Neurologiska besvär

Medicinsk träning hos Kraftsportkliniken är säkert och effektivt för personer med neurologiska besvär och sjukdomar – till exempel, stroke, hjärntrötthet, utmattning, fibromyalgi och alzheimers sjukdom.

När du har neurologiska besvär så är det viktigt att ditt träningsprogram håller sig inom ramarna för vad som är säkert för din situation. Vilken typ av besvär du har påverkar vilka begränsningar du har och detta bör ditt program vara anpassat efter.

Här på Kraftsportkliniken, som är en del av den multi-disciplinära rehabmottagningen Ortopedmedicinska Institutet i Göteborg, tittar vi på många lätt förbisedda aspekter kring träning – som balans, rörlighet/flexibilitet och funktionell styrka – när vi designar program för personer med neurologiska besvär. Vid neurologiska besvär kan vardagen kännas extra utmanande på många sätt och att då träna på balansen och rörligheten hjälper människor med neurologiska begränsningar att förbättra och behålla funktionell kapacitet. Så att du kan leva ett aktivt och trivsamt liv, som du orkar med och uppskattar i det långa loppet.

Därför är balans, rörlighet och funktionell styrka minst lika viktigt för att hjälpa dig att återskapa funktioner i rörelseapparaten. Vi samarbetar med sjukvården för att försäkra oss om att ditt program är säkert och effektivt när du har neurologiska besvär, så att du inte gör något som förvärrar och komplicerar din situation. Det är vad som skiljer medicinsk träning från personlig träning.

Hur vi tar fram ditt program

Vid första mötet gör vi en konsultation, undersökning och rörelseanalys för att ta reda på om och i sådana fall hur vi kan hjälpa dig. Om vi upptäcker att du har besvär som vi inte kan hjälpa dig med så rekommenderar vi dig till en kvalificerad specialist.

Alla våra träningsprogram är baserade på medicinsk vetenskap. Faktorer som vi lägger stor tonvikt på är energinivåer, funktionell styrka, uthållighet, balans och koordination. Allt detta är saker som påverkas när du har neurologiska besvär som till exempel utmattningssyndrom, fibromyalgi eller Alzheimers sjukdom – och träning kan vara ett sätt att hantera besvären.

Hjärnan och nervsystemet styr och kontrollerar kroppens olika organ. Här ser vi en bild på vad som händer i nervsystemet i samband med den kroniska neurologiska sjukdomen Parkinsons sjukdom. Neuronerna, som är en elektrokemisk celltyp, genomgår degenerativa förändringar på grund av dysfunktionell dopaminbalans.

Medicinsk träning kan lindra besvär

Vårt jobb är att vara medvetna om dina begränsningar och justera ditt program baserat på hur du mår och känner dig, så att träningen inte är för intensiv och förvärrar dina besvär. Vi fokuserar på att hjälpa dig att förbättra din funktionella styrka, flexibilitet/rörlighet, muskeluthållighet och kondition så att du kan få mer resultat jämfört med att träna ensam. Men vi gör det med hänsyn till besvären, så att du tränar på en nivå som passar dig, så att du kan tackla vardagen med kraft och energi.

I samband med neurologiska besvär så är regelbunden träning och motion en viktig del av din återhämtning och behandling.

Här är några av många neurologiska besvär som vi behandlar:

För att ta reda på hur du ska träna för att återhämta kroppen, lindra besvär och komma igång med vardagsaktiviteter med högre kapacitet i samband med neurologiska besvär, boka din kostnadsfria konsultation hos Kraftsportkliniken Rehab.

Tung träning har aldrig varit lättare