mars 11, 2023

Forskare identifierar koppling mellan sarkopeni och ryggont hos äldre med benskörhet

Ny forskning visar att sarkopeni, eller muskelförlust, hos personer med benskörhet kan vara en viktig orsak till ryggsmärta och en försämrad livskvalitet. Enligt studien kan en ökad medvetenhet om sarkopeni och förebyggande åtgärder, såsom styrketräning och kosttillskott, bidra till att minska risken för ryggsmärta och förbättra livskvaliteten för personer med osteoporos.

Sarkopeni och osteoporos är två vanliga hälsotillstånd som drabbar många äldre vuxna runtom i världen. Sarkopeni, som kännetecknas av muskelförlust och minskad muskelstyrka, drabbar upp till 50% av personer över 80 år. Osteoporos, som innebär minskad benmassa och försämrad benkvalitet, drabbar upp till hälften av kvinnor och en tredjedel av män över 50 år. Det visar resultatet i flera vetenskapliga rapporter.

Enligt en studie publicerad i tidskriften Age and Ageing år 2016, leder sarkopeni till en ökad risk för fall hos äldre vuxna. Risken för fall ökade med 2,3 gånger hos personer med sarkopeni jämfört med de utan sarkopeni. En annan studie publicerad i tidskriften Osteoporosis International år 2018 visade att kvinnor med osteoporos hade en 2,6 gånger högre risk för ryggfrakturer jämfört med de utan osteoporos.

Både sarkopeni och osteoporos kan ha en betydande inverkan på livskvaliteten för de som drabbas av sjukdomarna. Sarkopeni kan leda till nedsatt rörelseförmåga, ökad risk för fall och därmed också ökad risk för frakturer. Osteoporos kan leda till frakturer, speciellt i ryggraden, höften och handleden, vilket kan resultera i smärta och funktionsnedsättning.

Bildkälla: Sarcopenia and Exercise “The State of the Art”. Journal of Functional Morphology and Kinesiology. 2017

En nyligen publicerad studie i BMC Musculoskeletal Disorders undersökte sambandet mellan sarkopeni och ryggsmärta hos personer med osteoporos. Studien visade att patienter med sarkopeni hade högre grad av ryggsmärta och sämre livskvalitet än de utan sarkopeni. Grad av sarkopeni korrelerade också med graden av ryggsmärta och försämrad livskvalitet. Studien bidrar till en ökad förståelse för kopplingen mellan sarkopeni och osteoporos, och visar på vikten av att förebygga och behandla sarkopeni för att minska risken för ryggsmärta och förbättra livskvaliteten hos äldre vuxna med osteoporos.

För att förebygga och behandla sarkopeni och osteoporos rekommenderar FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) regelbunden fysisk aktivitet, särskilt styrketräning och balansövningar. Styrketräning är viktig för att förbättra muskelmassan och -styrkan, medan balansövningar kan förebygga fallskador och förbättra balansen.

Personer med sarkopeni bör utföra högintensiv styrketräning och träning med excentriskt fokus, medan personer med osteoporos bör utföra styrketräning med lätta vikter och högre repetitioner. En kombination av övningar som tränar ben- och höftmusklerna kan också bidra till att förbättra benmassan.

En hälsosam kost är också viktig för att förebygga och behandla sarkopeni och osteoporos. Enligt en studie publicerad i tidskriften Nutrition Research Reviews år 2019, är proteinintaget särskilt viktigt för att förhindra muskelförlust. 

Rekommendationen är att personer över 65 år bör äta 1,2-1,5 gram protein per kilogram kroppsvikt per dag. Kalciumintaget är också viktigt för att bibehålla benmassan, och rekommendationen är att personer över 50 år bör få i sig 1000-1200 milligram kalcium per dag. Rekommendationen är baserad på vetenskapliga riktlinjer och rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) enligt kunskapsdatabasen FYSS (Fysisk aktivitet på recept för prevention och behandling av sjukdomar).

Det finns behandlingar med starkt stöd i vetenskapliga studier tillgängliga för både sarkopeni och osteoporos. Läkemedel kan användas för att öka benmassan och minska risken för frakturer hos personer med osteoporos. Hormonbehandling kan också användas för att behandla sarkopeni hos personer med testosteron- eller östrogenbrist. Tidig upptäckt och förebyggande åtgärder är det mest effektiva sättet att minska risken för sjukdomsutveckling och förbättra livskvaliteten för de som drabbas av dessa sjukdomar. Fysisk aktivitet är en primär behandlingsmetod.

Sammanfattningsvis visar forskning på starka kopplingar mellan sarkopeni, osteoporos och ryggsmärta. För att förebygga och behandla sjukdomarna rekommenderas regelbunden motion, särskilt styrketräning och balansövningar, samt en hälsosam kost med tillräckligt protein- och kalciumintag. Tidig upptäckt och förebyggande åtgärder är det mest effektiva sättet att minska risken för sjukdomarna och förbättra livskvaliteten för de som drabbas av dem som äldre.

Vill du ta kontroll över din hälsa och uppleva en smärtfri rygg, ökad styrka och en hälsosammare kropp? Hos Kraftsportkliniken får du tillgång till branschens mest erfarna coacher och en unik, individanpassad träningsplan som passar dina behov. Boka en konsultation idag och upptäck hur vårt program kan förändra ditt liv. Låt oss hjälpa dig att nå dina mål – boka nu och ta första steget mot ett starkare du!

Referenslista:

  • Iwahashi, S., Hashida, R., Matsuse, H. et al. The impact of sarcopenia on low back pain and quality of life in patients with osteoporosis. BMC Musculoskelet Disord 23, 142 (2022). https://doi.org/10.1186/s12891-022-05086-2
  • Beaudart, C., Reginster, J. Y., Petermans, J., Gillain, S., Quabron, A., Locquet, M., Slomian, J., Buckinx, F., & Bruyère, O. (2015). Quality of life and physical components linked to sarcopenia: The SarcoPhAge study. Experimental gerontology69, 103–110. https://doi.org/10.1016/j.exger.2015.05.003
  • Musumeci G. Sarcopenia and Exercise “The State of the Art”. Journal of Functional Morphology and Kinesiology. 2017; 2(4):40. https://doi.org/10.3390/jfmk2040040
  • Kanis, J. A., Cooper, C., Rizzoli, R., Reginster, J. Y., & Scientific Advisory Board of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) and the Committees of Scientific Advisors and National Societies of the International Osteoporosis Foundation (IOF) (2019). Executive summary of the European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Calcified tissue international104(3), 235–238. https://doi.org/10.1007/s00223-018-00512-x
  • FYSS. ”Fysisk aktivitet vid benskörhet.” Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2018, http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2018/01/Osteoporos-1.pdf

Om författaren

Hej! Jag heter Mathias Zachau och jag är styrkecoach, medicinsk tränare och styrkelyftsinstruktör här på Kraftsportkliniken. Läs mer om mig och min bakgrund.Tags


Prenumerera på nyhetsbrevet

Varje vecka ger vi dig det bästa från träningsvärlden direkt till din inbox. Analyser, spaningar och forskning om kost och träning som fungerar. Nyhetsbrevet är gratis.