december 6, 2018

När är det dags för post-rehab? Doktorn berättar

Post-rehabilitering och medicinsk träning är relativt nya begrepp i träningsvärlden, varför informationen som cirkulerar kring det ibland kan vara otydlig. En sådan sak är när post-rehabilitering börjar – när är det aktuellt?

Vad är skillnaden på rehabilitering och post-rehabilitering – och när är det ena mer aktuellt än det andra? Enligt Michael Jones, doktor i fysioterapi och grundare av Medical Exercise Institute, finns inget regelverk för när post-rehab börjar.

Is post rehab only allowed during the chronic stage? Where should post rehab begin? Well there are no established standards on post rehab but we know the acute client is not ready for post rehab. – Dr Michael Jones, PhD, PT

En sak är emellertid tydlig och det är att post-rehabilitering inte kan börja innan rehabiliteringen inleds. Under akuta stadiet då sjukdomen eller skadan precis har inträffat är det inte relevant att börja fundera på post-rehabiliteringsprotokoll. I det akuta stadiet är klienter även till medicinskt utbildade personliga tränare inte redo att inleda post-rehabiliteringsträning. Mellan akut stadie och kroniskt stadie har vi det sub-akuta stadiet. En del klienter kan inleda post-rehabilitering i mitten eller slutet av den sub-akuta perioden, men hur lämpligt det är kan variera från patient till patient. Bäst är om din vårdgivare kan ge dig fysisk aktivitet på recept och efter det rekommendera en tränare eller terapeut som utbildats inom post-rehabilitering.

Majoriteten av klienter som har genomgått rehabilitering 1-2 år tidigare befinner sig i den kroniska perioden och då är post-rehabilitering 80-90% av fallen användbart. Patienter befinner sig i den senare delen av den sub-akuta perioden efter skador, operation eller sjukdom har mycket återhämtningseffekt att hämta med post-rehab. Eftersom träning fungerar läkande och hjälper kroppen att återhämta sig kan fysisk aktivitet utgöra den primära behandlingsmetoden.

Målet med post-rehabiliteringsträning är inte att diagnostisera eller bota sjukdomar utan att hjälpa klienter att hantera kroppsliga funktioner, till exempel rörelseutslag, blodtryck, kondition, styrka, kroppskomposition, muskelvolym – och annat som påverkar hur vi mår – på ett ansvarsfullt sätt. Detta sker med medicinsk träning som inte förvärrar den medicinska situationen utan hjälper klienten att återhämta sig, läka och återgå till en normalfungerande vardag. Viktigt är därför att din tränare är medveten om din medicinska historik och förstår din sjukdomsbild – hur din skada, sjukdom eller operation har påverkat din hälsa och hur träning kommer påverkar din fysiologi. För det krävs att din personliga tränare är utbildad inom patologi.

Enligt doktorn är klienter redo för post-rehabilitering när han eller hon befinner sig i ett medicinskt stabilt tillstånd. Detta sker i slutet av den sub-akuta fasen eller i början av den kroniska fasen, när rehabilitering börjas och utvecklas. Rehabilitering genomförs med leg. fysioterapeut eller leg. kiropraktor. Efter det kan du få fysisk aktivitet på recept och bli refererad till en medicinsk personlig tränare. I den här perioden ska patienten kunna genomföra ett helt träningspass, anpassat efter situationen med individanpassad belastning, utan att allmäntillståndet försämras.

Så hur vet man om man befinner sig i den akuta, sub-akuta eller kroniska fasen? Grafiken nedan kommer från Medical Exercise Institute och den förklarar skillnader mellan de olika faserna efter sjukdom, operation eller skada och vad som är bra att tänka på. Följande stadier är helt enkelt nedslag på återhämtningens tidslinje.

Källa: PostRehab Today

Akuta fasen

Den här fasen börjar ögonblicket efter att en skada har inträffat och varar minst 30 dagar beroende på hur allvarlig den är. Moderat till maximal svullnad och smärta och begränsad ROM (längd på rörelseutslag), styrka och funktion är vanligt i den här fasen. Klienter som befinner sig i den här fasen ska behandlas av läkare eller annan lämplig vårdgivare för diagnos och behandlingsplan. Primära orosmoment är inflammation och prioritet är att undvika fler komplikationer, att skadan förvärras.

* Akuta patienter passar inte för post-rehab.

Subakuta fasen

Den här fasen äger rum tiden efter den akuta perioden. Svullnad och smärta är minimal till moderat. Klienten har ökad ROM (längd på rörelseutslag), styrka och funktion. Patienten är inte helt återhämtad. Under den här perioden sker läkningen av bindväven. Behandling pågår och patienten kan introduceras till fysisk träning med översyn av legitimerad vårdpersonal – leg. fysioterapeut eller leg. kiropraktor.

* Sub-akuta patienter kan passa för post-rehab, om vårdgivare samtycker.

Kroniska fasen

Den här fasen är den sista i ordningen. Klienten ska nu ha minimal svullnad och smärta. ROM (längd på rörelseutslag) och styrka har förbättrats. Fokus nu är att förbättra patientens funktion med hjälp av ett passande rehabiliteringsprogram. Träning är en nyckel till att läka och återhämta kroppen och är därför den primära behandlingsmetoden. Post-rehabilitering blir en del av rehabiliteringsprogrammet.

* Kroniska patienter passar för post-rehab, om vårdgivare samtycker.

Behöver du hjälp att hitta tillbaka efter skada, operation eller sjukdom? Då kan vi på Kraftsportkliniken hjälpa dig att komma igång. Boka din konsultation redan idag.

Om författaren

Hej! Jag heter Mathias Zachau och jag är styrkecoach, medicinsk tränare och styrkelyftsinstruktör här på Kraftsportkliniken. Läs mer om mig och min bakgrund.Tags

fettminskning, kondition, rom, styrka, träna efter operation, träning med kronisk sjukdom


Prenumerera på nyhetsbrevet

Varje vecka ger vi dig det bästa från träningsvärlden direkt till din inbox. Analyser, spaningar och forskning om kost och träning som fungerar. Nyhetsbrevet är gratis.