Positivt tänkande är bortkastad tid.

Mental träning handlar om MAC: mindfulness, acceptans och engagemang.


Psykologiska aspekter kring motivation, självförtroende och stress hotar ditt mål

För många är psykologiska aspekter den största utmaningen. Detta kan handla om allt från motivation, självförtroende, koncentration, nervositet inför tävlingar, prestationsångest, självförtroende, stress, oro och ångest.

M = Mindfulness

Medveten handlar om att acceptera känslor, tankar och rädslor utan att försöka värdera dem.

A = Acceptance

Acceptans hjälper oss att fokusera på uppgiften och beteendet som hjälper oss att lösa den istället för känslan. Alla känner oro, nervositet, stress, rädsla och ångest vid olika tillfällen. Detta är normalt. För att fokusera på uppgiften fullt ut försöker vi inte ändra känslan, vi ändrar beteendet som är loket som drar känslan.

C = Commitment 

Engagemang för uppgiften innebär att vi fokuserar på målet och värderingar som driver våra handlingar. Det viktigaste för målet är inte känslan, utan engagemanget för uppgiften.

MAC-metoden

MAC står för "Mindfulness, Acceptance, Commitment" och är en metod som i idrottsforskning har visat sig vara effektiv för att minska psykologiska utmaningar kopplat till träning och idrott. Istället för att skapa "rätt sinnesstämning" för prestation, handlar MAC om beteenden. Detta gör att vi inte är beroende av huruvida vi kan kontrollera känslor i stunden.