Höftimpingement

Femoroacetabular impingement, impingement i höften, är en diagnos som beskriver inklämningssyndrom i höftleden. Inklämningssyndrom innebär att strukturer och mjukdelar inuti höftleden kläms ihop på grund av ledförändring.

Impingement i höften kan orsaka smärta och rörelsebegränsningar (så kallade inskränkningar i ledens rörlighet) vid till exempel vid höftböjning och inåtrotation.

Smärtan framträder ofta kring ljumsken men kan också förekomma på höftens utsida, sätet och ländryggen och uppstår antingen akut eller ökar gradvis över tid. Patienter med höftimpingement beskriver ibland att smärtan kommer och går och ibland framträder den först efter att man har suttit still och att man belastat höften.

Varför får man höftimpingement?

Höftleden klassas som en så kallad kulled och består av lårbenets huvud och höftledsskålen. Ledytan på både lårbenshuvudet och höftledsskålen består av brosk.

En läpp bestående av fibröst brosk finns längs med kanten av höftledsskålen och denna hjälper till att stabilisera leden och verkar stötdämpande och skyddande.

Det kan finnas flera orsaker till att höftimpingement uppstår och det finns även flera olika typer av höftimpingement. Vid cam-typen kan lårbenshalsens form och specifika rörelser orsaka skador på ledbrosket inuti höftledsskålen. Har man pincer-typen, är en annan typ av höftimpingement, är det istället höftledsskålens struktur som har orsakat tillståndet. Detta är två vanliga typer av impingement i höftleden.

Men man kan även ha cam och pincer samtidigt.

Dessa förändringar av strukturer kring höftleden, från lårbenshalsen eller höftledskålen, är vad man traditionellt menar med höftimpingement och detta kan uppstå akut på grund av trauma och överbelastningar och/eller gradvis över tid.

De anatomiska förändringarna i leden innebär i praktiken att blir trångt vid rörelser, oavsett vilka förändringar det är som har skett. Och detta är vad som leder till att mjukdelar kläms ihop och ibland skadas på grund av förhållandena i leden.

Exakt varför dessa förändringar uppstår från första början är dock oklart.

Höftimpingement innebär inte alltid skador på vävnader inuti höftleden på grund av slitage och nedbrytning av ledbrosk. En annan typ av höftimpingement är subspine hip impingement som innebär inklämning av benutskott på höftbenet.

En klinisk utmaning med att diagnostisera höftimpingement är att smärtan kan komma utanför höften men skador utanför höften kan även orsaka smärta i höften. Vid undersökning är det viktigt att kartlägga om smärtan inte beror på andra medicinska tillstånd som t.ex artos, labrumskador, snapping hip eller trochanterit.

Symptom på höftimpingement

Symptom på femoroacetabular impingement eller höftimpingement kan variera inte bara beroende på vilka strukturer det handlar om, utan också mellan individer.

Här är några vanliga symtom på höftimpingement:

  • Huggande smärtor i höften
  • Ihållande mer konstanta smärtor kring höften
  • Nedsatt rörlighet i böjning och rotation
  • Smärta kring höftens utsida, rumpan eller ländrygg

För att ta reda på vad din höftsmärta kan bero på (och om det kan vara femoroacetabular impingement som är orsaken till dina besvär) är det viktigt att få besvären undersökta av en vårdgivare såsom läkare och/eller legitimerad sjukgymnast.

Behandling av höftimpingement

Sjukgymnastik/fysioterapi är en primär behandlingsmetod.

Behandlingen syftar till att begränsa eller undvika extrema rörelser och belastningar för att sedan stärka muskler kring höften, däribland höftböjarna.

Om sjukgymnastik inte ger positiv förändring är kirurgi ett alternativ.

Hur det kirurgiska ingreppet går till beror på vilken typ av höftimpingement det handlar om samt vilka vävnader det är som har skadats på grund av tillståndet.

Det kan handla om allt från att man försöker återskapa formen på delar av höften, lårbenet eller höftledsskålen, till att reparera skador på mjukdelar som kläms ihop. Efter ingreppet inleds behandling med rehabträning tillsammans med sjukgymnast.

Rehabträningen syftar till att träna upp styrka, koordination, balans och uthållighet men även rörlighet med gradvis exponering för belastningar och träningsintensitet. Detta hjälper inte bara vävnader att läka utan att återställa funktion för höftleden.

Styrketräning efter primärrehab

Om du har fått diagnosen femoroacetabular impingement är det viktigt att du håller dig fysiskt aktiv. Fysisk aktivitet är en primär behandlingsmetod och hjälper inte bara smärthantering utan att bibehålla och/eller till och med förbättra funktion.

Detta gäller oavsett primär behandlingsmetod:

Vid fysioterapi som primär behandlingsmetod är fysisk aktivitet själva behandlingen och vid kirurgi är fysisk aktivitet en del av post-operativ behandling (för att bibehålla och förbättra egenskaper som styrka, uthållighet, balans och koordination).

Kraftsportkliniken Rehab & Friskvård är en del av Ortopedmedicinska Institutet i Göteborg. Ortopedmedicinska Institutet är en privat rehabmottagning som samlar olika professioner och specialister inom rehabilitering för muskuloskeletala besvär.

Här samarbetar läkare, sjukgymnast, smärtspecialister och tränare.

Vi är specialister på säker och effektiv styrketräning i samband med ortopediska skador, kroniska sjukdomar och operationer som till exempel vid femoroacetabular impingement (höftimpingement) och andra smärtbesvär som är kopplade till höftleden.

Vill du veta mer?

Boka en kostnadsfri konsultation

Tung träning har aldrig varit lättare