Endast program

Endast program är ett alternativ för dig som endast vill ha en enkel plan att följa på egen hand. Planen individanpassas för dig och ditt mål, dina unika förutsättningar (skador, erfarenhet och dylikt) och preferenser.

Tung träning har aldrig varit lättare