan dra baserat på det.

Första mötet med tränaren

Första gången du träffar din tränare så genomförs principiellt alltid ett samtal om din bakgrund, ditt mål och din livsstil: hur den ser ut idag och vad du vill förändra.

Under konsultationen tas anamnes och/eller hälsodeklaration.

Anamnes innebär kartläggning av sjukdomshistorik medan hälsodeklaration vanligen syftar på att man tar tempen på det allmänna hälsotillståndet. Det kan inkludera allt från sömnkvalité, nutrition till hur ofta man tränar för tillfället.

Informationen är alltid konfidentiell.

Vilket innebär att din tränare, terapeut eller coach har tystnadsplikt.

Efter samtalet, som ibland kan kännas mer som en intervju (eftersom det kan vara ganska många frågor som ska betas av), så väntar ofta någon form av screening. Screening innebär rörelsetester med ett antal övningar (valda av tränaren) som hjälper oss att analysera dina rörelser. Screening kallas därför ibland rörelseanalys.

Screening och rörelseanalys kan med andra ord användas synonymt.

Vad är syftet med analysen?

Rörelseanalysen hjälper oss med ett par saker. Till att börja med: En chans att få en uppfattning om hur du löser olika rörelser och eventuella begränsningar.

Syftet med detta är att:

  • Få uppfattning om motorisk kontroll
  • Upptäcka eventuella inskränkningar och rörelsebegränsningar
  • Samla information till träningsprogrammet
  • Vara lyhörd för s k ”röda flaggor” (om detta upptäcks så bör tränaren referera dig vidare till en lämplig vårdgivare)

Ibland kan man få intrycket att detta skulle handla om att hitta ”felställningar” och dysfunktioner i sättet någon rör sig. Men även om många tränare och terapeuter delar den uppfattningen så kan det snabbt bli problematiskt om målet med att göra en rörelseanalys är att försöka kartlägga fel som man sedan ska försöka korrigera.

Det är sant att inskränkningar och rörelsebegränsningar ibland hänger ihop med smärta på olika sätt.

Men att det skulle finnas ett bästa sätt att röra sig på, att tekniken i en övning alltid måste se ut på ett visst sätt eller att bra teknik alltid kommer se likadant ut, är inte sant. Vi har inte tillräckligt mycket stöd för att påstå något sådant baserat på vad vi vet från forskning. Rörelser kommer alltid variera mellan individer oavsett om man har besvär eller inte, vilket är normalt och inget konstigt.

Ja, variationer är normalt och förekommer alltid.

Det kan tyckas märkligt att man ändå väljer att analysera rörelser och att man baserat på detta drar slutsatser om hur någon bör eller inte bör träna.

Men det finns fler nyanser än ytterligheter som:

  • Människan har gått sönder och behöver lagas
  • Teknik har aldrig någon betydelse

Och som vi nämnde tidigare handlar det inte om att hitta saker som behöver korrigeras bara för korrigerandets skull. Teknik har en betydelse, men det handlar mindre sällan om vad som är rätt och oftare om hävarmar och belastning.

Vi kommer återkomma till varför detta ändå kan vara intressant senare.

Hur vi brukar göra rörelseanalyser

Hur rörelseanalysen kan gå till varierar mellan olika individer beroende på bl.a grundförutsättningar, målsättning och bakgrund. Det finns ett par generella tester som vi gör oberoende vad man söker för. Och detta gör vi för att försöka få en så tydlig bild av vem det är som vi har framför oss som möjligt för att fatta beslut om vi kan hjälpa personen i fråga och sådana fall hur träning bör planeras.

Vad som testas och varför kan också variera mellan olika coacher, tränare och terapeuter.

Även inom samma profession kan det finnas många olika metoder och detta varierar med utbildningar, förklaringsmodeller och hur man väljer att arbeta. Inom träning handlar mycket om prestation och kapacitet men även tränare kan göra ortopediska tester/muskeltester för att få en generell uppfattning om hälsostatus.

Så hur arbetar vi med rörelseanalys på Kraftsportkliniken?

Hur vi brukar göra rörelseanalysen:

  • Gång- och balansanalys
  • Muskuloskeletal analys (med ortopediska tester)
  • Analys av övningar relevanta för 1) klientens vardag och/eller idrott och 2) övningar som hjälper oss att förstå hur hen utför vanliga styrkeövningar som till exempel variationer av marklyft, knäböj, roddar och pressar

Finns det något annat som klienten vill att vi undersöker, som inte täcks av ovanstående, så tittar vi närmare på det med.

Detta hjälper oss att samla information klienten uppvisar röda flaggor (indikationer på att man behöver referera till en vårdgivare) och om det verkar finnas några typer av kompensationer och vad dessa kompensationer skulle kunna bero på. Är det begränsningar i motorik, rörlighet eller styrka? Eller kanske bara resultat av vanor?

Återigen – detta handlar inte om att leta efter dysfunktioner.

Målet i det här skedet är bara att samla så mycket information som möjligt för att kunna fatta mer välgrundade beslut när det är dags att planera träning för klienten. Upptäckter från rörelseanalysen kan hjälpa oss att bättre resonera kring övningsval, vad som kan vara extra relevant att fokusera på från start och kanske hur träningen bör eller inte bör varieras. Det är åtminstone vad vi försöker uppnå.

Beroende på vad vi kommer fram till tillsammans med klientens bakgrund, erfarenhet och målsättning kan vi sedan välja olika vägar för att klara av målet.

Begränsningar med rörelseanalyser

Att analysera rörelser biomekaniskt har sina fördelar. Men det har också nackdelar och begränsningar och dessa kan vara intressanta att känna till.

1) Eftersom proportioner mellan individer varierar så kommer teknik och utförande i styrkeövningar variera mellan individer enormt. Ja, även om tekniken för att lösa uppgiften är effektiv.

2) Om man upptäcker saker som sticker ut (och därför kan tyckas indikera att det finns något särskilt som behöver adresseras) under rörelseanalysen så betyder inte det att vi har hittat något som behöver korrigeras eller att det är gynnsamt alltid att försöka göra det. Sådana korrigeringar garanterar inte alltid skadeprevention. Det är inte ens säkert att det påverkar prestation positivt alltid. Om man kan omfördela belastningar mellan olika muskler och leder på ett mer gynnsamt sätt och det gör utförandet mer effektivt, så är det en sak. Men då handlar det om prestation inom styrketräning, och det specifika utförandet i övningar, och inte skadeprevention eller prestationsförbättring inom all idrott.

3) Det finns ingen perfekt teknik. Variation av rörelser är normalt och så länge man inte ser något som uppenbarligen hämmar prestation eller belastar fel leder och muskler ofördelaktigt så finns ingen anledning att försöka få specifika rörelser att se ut på ett visst sätt. Den perfekta tekniken är något av en myt.

Innebär det att biomekanik inte spelar roll?

Eller att biomekaniska rörelseanalyser inte är användbara?

Nej, en biomekanisk rörelseanalys kan fortfarande ge oss viktig information om motorik, rörlighet/flexibilitet och relativ styrka – vilket är användbart vid planering av program. Och att försöka förbättra teknik inom styrketräning hjälper oss att minska och öka belastning på särskilda muskler och leder. Ibland är det inte bara nödvändigt för en mer effektiv prestation, det kan också hjälpa oss att träna förbi besvär genom att anpassa rörelsen på ett för stunden mindre obehagligt sätt.

Biomekanik visar inte allt. Det finns många normala variationer av anatomi och rörelser. Och vad man upptäcker behöver inte alltid bero på kompensationer eller att kompensationer hänger ihop med skador eller ökar risken för det.

Därför är det viktigt att ta det för vad det är:

Ett sätt att samla information för att förhoppningsvis kunna ta bättre beslut.

En viktig del av detta, oavsett, är att undersöka om klienten är lämplig för personlig träning eller kanske behöver annan intervention. Det kan vi ta reda på ganska snabbt och enkelt genom att utesluta att det finns svullnader, om smärta upplevs kommer inifrån själva leden, om neurologisk påverkan förekommer och annat som indikerar underliggande sjukdom eller akuta skador. Om vi upptäcker att klienten inte är lämplig för personlig träning så är det viktigt att referera klienten vidare till en vårdgivare som undersöker saken närmare. Och detta är något som vi upptäcker i samband med anamnes/hälsodeklaration och givetvis i samband med screening.

Sammanfattning

I den här artikeln har du fått lära dig vad en biomekanisk rörelseanalys brukar innebär. Du har bland annat lärt dig syftet med att göra en rörelseanalys, varför en typisk screening eller rörelseanalys kan se olika ut beroende på vem du träffar och vilka slutsatser man kan dra och framför allt inte kan dra av analysen.

En rörelseanalys hjälper din tränare, coach eller terapeut att få en bättre uppfattning om vem du är och vilka vanor du har.

Målet är att samla information om ev. röda flaggor (indikationer på att det kan finnas allvarligare underliggande orsaker till besvär), motorisk kontroll, rörlighet, relativ styrka och ibland även kondition inför planering av ditt träningsprogram.

Detta handlar inte om att leta efter dysfunktioner eller kompensationer för att korrigera saker som sticker ut, om man inte har besvär av det eller om det inte påverkar prestation negativt. Det handlar om att lära känna dig som individ. Det hjälper oss att ta bättre beslut när det kommer till planering och vilka strategier som kan vara lämpliga och givetvis effektiva för att hjälpa dig att klara ditt mål.

På Kraftsportkliniken är första mötet alltid kostnadsfritt.

Och det är under första mötet vi gör någon form av screening och rörelseanalys, vilket innebär att du kan få dina rörelser undersökta kostnadsfritt. Detta gör vi för att ta reda på om och i sådana fall hur vi kan hjälpa dig med teknik och utförande, programmering av övningsval och fördelning av intensitet och volym.

Här bokar du din konsultation

Om författaren

Hej! Jag heter Mathias Zachau och jag är styrkecoach, medicinsk tränare och styrkelyftsinstruktör här på Kraftsportkliniken. Läs mer om mig och min bakgrund.Tags

biomekanik, personlig träning


Prenumerera på nyhetsbrevet

Varje vecka ger vi dig det bästa från träningsvärlden direkt till din inbox. Analyser, spaningar och forskning om kost och träning som fungerar. Nyhetsbrevet är gratis.